บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิรวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิรวรรณ
ชื่อ ฐิรวรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถิ-ระ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฐิรวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นันฐิกา 29 นัน-ถิ-กา Nan Thi Ka หญิง -
กัณณ์ฐิตา 41 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta หญิง หญิงสาวผู้มั่นคงในความงาม ความบริสุทธิ์และทรัพย์
บุญถิ่น 18 บุน-ถิ่น Bun Thin ชาย -
กัญจน์ฐิตา 46 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในทอง
ประดิษฐิต 35 ประ-ดิด-สะ-ถิด Pra Dit Sa Thit ชาย เลื่องชื่อ, ลือนาม
ฐิตนันท์ 40 ถิด-นัน Thit Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ฐิรชา 20 ถิ-ระ-ชา Thi Ra Cha หญิง ความมั่นอันดียิ่ง
จิรัฐถิติกาล 47 จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน Chi Rat Thi Ti Kan ชาย -
ฐิติพัศ 39 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจถาวร
ณัฏฐิณิชา 43 นัด-ถิ-นิ-ชา Nat Thi Ni Cha หญิง -
สถิระ 20 สะ-ถิ-ระ Sa Thi Ra ไม่ระบุ -
ฐิติกา 22 ถิ-ติ-กา Thi Ti Ka หญิง ผู้ตั้งมั่น
ถิรเดช 14 ถิ-ระ-เดด Thi Ra Det ชาย ผู้มีอำนาจที่มั่นคง
ฐิติพล 34 ถิ-ติ-พน Thi Ti Phon ไม่ระบุ -
ฐิติญาภรณ์ 44 ถิ-ติ-ยา-พอน Thi Ti Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความมั่นคงด้วยภูมิความรู้
ฐิติมมา 31 ถิ-ติม-มา Thi Tim Ma หญิง -
สถิตย์ภรณ์ 51 สะ-ถิด-พอน Sa Thit Phon หญิง -
ฐิตา 17 ถิ-ตา Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่น
ถิรยุทธ์ 32 ถิ-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย มีการสู้รบอันมั่นคง
ฐิติกานณ์ 41 ถิ-ติ-กาน Thi Ti Kan หญิง ผู้ที่มีรักมั่นคง
ฐิตติมาภรณ์ 48 ถิด-ติ-มา-พอน Thit Ti Ma Phon ไม่ระบุ -
ฐิระวิชญ์ 46 ถิ-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย การดำรงอยู่ของความรู้
ฐิมาพร 31 ถิ-มา-พอน Thi Ma Phon หญิง -
ฐิติวัฎ 35 ถิ-ติ-วัด Thi Ti Wat ไม่ระบุ การหมุนเวียนที่มั่นคง
อนันฐิตา 37 อะ-นัน-ถิ-ตา A Nan Thi Ta หญิง -
ทัพหวังสถิต 45 ทับ-หวัง-สะ-ถิด Thap Wang Sa Thit ชาย ตั้งอยู่ในสมบัติที่หวัง
ไตรถิกา 23 ตรัย-ถิ-กา Trai Thi Ka หญิง ผู้ควรยกย่อง
อิฐิชัย 37 อิ-ถิ-ชัย I Thi Chai ชาย -
ฐิตานาถ 24 ถิ-ตา-นาด Thi Ta Nat หญิง ผู้ดำรงมั่นในการเป็นที่พึ่งเพื่อผู้อื่น
ณัฏฐินี 43 นัด-ถิ-นี Nat Thi Ni หญิง นักปราชญ์หญิง
ฐิติภัค 29 ถิ-ติ-พัก Thi Ti Phak หญิง ผู้โชคดีอย่างมั่นคง
ฐิติลักษณ์ 49 ถิ-ติ-ลัก Thi Ti Lak หญิง ท่าทางเด็ดเดี่ยว
ธัญญ์ฐิตา 42 ทัน-ยะ-ถิ-ตา Than Ya Thi Ta หญิง มีโชคดีที่มั่นคง
จันฐิมพร 45 จัน-ถิ-มะ-พอน Chan Thi Ma Phon หญิง พระจันทร์แสนประเสริฐ
ฐิดาพัชร์ 42 ถิ-ดา-พัด Thi Da Phat หญิง หญิงที่มั่นคงดุจเพชร
จิรัฏฐิกา 42 จิ-รัด-ถิ-กา Chi Rat Thi Ka หญิง ผู้ตั้งมั่นยั่งยืน
สมถิ่น 23 สม-ถิ่น Som Thin ไม่ระบุ -
ฐิติมนต์ 42 ถิ-ติ-มน Thi Ti Mon หญิง คาถาอันมั่นคง
ถิรพุทธิ์ 36 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ชาย ผู้มีความรู้อันมั่นคง
สถิกร 17 สะ-ถิ-กอน Sa Thi Kon ชาย -