บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิรวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิรวรรณ
ชื่อ ฐิรวรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถิ-ระ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชาฐิสา 24 ชา-ถิ-สา Cha Thi Sa หญิง ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความมั่นคง
ถิรชน 16 ถิ-ระ-ชน Thi Ra Chon ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มั่นคง
ฐิตนันท์ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
จิรัฐถิติกาล 47 จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน Chi Rat Thi Ti Kan ชาย -
ฐิญาภรณ์ 37 ถิ-ยา-พอน Thi Ya Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
สถิตธรรม 32 สะ-ถิด-ทัม Sa Thit Tham ชาย ผู้มีธรรมคอยสถิต
ฐิตามนทร์ 41 ถิ-ตา-มน Thi Ta Mon หญิง นักปราชญ์ที่มีเสน่ห์น่าพึงใจ
จิณัฏฐิตา 45 จิน-นัด-ถิ-ตา Chin Nat Thi Ta หญิง ผู้มีความมั่นคงด้วยสติปัญญาที่ได้สั่งสมมา
ฐิตินาถ 27 ถิ-ติ-นาด Thi Ti Nat หญิง ผู้มีที่พึ่งมั่นคง
ฐิตารีย์ 45 ถิ-ตา-รี Thi Ta Ri หญิง มั่นคงและประเสริฐ
กิตติ์ฐิตา 41 กิด-ถิ-ตา Kit Thi Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นในเกียรติยศ
เตฐินี 30 เต-ถิ-นี Te Thi Ni หญิง -
บุณฐิษา 26 บุน-ถิ-สา Bun Thi Sa หญิง -
ถิรพุทธิ์ 36 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ชาย ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ฐิติปวีณ์ 49 ถิ-ติ-ปะ-วี Thi Ti Pa Wi ไม่ระบุ ฉลาดเรื่องความมั่นคง
จิณัฏฐิกา 43 จิ-นัด-ถิ-กา Chi Nat Thi Ka ไม่ระบุ หญิงผู้มั่นคงในความประพฤติดี
กะฐิน 23 กะ-ถิน Ka Thin หญิง ไม้สะดึง
บัวถิ่น 23 บัว-ถิ่น Bua Thin หญิง -
ฐิติกุล 28 ถิ-ติ-กุน Thi Ti Kun หญิง ผู้มีชีวิตอยู่เพื่อตระกูล
ฐิติเทพ 31 ถิ-ติ-เทบ Thi Ti Thep ไม่ระบุ เทวดาผู้ตั้งมั่น
ยูถิกา 17 ยู-ถิ-กา Yu Thi Ka ไม่ระบุ -
ณัฏฐิญา 36 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ฐิติยาพร 41 ถิ-ติ-ยา-พอน Thi Ti Ya Phon หญิง -
ณัฐฐิฏา 41 นัด-ถิ-ตา Nat Thi Ta หญิง ปราชญ์ผู้ให้
ฐิกันยาพัชร 50 ถิ-กัน-ยา-พัด Thi Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวที่มั่นคงเหมือนเพชร
กัญฐิกานนท์ 44 กัน-ถิ-กา-นน Kan Thi Ka Non หญิง -
ฐิติกาน 27 ถิ-ติ-กาน Thi Ti Kan หญิง ผู้ที่มีรักมั่นคง
ถิรคุณ 19 ถิ-ระ-คุน Thi Ra Khun ชาย มีคุณธรรมมั่นคง
ฐิติจันทร์ 49 ถิ-ติ-จัน Thi Ti Chan ไม่ระบุ มั่นคงเหมือนพระจันทร์
ฐิติมาพร 38 ถิ-ติ-มา-พอน Thi Ti Ma Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนให้คงอยู่
ฐิติมาวดี 40 ถิ-ติ-มา-วะ-ดี Thi Ti Ma Wa Di หญิง -
ฐิตานาถ 24 ถิ-ตา-นาด Thi Ta Nat หญิง ผู้ดำรงมั่นในการเป็นที่พึ่งเพื่อผู้อื่น
จิตฐิวัฒน์ 53 จิด-ถิ-วัด Chit Thi Wat ไม่ระบุ ความคิดที่เจริญอย่างมั่นคง
ถิรัชชนันท์ 41 ถิ-รัด-ชะ-นัน Thi Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
ฐิดารัตน์ 40 ถิ-ดา-รัด Thi Da Rat หญิง -
กัญญ์ฐิตา 39 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta ไม่ระบุ หญิงผู้มีความมั่นคง
กนิษฐิกา 29 กะ-นิด-ถิ-กา Ka Nit Thi Ka ไม่ระบุ น้องสาว
ถิรพล 23 ถิ-ระ-พน Thi Ra Phon ชาย ผู้มีกำลังแข็งแรง
ฐิตา 17 ถิ-ตา Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่น
ฐิตะกานต์ 39 ถิ-ตะ-กาน Thi Ta Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักอันมั่นคง