บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิติณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิติณัฏฐ์
ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิ-ติ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ti Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐิติณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มีนธิรารัตน์ 55 มีน-ทิ-รา-รัด Min Thi Ra Rat หญิง -
ทิพกัญญา 27 ทิบ-กัน-ยา Thip Kan Ya ไม่ระบุ -
นัฐธิดา 28 นัด-ถะ-ทิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง ธิดาของนักปราชญ์
น้ำทิพย์ 38 น้าม-ทิบ Nam Thip หญิง น้ำจากสวรรค์
จันทร์ทิพย์ 59 จัน-ทิบ Chan Thip หญิง มีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
ฐิตธนัน 34 ทิด-ทะ-นัน Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพย์ที่มั่นคง
ธิร์ญาภัทร์ 45 ทิ-ยา-พัด Thi Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคงด้วยภูมิความรู้
ทิวาเดช 17 ทิ-วา-เดด Thi Wa Det ไม่ระบุ -
ธิยสาน์ 38 ทิ-ยะ-สา Thi Ya Sa หญิง ที่เอาใจใส่ระลึกถึง
จิตราธิวัฒน์ 53 จิด-ตรา-ทิ-วัด Chit Tra Thi Wat ไม่ระบุ งดงามและยิ่งใหญ่ในความเจริญ
เกตุทิพย์ 37 เกด-ทิบ Ket Thip หญิง เทวดาที่เป็นธงชัย
สิทธิเกียรติ 49 สิด-ทิ-เกียด Sit Thi Kiat ชาย สิทธิอันชอบธรรม
อธิโชค 24 อะ-ทิ-โชก A Thi Chok ชาย -
สุภางค์ทิพย์ 55 สุ-พาง-ทิบ Su Phang Thip หญิง -
สันธิลา 31 สัน-ทิ-ลา San Thi La หญิง แม่น้ำ
ฑิณัฐฎา 31 ทิ-นัด-ถะ-ดา Thi Nat Tha Da หญิง -
พันธุ์ธิดา 41 พัน-ทิ-ดา Phan Thi Da หญิง วงศ์วานของลูกสาว
ลัศรธิชา 32 ลัด-สะ-ระ-ทิ-ชา Lat Sa Ra Thi Cha ไม่ระบุ -
เชษฐ์ธิดา 36 เชด-ทิ-ดา Chet Thi Da หญิง ธิดาคนโต, พี่สาว
พุฒิทฎา 23 พุ-ทิด-ดา Phu Thit Da ไม่ระบุ -
ธิติศักดิ์ 41 ทิ-ติ-สัก Thi Ti Sak ชาย ผู้มีความเพียรและอำนาจ
อนาทินี 29 อะ-นา-ทิ-นี A Na Thi Ni หญิง ที่คงอยู่ชั่วกัลปาวสานต์ชื่อพระเป็นเจ้า
รุงทิวา 19 รุง-ทิ-วา Rung Thi Wa หญิง -
ทิพพากร 27 ทิบ-พา-กอน Thip Pha Kon ไม่ระบุ -
มัคทิว 24 มัก-ทิว Mak Thio ชาย -
ทินธินาถ 25 ทิน-นะ-ทิ-นาด Thin Na Thi Nat หญิง พระอาทิตย์
รุ่งทิวาย์ 37 รุ่ง-ทิ-วา Rung Thi Wa หญิง รุ่งเช้า
กิตติ์อธิศ 45 กิด-อะ-ทิด Kit A Thit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในด้านชื่อเสียง
อุทิดา 14 อุ-ทิ-ดา U Thi Da หญิง -
น้ำกะทิ 18 น้าม-กะ-ทิ Nam Ka Thi หญิง -
สิทธิศาสตร์ 51 สิด-ทิ-สาด Sit Thi Sat ชาย ระบบวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับอำนาจอันชอบธรรม
ทิพกฤตา 19 ทิบ-กริ-ตา Thip Kri Ta หญิง สร้างสิ่งทิพย์, สร้างสิ่งดีที่สุด
พัฑฒิดา 24 พัด-ทิ-ดา Phat Thi Da หญิง เจริญแล้ว
ธินัฐดา 28 ทิ-นัด-ดา Thi Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐฏ์ทิโชค 51 นัด-ทิ-โชก Nat Thi Chok ชาย นักปราชญ์ผู้มีโชคสองชั้น
ธิระนาม 27 ทิ-ระ-นาม Thi Ra Nam ชาย -
ชุธิชา 14 ชุ-ทิ-ชา Chu Thi Cha หญิง เกิดในน้ำ, พระลักษมี
ทิพพสาร 33 ทิบ-พะ-สาน Thip Pha San ชาย ทรัพย์สินมากมาย
ทิวพนัส 35 ทิว-พะ-นัด Thio Pha Nat ไม่ระบุ ทิวป่า
นุชธิดา 18 นุด-ทิ-ดา Nut Thi Da หญิง -