บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิติณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิติณัฏฐ์
ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิ-ติ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ti Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญทิตย์ 37 ทัน-ทิด Than Thit ไม่ระบุ -
ศุภทิน 19 สุ-พะ-ทิน Su Pha Thin ชาย วันมงคล
กรรณ์ธิมา 37 กัน-ทิ-มา Kan Thi Ma ไม่ระบุ หูของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่เกิดจากการรู้จักฟัง
อิทธิกร 24 อิด-ทิ-กอน It Thi Kon ชาย ผู้สร้างความสำเร็จ
ฤทธิยา 19 ริด-ทิ-ยา Rit Thi Ya หญิง มีอำนาจ
นนทิชา 18 นน-ทิ-ชา Non Thi Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อความสุข
กลิ่นทิพย์ 47 กลิ่น-ทิบ Klin Thip หญิง กลิ่นของเทวดา
บัณฑิรัศมิ์ 51 บัน-ทิ-รัด Ban Thi Rat หญิง เป็นผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
เนธิรินทร์ 42 เน-ทิ-ริน Ne Thi Rin หญิง สมบัติของเทวดาผู้เป็นใหญ่, ขุมทรัพย์พระอินทร์
ทิพวารี 31 ทิบ-วา-รี Thip Wa Ri ไม่ระบุ น้ำทิพย์
พุทธินันท์ 42 พุด-ทิ-นัน Phut Thi Nan ได้ทั้งชายและหญิง -
ประสิทธิ 30 ประ-สิด-ทิ Pra Sit Thi ชาย -
สันธิลา 31 สัน-ทิ-ลา San Thi La หญิง แม่น้ำ
สุธิสา 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
พรรณทิวา 33 พัน-ทิ-วา Phan Thi Wa หญิง -
หยกทิพย์ 44 หยก-ทิบ Yok Thip ไม่ระบุ หยกสวรรค์
ทิปปติ 16 ทิบ-ปะ-ติ Thip Pa Ti ไม่ระบุ ส่องแสงพระอาทิตย์
วุฒิเดช 19 วุด-ทิ-เดด Wut Thi Det ชาย เจริญขึ้นด้วยอำนาจ
นันธิรา 27 นัน-ทิ-รา Nan Thi Ra หญิง -
พุทธิธรรม 35 พุด-ทิ-ทัม Phut Thi Tham ชาย -
ชลธิศรา 28 ชน-ละ-ทิด-รา Chon La Thit Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในทะเล
เนธิสดา 24 เน-ทิ-สะ-ดา Ne Thi Sa Da หญิง หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งขุมทรัพย์
รุฒิชัย 26 รุ-ทิ-ชัย Ru Thi Chai ไม่ระบุ -
ทิพย์ยุภา 41 ทิบ-ยุ-พา Thip Yu Pha หญิง ผู้ส่งเสริมแสงสว่างของเทวดา
ทิฑัมพร 29 ทิ-ทัม-พอน Thi Tham Phon หญิง -
ทิพย์พากร 44 ทิบ-พา-กอน Thip Pha Kon หญิง -
ณธิพร 25 นะ-ทิ-พอน Na Thi Phon ไม่ระบุ -
ทองทิบ 16 ทอง-ทิบ Thong Thip ชาย -
เรือยทิพย์ 57 เรือย-ทิบ Rueai Thip ไม่ระบุ -
ทิพย์วัลน์ 60 ทิบ-วัน Thip Wan ไม่ระบุ เชื้อสายสวรรค์
อนัญทิพย์ 49 อะ-นัน-ทิบ A Nan Thip ไม่ระบุ -
ฤทธิยศ 25 ริด-ทิ-ยด Rit Thi Yot ไม่ระบุ เกียรติคุณแห่งอำนาจวิเศษ
อันทิกา 22 อัน-ทิ-กา An Thi Ka ไม่ระบุ -
สไพทิพย์ 54 สะ-พัย-ทิบ Sa Phai Thip หญิง -
ธิภาภรณ์ 29 ทิ-พา-พอน Thi Pha Phon หญิง -
วุฒิไกรสร 39 วุด-ทิ-กรัย-สอน Wut Thi Krai Son ชาย -
โพธิสุทธ์ 42 โพ-ทิ-สุด Pho Thi Sut ชาย หมดจดในความมุ่งหมาย
ทิตภากร 15 ทิ-ตะ-พา-กอน Thi Ta Pha Kon ชาย ผู้สร้างแสงสว่างและความเจริญ, ผู้ทำความรุ่งเรืองและความเจริญ
นัฎธิพร 34 นัด-ทิ-พอน Nat Thi Phon หญิง -
ขยาทิมาต 25 ขะ-ยา-ทิ-มาด Kha Ya Thi Mat หญิง มีชื่อเสียงเลื่องลือ