บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณฐพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณฐพัชร์
ชื่อ ณฐพัชร์ ความหมาย แปลว่า เพชรของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณฐพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณฐพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณฐพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณฐพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ ณฐพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณฐพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณฐพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ณฐพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณฐพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณฐพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณฐพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณฐพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นฤนน 16 นะ-รึ-นน Na Rue Non ไม่ระบุ -
นลิศา 23 นะ-ลิ-สา Na Li Sa ไม่ระบุ -
กัญจนภัทร 30 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ ประเสริฐดุจทองคำ
ธนธัช 19 ทะ-นะ-ทัด Tha Na That ชาย มีทรัพย์
ณวัสห์ 36 นะ-วัด Na Wat ชาย เกิดใหม่ผู้เยาว์วัย
ไพสนณ์ 43 พัย-สะ-นะ Phai Sa Na ชาย -
พรหมนพัต 42 พรม-นะ-พัด Phrom Na Phat หญิง ผู้มีการริเริ่มอันประเสริฐ
นวพฤก 21 นะ-วะ-พรึก Na Wa Phruek ไม่ระบุ -
โศณรัตน์ 41 โส-นะ-รัด So Na Rat หญิง ทับทิม
ชลณวิทย์ 41 ชน-นะ-วิด Chon Na Wit ชาย ความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
ฐานนันต์ 41 ถา-นะ-นัน Tha Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีที่ตั้งมากมาย, ผู้มีหลักมากมาย
ไขนภา 18 ขัย-นะ-พา Khai Na Pha หญิง แสงสว่าง
รัชภ์ทอิณ 36 รัด-ชะ-อิ-นะ Rat Cha I Na หญิง -
พิมพ์นภัส 51 พิม-นะ-พัด Phim Na Phat หญิง งดงามดั่งท้องฟ้า
ธนโชติ 22 ทะ-นะ-โชด Tha Na Chot ชาย รุ่งเรืองด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
ปุณณมี 25 ปุน-นะ-มี Pun Na Mi ไม่ระบุ -
พัฒนพงค์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
ณพล 19 นะ-พน Na Phon ชาย สุดขอบฟ้า
ทัศนรัตน์ 42 ทัด-สะ-นะ-รัด That Sa Na Rat ชาย -
ฉัตร์นลินท์ 55 ฉัด-นะ-ลิน Chat Na Lin หญิง ร่มเงาของเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
จีนะสูติ 38 จี-นะ-สูด Chi Na Sut ไม่ระบุ -
กฤษณภูมิ 23 กริด-สะ-นะ-พูม Krit Sa Na Phum ไม่ระบุ แผ่นดินของพระกฤษณะ
ณชารีญา 24 นะ-ชา-รี-ยา Na Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่เอื้อเฟื้อด้วยการเกิดมาให้ความรู้
รณวิต 22 รน-นะ-วิด Ron Na Wit ชาย สนุกสนานร่าเริง, รื่นรมย์
ณธัชธน 24 นะ-ทัด-ชะ-ทน Na That Cha Thon ชาย นักปราชญ์ผู้มีความโดดเด่นในทรัพย์
นวพร 23 นะ-วะ-พอน Na Wa Phon หญิง พรใหม่
ณรงศักดิ์ 37 นะ-รง-สัก Na Rong Sak ชาย ผู้มีความสามารถในการรบ
นริสา 21 นะ-ริ-สา Na Ri Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
กันต์ณพัต 42 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความน่ารักและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ฉัตรณรงค์ 40 ฉัด-นะ-รง Chat Na Rong ชาย ร่มเงาในการรบ, ฉัตรที่ใช้ในการรบ
พัฒนพงศ์ 46 พัด-นะ-พง Phat Na Phong ชาย -
นภัสนรวร 36 นะ-พัด-สะ-นะ-ระ-วอน Na Phat Sa Na Ra Won หญิง ผู้ประเสริฐบนท้องฟ้า
ทนกฤษ 12 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
ณบ์กร 21 นะ-กอน Na Kon ชาย -
เกษนภา 14 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง สูงสุดดุจท้องฟ้า
กัญณนน 24 กัน-นะ-นน Kan Na Non หญิง หญิงผู้ยินดีในความรู้
ธนวิสุทธิ์ 45 ทะ-นะ-วิ-สุด Tha Na Wi Sut ชาย -
ณฤดล 13 นะ-รึ-ดน Na Rue Don ชาย ชนชั้น
ณํฐวัตร 31 นะ-ถะ-วัด Na Tha Wat ชาย คำกล่าวของนักปราชญ์
นวุฒธิพงษ์ 46 นะ-วุด-ทิ-พง Na Wut Thi Phong ชาย ที่แห่งวงศ์ตระกูลที่มีความรู้