บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณณาลัลน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณณาลัลน์
ชื่อ ณณาลัลน์ ความหมาย แปลว่า สาวสวยผู้มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-นา-ลัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Na Lan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณาลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณณาลัลน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณาลัลน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณาลัลน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ณณาลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณณาลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณาลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณณาลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณาลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณณาลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณาลัลน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณณาลัลน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณปภัส 19 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้มีความสุขใส
นรากรณ์ 29 นะ-รา-กอน Na Ra Kon หญิง บ่อเกิดแห่งคน
นภากร 12 นะ-พา-กอน Na Pha Kon หญิง -
รณยศ 24 รน-นะ-ยด Ron Na Yot ชาย ผู้มีชื่อเสียงในการรบ
นฤรงค์ 25 นะ-รึ-รง Na Rue Rong ชาย เป็นที่พอใจคน, เป็นที่รักของคน
กฤษณกรณ์ 30 กริด-นะ-กอน Krit Na Kon ไม่ระบุ ผู้ที่ประพฤติตนเหมือนพระกฤษณะ
วรรณลา 26 วัน-นะ-ลา Wan Na La หญิง -
ชนากาณ 15 ชะ-นา-กา-นะ Cha Na Ka Na หญิง เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
นวภรรค 24 นะ-วะ-พัก Na Wa Phak หญิง โชคใหม่, รัศมีใหม่ที่ล้ำเลิศ
ทัศนพล 31 ทัด-สะ-นะ-พน That Sa Na Phon ไม่ระบุ -
นค 9 นะ-คะ Na Kha ชาย พระอาทิตย์, ภูเขา
ณฤมล 17 นะ-รึ-มน Na Rue Mon ไม่ระบุ คนที่มีเสน่ห์
มินฤดา 17 มิ-นะ-รึ-ดา Mi Na Rue Da หญิง -
ชนะพงษ์ 34 ชะ-นะ-พง Cha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้ชนะ
นฤดี 14 นะ-รึ-ดี Na Rue Di หญิง ยินดีในความรู้
นภากาศ 16 นะ-พา-กาด Na Pha Kat ชาย ท้องฟ้า
ดลณภัทร 22 ดน-นะ-พัด Don Na Phat ไม่ระบุ สวรรค์บันดาล
นรินทร์ลดา 40 นะ-ริน-ละ-ดา Na Rin La Da หญิง สายของผู้เป็นใหญ่เหนือคน, เชื้อสายพระราชา
นภัสสรท 29 นะ-พัด-สด Na Phat Sot ไม่ระบุ -
ษัณมาส 26 สัน-นะ-มาด San Na Mat หญิง เวลาหกเดือน
ธนพรรณ์ 39 ทะ-นะ-พัน Tha Na Phan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
จริณดา 21 จะ-ริ-นะ-ดา Cha Ri Na Da หญิง ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาก
ณฐนพิน 36 นะ-ทะ-นะ-พิน Na Tha Na Phin หญิง ผู้รอบรู้อันสดใส (นัด ทะ นะ พิน)
ณัฎฐ์นรี 48 นัด-นะ-รี Nat Na Ri ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้หญิง, หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
นภัสธนัน 35 นะ-พัด-สะ-ทะ-นัน Na Phat Sa Tha Nan ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์มากและมาจากสวรรค์
กัญณณัฐ 32 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
นันท์ณภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี, ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
จิระโรจน 37 จิ-ระ-โรด-จะ-นะ Chi Ra Rot Cha Na ไม่ระบุ ความรุ่งเรืองอันยั่งยืน
ธนดร 14 ทะ-นะ-ดอน Tha Na Don ชาย ผู้พาทรัพย์,ผู้บรรทุกทรัพย์
สุดนภา 16 สุด-นะ-พา Sut Na Pha ไม่ระบุ -
เอกณรงค์ 33 เอก-นะ-รง Ek Na Rong ไม่ระบุ -
รัตนธร 24 รัด-ตะ-นะ-ทอน Rat Ta Na Thon หญิง มีค่าดุจพระรัตนตรัย
เพ็ญนภา 29 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha หญิง พระจันทร์เต็มดวง
ฐาปนะพงษ์ 44 ถา-ปะ-นะ-พง Tha Pa Na Phong ไม่ระบุ การตั้งขึ้นของเชื้อสาย
นนท์นริฐ 42 นน-นะ-ริด Non Na Rit ชาย คนที่มีความมั่นคงด้วยความยินดี
ณฐชนนท์ 36 นะ-ถะ-ชะ-นน Na Tha Cha Non หญิง ผู้ยินดีที่เกิดมามีความรู้
ณัฐนภา 25 นัด-ถะ-นะ-พา Nat Tha Na Pha หญิง -
ณสิริ 24 นะ-สิ-หริ Na Si Ri หญิง ผู้อยู่ในมงคล, ผู้อยู่ในความประเสริฐ
ชณกาณ 14 ชน-กา-นะ Chon Ka Na หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
เทพชนะชัย 36 เทบ-ชะ-นะ-ชัย Thep Cha Na Chai ชาย เทวดาผู้มีชัยชนะ