บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณธนวรรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณธนวรรณ์
ชื่อ ณธนวรรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ทะ-นะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Tha Na Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนวรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณธนวรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนวรรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณธนวรรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณธนวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณธนวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณธนวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณธนวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณธนวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณธนวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณธนวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นะเรศ 22 นะ-เรด Na Ret ชาย จอมคน, พระราชา
นวกิจ 22 นะ-วะ-กิด Na Wa Kit ชาย -
เอกธนพสิษฐ์ 59 เอก-ทะ-นะ-พะ-สิด Ek Tha Na Pha Sit ชาย ผู้ดีเลิศทางทรัพย์สินเป็นที่หนึ่ง, ผู้ร่ำรวยทรัพย์เป็นหนึ่ง
รณเกร 16 รน-นะ-กอน Ron Na Kon ชาย การทำรบ, นักรบ
โตณณาการ 24 โต-นะ-นา-กาน To Na Na Kan ชาย อาการปลื้มปิติยินดี
ธนอรรถ 24 ทะ-นะ-อัด Tha Na At ชาย -
วรรธนะ 27 วัด-ทะ-นะ Wat Tha Na ชาย ความเจริญ, ความงอกงาม
กฤชณรงค์ 28 กริด-นะ-รง Krit Na Rong ชาย กริชที่ใช้ในการรบ รบด้วยกริช
นเร 11 นะ-เร Na Re ไม่ระบุ -
เทพนคร 24 เทบ-นะ-คอน Thep Na Khon ชาย -
ณภคิน 19 นะ-พะ-คิน Na Pha Khin ชาย ผู้มีโชคและความรู้
ปุณณรัตน์ 38 ปุน-นะ-รัด Pun Na Rat ไม่ระบุ -
เนตรนรี 30 เนด-นะ-รี Net Na Ri ไม่ระบุ -
มยุริณ 27 มะ-ยุ-ริ-นะ Ma Yu Ri Na ไม่ระบุ หนี้ของนกยูง (นกยูงเป็นเจ้าหนี้)
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
กัญนรินทร์ 41 กัน-นะ-ริน Kan Na Rin หญิง ทองของพระราชา
กิจวิพัฒน 41 กิด-วิ-พัด-ทะ-นะ Kit Wi Phat Tha Na ชาย -
ตฤณกฤษ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
ณพิชญ์ปิยพนธ์ 72 นะ-พิด-ปิ-ยะ-พน Na Phit Pi Ya Phon ได้ทั้งชายและหญิง ความผูกพันและเป็นที่รักของนักปราชญ์
ณธัชพงศ์ 41 นะ-ทัด-ชะ-พง Na That Cha Phong ชาย ที่ของผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย
ณนิพิทนันทน์ 56 นะ-นิด-พิด-ทะ-นัน Na Nit Phit Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่ชัดแจ้ง
กาญจน์ณภัทร์ 50 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยความรู้ดุจทองคำ
ธนกานต์ 28 ทะ-นะ-กาน Tha Na Kan ชาย มีทรัพย์เป็นที่รัก
จริณนภา 26 จะ-ริ-นะ-นะ-พา Cha Ri Na Na Pha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในการไปบนท้องฟ้า
พรหมนรินทร์ 54 พรม-นะ-ริน Phrom Na Rin ได้ทั้งชายและหญิง -
กฤษณชัย 25 กริด-นะ-ชัย Krit Na Chai ชาย ชัยชนะของพระกฤษณะ
วรรณชนก 27 วัน-นะ-ชะ-นก Wan Na Cha Nok ไม่ระบุ -
ธนดิตถ์ 27 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ไม่ระบุ -
ขวัญนภา 23 ขวัน-นะ-พา Khwan Na Pha หญิง ท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
วัฒนชัย 32 วัด-ทะ-นะ-ไช Wat Tha Na Chai ชาย ชนะด้วยความเจริญ
จิณณะณัฏฐ์ 60 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติเหมือนนักปราชญ์
ศาสนวัฒน์ 47 สาด-สะ-นะ-วัด Sat Sa Na Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญในพระศาสนา
ณดาพัณ 24 นะ-ดา-พัน Na Da Phan หญิง ผู้หญิงที่มีภูมิปัญญาและคุณธรรมอันสูงสุด
แนะแคะ 21 แนะ-แคะ Nae Khae หญิง -
เก้านภา 13 เก้า-นะ-พา Kao Na Pha หญิง -
กาญจนรัตน์ 42 กาน-จะ-นะ-รัด Kan Cha Na Rat หญิง พระรัตนตรัยเปรียบประดุจทอง
ธนภาส 18 ทะ-นะ-พาด Tha Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งทรัพย์
ธนภร 14 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง เลี้ยงดูด้วยเงิน
นวภูริช 24 นะ-วะ-พู-ริด Na Wa Phu Rit ชาย แผ่นดินใหม่
ปิญณทัต 23 ปิน-นะ-ทัด Pin Na That ไม่ระบุ -