บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิติชดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิติชดา
ชื่อ ฐิติชดา ความหมาย แปลว่า ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิ-ติ-ชะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ti Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติชดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิติชดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติชดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิติชดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ฐิติชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิติชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิติชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิติชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิติชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐิติชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปิ่นธิดา 22 ปิ่น-ทิ-ดา Pin Thi Da ไม่ระบุ -
อิทธิเทพ 30 อิด-ทิ-เทบ It Thi Thep ชาย -
สุทธิพงษ์ 40 สุด-ทิ-พง Sut Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่บริสุทธิ์
ธิยา 17 ทิ-ยา Thi Ya หญิง คิดปรารถนา
ทิพพากร 27 ทิบ-พา-กอน Thip Pha Kon ไม่ระบุ -
เวธิต 19 เว-ทิด We Thit ชาย ผู้คงแก่เรียน
ธิติพงษ์ 38 ทิ-ติ-พง Thi Ti Phong ชาย -
กลมทิพย์ 42 กลม-ทิบ Klom Thip หญิง -
วุฒิพงษ์ 37 วุด-ทิ-พง Wut Thi Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความรู้
ชมทิว 18 ชม-ทิว Chom Thio หญิง -
นันทิภา 21 นัน-ทิ-พา Nan Thi Pha หญิง -
ธิติธวัฒน์ 46 ทิ-ติ-ทะ-วัด Thi Ti Tha Wat ชาย ผู้เจริญด้วยปัญญา
ธิษณ์ 26 ทิด Thit ชาย ฉลาด
วิสุทธิศักดิ์ 53 วิ-สุด-ทิ-สัก Wi Sut Thi Sak ไม่ระบุ -
ทิพย์นารา 41 ทิบ-นา-รา Thip Na Ra หญิง น้ำทิพย์
นิธิยา 26 นิ-ทิ-ยา Ni Thi Ya หญิง ขุมทรัพย์แห่งการบำบัด
เทอดพงษ์ 33 เทิด-พง Thoet Phong ไม่ระบุ ยกย่องเชิดชูวงศ์สกุล
ธัณย์ธิชา 41 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
เวทิต 16 เว-ทิด We Thit ไม่ระบุ ให้รู้
ปรุงทิพย์ 39 ปรุง-ทิบ Prung Thip ไม่ระบุ -
ทิพกฤต 18 ทิบ-พะ-กริด Thip Pha Krit ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ดีงาม
ทิพย์สุชา 41 ทิบ-สุ-ชา Thip Su Cha หญิง ผู้เกิดมาดีเหมือนเทวดา
สัญธิญา 28 สัน-ทิ-ยา San Thi Ya ไม่ระบุ -
สุทธิปริยา 36 สุด-ทิ-ปะ-ริ-ยา Sut Thi Pa Ri Ya หญิง -
อันทิกา 22 อัน-ทิ-กา An Thi Ka ไม่ระบุ -
พรทิภา 19 พอน-ทิ-พา Phon Thi Pha หญิง กลางวันอันประเสริฐ
มนทิกา 17 มน-ทิ-กา Mon Thi Ka ไม่ระบุ -
ทิพย์สตรี 51 ทิบ-สะ-ตี Thip Sa Ti หญิง นางฟ้า(หญิงของเทวดา
ธินย์ชนก 38 ทิน-นก Thin Nok หญิง -
วิมนทิพย์ 50 วิ-มน-ทิบ Wi Mon Thip หญิง -
สายทิน 26 สาย-ทิน Sai Thin หญิง -
สุทินกร 23 สุ-ทิน-นะ-กอน Su Thin Na Kon ไม่ระบุ -
ธัญธิญารัตน์ 50 ทัน-ทิ-ยา-รัด Than Thi Ya Rat หญิง -
ทิต 8 ทิด Thit ชาย ฉลาด
มณฑลทิพย์ 49 มน-ทน-ทิบ Mon Thon Thip หญิง -
กันญาลินทิพย์ 60 กัน-ยา-ลิน-ทิบ Kan Ya Lin Thip ไม่ระบุ -
ธิติกาญจน์ 41 ทิ-ติ-กาน Thi Ti Kan หญิง -
สุมาสิทธิ 34 สุ-มา-สิด-ทิ Su Ma Sit Thi ชาย -
ทินธินาถ 25 ทิน-นะ-ทิ-นาด Thin Na Thi Nat หญิง พระอาทิตย์
ภัณฑิรา 22 พัน-ทิ-รา Phan Thi Ra หญิง มีลาภ มีความสุข