บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ณคัชรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ณคัชรินทร์
ชื่อ ณคัชรินทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-คัด-ชะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Khat Cha Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณคัชรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ณคัชรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณคัชรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ณคัชรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ณคัชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ณคัชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ณคัชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ณคัชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นทัยรัตน์ 43 นะ-ทัย-รัด Na Thai Rat หญิง -
รณชิต 18 รน-นะ-ชิด Ron Na Chit ไม่ระบุ ผู้ชนะในการรบ
มานะกิจ 26 มา-นะ-กิด Ma Na Kit ชาย -
แจ่มนภา 21 แจ่ม-นะ-พา Chaem Na Pha ไม่ระบุ ฟ้าที่กระจ่าง
ณรินทิพย์ 48 นะ-ริน-ทิบ Na Rin Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่อยู่บนฟ้า
เกษนภา 14 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง สูงสุดดุจท้องฟ้า
วัฒนะ 22 วัด-ทะ-นะ Wat Tha Na หญิง ความเจริญงอกงาม
ธนภาส 18 ทะ-นะ-พาด Tha Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งทรัพย์
นภัสถ์ 27 นะ-พัด Na Phat ชาย ที่สถิตในท้องฟ้า, วิมาน
วรรณวอมล 42 วัน-นะ-วะ-อะ-มน Wan Na Wa A Mon หญิง ผู้มีผิวอันบริสุทธิ์
เพียงนภา 34 เพียง-นะ-พา Phiang Na Pha หญิง เพียงท้องฟ้า
นพัฐกรณ์ 45 นะ-พัด-ทะ-กอน Na Phat Tha Kon หญิง ผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรือง
นภาศรี 25 นะ-พา-สี Na Pha Si หญิง -
ฐปนรัตน์ 41 ทะ-ปะ-นะ-รัด Tha Pa Na Rat หญิง ผู้สร้างคุณค่า
พัฒนพรรณ 41 พัด-ทะ-นะ-พัน Phat Tha Na Phan หญิง -
ธนวัช 21 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
นันท์นพิน 46 นัน-นะ-พิน Nan Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆ, มีความสุขเสมอ
รัตนลักษณ์ 45 รัด-ตะ-นะ-ลัก Rat Ta Na Lak หญิง ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
ทศชนะ 19 ทด-ชะ-นะ Thot Cha Na ชาย -
นชดา 9 นะ-ชะ-ดา Na Cha Da หญิง -
บัณณธร 24 บัน-นะ-ทอน Ban Na Thon ชาย -
มิณฎาร์ 33 มิ-นะ-ดา Mi Na Da หญิง -
นขรินทร์ 34 นะ-ขะ-ริน Na Kha Rin ไม่ระบุ -
กฤษณรงค์ 30 กริด-นะ-รง Krit Na Rong ชาย กริชที่ใช้ในการรบ รบด้วยกริช
กัญจนลักษณ์ 49 กัน-จะ-นะ-ลัก Kan Ja Na Lak หญิง ลักษณะที่งดงามดั่งทอง
นคเรศ 22 นะ-คะ-เรด Na Kha Ret ชาย -
พลอยนภัส 45 พลอย-นะ-พัด Phloi Na Phat หญิง พลอยจากฟ้า พลอยจากสวรรค์
กุลณภัสสร์ 45 กุน-ละ-นะ-พัด Kun La Na Phat หญิง เชื้อสายของผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่าง
ธนพจน์ 37 ทะ-นะ-พด Tha Na Phot ชาย ผู้มีเพชรเป็นทรัพย์
ธนยาภาณ์ 34 ทะ-นะ-ยา-พา Tha Na Ya Pha ไม่ระบุ -
นันท์ณพิชญ์ 56 นัน-นะ-พิด Nan Na Phit หญิง ปราชญ์ผู้อยู่ในความสุข
ปณชัย 21 ปะ-นะ-ชัย Pa Na Chai ชาย ชัยชนะในการค้าขาย
นเรช 13 นะ-เรด Na Ret ชาย จอมคน, พระราชา
ธนชานันท์ 36 ทะ-นะ-ชา-นัน Tha Na Cha Nan หญิง ความยินดีที่เกิดมามีทรัพย์
ปัณณพร 28 ปัน-นะ-พอน Pan Na Phon หญิง ประเสริฐทางหนังสือ
นรเศษฐ์ 40 นะ-ระ-เสด Na Ra Set ชาย -
ฐปนวัสส์ 49 ทะ-ปะ-นะ-วัด Tha Pa Na Wat ชาย ผู้มั่นคงยาวนาน
พัฒนพล 34 พัด-ทะ-นะ-พน Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งความเจริญ
นราศรี 28 นะ-รา-สี Na Ra Si หญิง -
พัฒนกิตติ์ 44 พัด-ทะ-นะ-กิด Phat Tha Na Kit ชาย -