บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิรญาภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิรญาภัทร์
ชื่อ ฐิรญาภัทร์ ความหมาย แปลว่า มีความรู้และความเจริญอันยั่งยืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถิ-ระ-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรญาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิรญาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรญาภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิรญาภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ฐิรญาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิรญาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิรญาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิรญาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐิติกาล 28 ถิ-ติ-กาน Thi Ti Kan หญิง ผู้ที่มีรักมั่นคง
ชุฐิติกาญจน์ 49 ชุ-ถิ-ติ-กาน Chu Thi Ti Kan ไม่ระบุ ต้นไม้ที่มั่นคงดั่งทอง
ณัฏฐิญา 36 นัด-ถิ-ยา Nat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ดังนักปราชญ์
ถิว 11 ถิว Thio หญิง -
กาถิล 13 กา-ถิน Ka Thin หญิง -
ถิรพงษ์ 32 ถิ-ระ-พง Thi Ra Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิติวัสส์ 53 ถิ-ติ-วัด Thi Ti Wat ชาย ยืนยาวตลอดนาน
ฐิตาวรรณ์ 45 ถิ-ตา-วัน Thi Ta Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฐิธาภรณ์ 37 ถิ-ทา-พอน Thi Tha Phon ไม่ระบุ -
ฐิติวัติ 37 ถิ-ติ-วัด Thi Ti Wat ไม่ระบุ การตั้งอยุ่แห่งถ้อยคำ
ฐิติรัฐศาสตร์ 68 ถิ-ติ-รัด-ถะ-สาด Thi Ti Rat Tha Sat ไม่ระบุ -
ถิรชน 16 ถิ-ระ-ชน Thi Ra Chon ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มั่นคง
นิษฐิดา 28 นิด-ถิ-ดา Nit Thi Da หญิง ตั่งมั่นอยู่
ณัฐฐินี 43 นัด-ถะ-ถิ-นี Nat Tha Thi Ni หญิง -
สถิตธรรม 32 สะ-ถิด-ทัม Sa Thit Tham ชาย ผู้มีธรรมคอยสถิต
ชัญฐิตารีย์ 55 ชัน-ถิ-ตา-รี Chan Thi Ta Ri หญิง ผู้มั่นคงในความเอื้อเฟื้อและความรู้
ฐิรกานดา 26 ถิน-กาน-ดา Thin Kan Da ไม่ระบุ ที่รักอันมั่นคง, ผู้มั่นคงในความรัก
เตฐินี 30 เต-ถิ-นี Te Thi Ni หญิง -
ถิรณัฏฐ์ 45 ถิ-ระ-นัด Thi Ra Nat ชาย ความผูกพันอันมั่นคง
ถิรายุส 26 ถิ-รา-ยุด Thi Ra Yut ไม่ระบุ ผู้มีอายุยืน
ฐิพร 25 ถิ-พอน Thi Phon หญิง -
กัญจน์ฐิตา 46 กัน-ถิ-ตา Kan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในทอง
ฐิรชา 20 ถิ-ระ-ชา Thi Ra Cha หญิง ความมั่นอันดียิ่ง
ฑิฐิกานต์ 39 ทิ-ถิ-กาน Thi Thi Kan ไม่ระบุ -
ฐิตาภา 19 ถิ-ตา-พา Thi Ta Pha หญิง รัศมีมั่นคง
ณฐิกา 20 นะ-ถิ-กา Na Thi Ka ไม่ระบุ -
ถิรดิส 21 ถิ-ระ-ดิด Thi Ra Dit ไม่ระบุ -
โสฐิดา 26 โส-ถิ-ดา So Thi Da หญิง มั่นคง
สถิตพงษ์ 38 สะ-ถิด-พง Sa Thit Phong ไม่ระบุ -
ณัฏฐิรริกบล 52 นัด-ถิน-ริก-บน Nat Thin Rik Bon หญิง -
ไตรถิกา 23 ตรัย-ถิ-กา Trai Thi Ka หญิง ผู้ควรยกย่อง
กัญฐิกา 24 กัน-ถิ-กา Kan Thi Ka หญิง สร้อยคอ
ฐิติวุฒิ 34 ถิ-ติ-วุด Thi Ti Wut ชาย เจริญมั่นคงตลอดไป
ฐิติพันธุ์ 51 ถิ-ติ-พัน Thi Ti Phan ชาย วงศ์ตระกูลที่มั่นคง
ฐิติเมตต์ 42 ถิ-ติ-เมด Thi Ti Met ชาย -
ฐิติ 20 ถิ-ติ Thi Ti ชาย ความมีชีวิตอยู่, การดำรงอยู่, ความมั่นคง
ฐิติญา 25 ถิ-ติ-ยา Thi Ti Ya หญิง ผู้รู้อย่างมั่นคง
ฐิน 18 ถิน Thin หญิง -
ณัฐฐิธุดา 38 นัด-ถะ-ถิ-ทุ-ดา Nat Tha Thi Thu Da หญิง -
กะฐิน 23 กะ-ถิน Ka Thin หญิง ไม้สะดึง