บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณณัฏฐภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณณัฏฐภัทร
ชื่อ ณณัฏฐภัทร ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-นัด-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Nat Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณัฏฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณณัฏฐภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณัฏฐภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณณัฏฐภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ณณัฏฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณณัฏฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณัฏฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณณัฏฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณัฏฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณณัฏฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณณัฏฐภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ณณัฏฐภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ตรรปณ 18 ตับ-ปะ-นะ Tap Pa Na ชาย ความพอใจ
นพัตศรณ์ 45 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง ผู้ให้พึ่งพิงที่มีความริเริ่ม
นวิรญา 24 นะ-วิ-ระ-ยา Na Wi Ra Ya หญิง ผู้รู้ในความเพียร, ผู้รู้ที่ตั้งอยู่ในความเพียร
กรณรัชตา 24 กอน-นะ-รัด-ตา Kon Na Rat Ta หญิง ผู้สร้างเงินตรา
ณภัทรพงศ์ 41 นะ-พัด-พง Na Phat Phong ชาย -
รมย์นลิน 46 รม-นะ-ลิน Rom Na Lin หญิง น่ารื่นรมย์ดุจดอกบัว
นรานันทน์ 39 นะ-รา-นัน Na Ra Nan ชาย ผู้เป็นความยินดีแห่งคนทั้งปวง
ทัพพ์ธนวันต์ 66 ทับ-ทะ-นะ-วัน Thap Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้มีเงินทองทรัพย์สมบัติ
ภุณชงค์ 24 พุ-นะ-ชง Phu Na Chong ชาย -
ญาณ์นภนต์ 42 ยา-นะ-พน Ya Na Phon ชาย ผู้รอบรู้สุดขอบฟ้า
ธนสัน 25 ทะ-นะ-สัน Tha Na San ชาย ได้รับเงิน
บรรณภัค 24 บัน-นะ-พัก Ban Na Phak หญิง มีโชคด้านหนังสือ
ยุทชะนะ 25 ยุด-ชะ-นะ Yut Cha Na ชาย -
นรัญกาญจน์ 43 นะ-รัน-ยะ-กาน Na Ran Ya Kan หญิง คุณค่าของคนผู้รู้
ณณิชา 17 นะ-นิ-ชา Na Ni Cha หญิง ผู้มีความรู้ที่บริสุทธิ์
กุณนที 20 กุน-นะ-ที Kun Na Thi ไม่ระบุ -
วรรณโรจน์ 47 วัน-นะ-โรด Wan Na Rot ชาย มีผิวงาม
นฤพล 20 นะ-รึ-พน Na Rue Phon ชาย คนผู้มีพลัง, กำลังคน
อาณดา 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
เกล้านภา 19 กล้าว-นะ-พา Klao Na Pha หญิง -
ชนะภัย 24 ชะ-นะ-พัย Cha Na Phai ชาย ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง
นถัสสร 28 นะ-ถัด-สอน Na That Son ไม่ระบุ -
คณวรา 20 คะ-นะ-วะ-รา Kha Na Wa Ra ไม่ระบุ -
เดขณรงค์ 29 เดก-นะ-รง Dek Na Rong ชาย -
ณฐมนัส 35 นะ-ถะ-มะ-นัด Na Tha Ma Nat ไม่ระบุ เป็นที่ยินดีของนักปราชญ์
นพันธ์ 35 นะ-พัน Na Phan ชาย สุดขอบฟ้า
ชูนรินทร์ 36 ชู-นะ-ริน Chu Na Rin ชาย -
วรณภัทรชญณ์ 45 วอ-ระ-นะ-พัด-ชน Wo Ra Na Phat Chon หญิง ที่ซึ่งดีงามประเสริฐและมีความรู้
วรรณฑิตา 30 วัน-นะ-ทิ-ตา Wan Na Thi Ta หญิง -
นราวดี 24 นะ-รา-วะ-ดี Na Ra Wa Di หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
นภัทรวรัฏฐ์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
พลอยนรินทร์ 60 พลอย-นะ-ริน Phloi Na Rin หญิง พลอยของพระราชา, หินที่มีค่าของพระราชา
กัญณณัฐ 32 กัน-นะ-นัด Kan Na Nat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้ดุจนักปราชญ์
บุญทวีรัตนะ 41 บุน-ทะ-วี-รัด-ตะ-นะ Bun Tha Wi Rat Ta Na หญิง การเพิ่มขึ้นของแก้วมีค่าอันเนื่องจากบุญ
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณฤชา 9 นะ-รึ-ชา Na Rue Cha ชาย ผู้รักษาขนบธรรมเนียมความรู้
ธนะวรรณ 32 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีทรัพย์
จริณ 19 จะ-ริ-นะ Cha Ri Na หญิง ผู้รู้สิ่งที่กระทำ
ขวัญนภา 23 ขวัน-นะ-พา Khwan Na Pha หญิง ท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
กรณภัช 17 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat ไม่ระบุ ผู้จำแนกการกระทำ