บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณญาณิษา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณญาณิษา
ชื่อ ณญาณิษา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ยา-นิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Ya Ni Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณญาณิษา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณญาณิษา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณญาณิษา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณญาณิษา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ณญาณิษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ณญาณิษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณญาณิษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณญาณิษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณญาณิษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ณญาณิษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณญาณิษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ณญาณิษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นมิดา 16 นะ-มิ-ดา Na Mi Da หญิง นอบน้อม, อ่อนโยน
วรรณโรจน์ 47 วัน-นะ-โรด Wan Na Rot ชาย มีผิวงาม
ณรงค์เดช 29 นะ-นง-เดด Na Nong Det ชาย อำนาจนักรบ
ณชิตา 15 นะ-ชิ-ตา Na Chi Ta ไม่ระบุ -
กรณภา 12 กอน-นะ-พา Kon Na Pha ไม่ระบุ มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
สุพัฒนะ 32 สุ-พัด-ทะ-นะ Su Phat Tha Na ชาย -
ปัณวรรธน์ 43 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat หญิง เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
วรรณรา 24 วัน-นะ-รา Wan Na Ra หญิง -
พรรณวดี 35 พัน-นะ-วะ-ดี Phan Na Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
สุวิญณพัฒน์ 56 สุ-วิน-นะ-พัด Su Win Na Phat ไม่ระบุ -
วรรณลักษณ์ 48 วัน-นะ-ลัก Wan Na Lak หญิง -
พรณรงค์ 36 พอน-นะ-รง Phon Na Rong ชาย -
นวีวรรณ 37 นะ-วี-วัน Na Wi Wan ไม่ระบุ -
ธนวัช 21 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
ณภัทรพร 27 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
กนกนภัส 24 กะ-หนก-นะ-พัด Ka Nok Na Phat ไม่ระบุ ฟ้าทอง
ณํฐพงษ์ 37 นะ-ถะ-พง Na Tha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของนักปราชญ์
ณรงค์พร 36 นะ-รง-พอน Na Rong Phon ชาย -
ธนวรรณ์ 37 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan ชาย มีทรัพย์
กฤษณพน 24 กริด-นะ-พน Krit Na Phon ไม่ระบุ -
บูรณนิภา 24 บู-ระ-นะ-นิ-พา Bu Ra Na Ni Pha หญิง เหมือนจันทร์เพ็ญ
นราวรรณ 29 นะ-รา-วัน Na Ra Wan หญิง วรรณะแห่งผู้คนทั้งปวง
ธนบูลย์ 36 ทะ-นะ-บูน Tha Na Bun ชาย เต็มไปด้วยทรัพย์, มีทรัพย์มาก
ปัณณฑัต 26 ปัน-นะ-ทัด Pan Na That ไม่ระบุ ผู้ให้ความรู้
กรณะ 14 กอน-นะ Kon Na ไม่ระบุ การกระทำ
กัญนรากร 24 กัน-นะ-รา-กอน Kan Na Ra Kon ไม่ระบุ -
ณรงค์ยุทธ 38 นะ-รง-ยุด Na Rong Yut ชาย -
ธนภูมิ 21 ทะ-นะ-พูม Tha Na Phum ชาย พื้นที่แห่งทรัพย์
โรจนศักดิ์ 45 โรด-จะ-นะ-สัก Rot Cha Na Sak ชาย -
นวัสสัย 41 นะ-วัด-สัย Na Wat Sai ชาย พืชผลที่เก็บเกี่ยวได้เป็นครั้งแรก
ณรัฐกรณ์ 41 นะ-รัด-ถะ-กอน Na Rat Tha Kon ชาย นักปราชญ์ผู้สร้างประเทศ, ผู้มีการกระทำด้วยปัญญาแห่งรัฐ
ธนวัฒ 22 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยทรัพย์
นรังสรรค์ 43 นะ-รัง-สัน Na Rang San ชาย -
ญาณพงศ์ 36 ยา-นะ-พง Ya Na Phong ชาย เชื้อสายที่มีความรู้
ธนรัชศ์ 35 ทะ-นะ-รัด-ชะ Tha Na Rat Cha ไม่ระบุ -
ณเรณ 16 นะ-เรน Na Ren ชาย -
สุนที 21 สุ-นะ-ที Su Na Thi ไม่ระบุ สายน้ำที่ดี, แม่น้ำที่ดี
สร้อยสนธ์ 52 ซ่อย-สะ-นะ Soi Sa Na หญิง -
ณัฐณชา 26 นัด-ถะ-นะ-ชา Nat Tha Na Cha ไม่ระบุ -
ทิพย์นรกลัย 58 ทิบ-นะ-รก-ลัย Thip Na Rok Lai ไม่ระบุ -