บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐิตนันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐิตนันท์
ชื่อ ฐิตนันท์ ความหมาย แปลว่า ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถิ-ตะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ta Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิตนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐิตนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิตนันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐิตนันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ฐิตนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐิตนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิตนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐิตนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิตนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐิตนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิตนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐิตนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐิตนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐิตนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐิตานาถ 24 ถิ-ตา-นาด Thi Ta Nat หญิง ผู้ดำรงมั่นในการเป็นที่พึ่งเพื่อผู้อื่น
นิฏฐิตา 35 นิด-ถิ-ดา Nit Thi Da หญิง ผู้สำเร็จแล้ว
ยุฐินันท์ 46 ยุ-ถิ-นัน Yu Thi Nan ชาย -
เสฏฐิกัลยา 51 เสด-ถิ-กัน-ยา Set Thi Kan Ya หญิง หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี
ฐิติชนุตม์ 45 ถิ-ติ-ชะ-นุด Thi Ti Cha Nut หญิง ผู้อยู่สูงสุดที่มั่นคง
ฐิดาพัชร์ 42 ถิ-ดา-พัด Thi Da Phat หญิง หญิงที่มั่นคงดุจเพชร
ชญาฐิตา 24 ชะ-ยา-ถิ-ตา Cha Ya Thi Ta หญิง ผู้มั่นคงในความรู้, นักปราชญ์
จิรัสม์ฐิตา 56 จิ-หรัด-ถิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง ผู้มีความมั่นคงตลอดกาลและไม่เหมือนใคร
จิตต์ณัฏฐิตา 60 จิด-นัด-ถิ-ตา Chit Nat Thi Ta ไม่ระบุ ใจที่มีความรู้มั่นคง
วิถิต 18 วิ-ถิด Wi Thit ชาย -
สถิตย์ 32 สะ-ถิด Sa Thit หญิง อยู่ ยืนอยู่ ตั้งอยู่
เสฎฐิวุฒิ 41 เสด-ถิ-วุด Set Thi Wut ชาย ความรู้ที่ประเสริฐ
ฐิตธีร์ 40 ถิ-ตะ-ที Thi Ta Thi ชาย ปราชญ์ผู้มั่นคง
นัฏฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง -
ณัฐฐินี่ 44 นัด-ถะ-ถิ-นี่ Nat Tha Thi Ni หญิง -
ประถิดา 17 ประ-ถิ-ดา Pra Thi Da หญิง เลื่องชื่อ
ฐิติฎาภรณ์ 45 ถิ-ติ-ดา-พอน Thi Ti Da Phon หญิง เครื่องประดับที่มีความมั่นคง
ฐิติวิชญ์ 45 ถิ-ติ-วิด Thi Ti Wit ชาย ผู้ตั้งมั่นในความรู้ นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฐิติกา 22 ถิ-ติ-กา Thi Ti Ka หญิง ผู้ตั้งมั่น
ฐิติวรัตม์ 51 ถิ-ติ-วะ-รัด Thi Ti Wa Rat หญิง ประเสริฐสูงส่งอย่างถาวร
ฐิตปวีณ์ 45 ถิด-ปะ-วี Thit Pa Wi หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง
ณัฏฐิณิชา 43 นัด-ถิ-นิ-ชา Nat Thi Ni Cha หญิง -
ฐิติพัฒน์ 49 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ไม่ระบุ ความเจริญที่ถาวร
ฐิติยา 29 ถิ-ติ-ยา Thi Ti Ya หญิง หญิงผู้มีความมั่นคง
ฐิตธรรม 33 ถิด-ทัม Thit Tham ไม่ระบุ ผู้มีความดีอันมั่นคง
ฐิติวัชร 36 ถิ-ติ-วัด Thi Ti Wat ชาย ผู้มีความมั่นคงดุจเพชร
นิษฐิดา 28 นิด-ถิ-ดา Nit Thi Da หญิง ตั่งมั่นอยู่
ถิรทิพย์ 39 ถิ-ระ-ทิบ Thi Ra Thip ไม่ระบุ -
ณัฐฐิณีภรณ์ 62 นัด-ถะ-ถิ-นี-พอน Nat Tha Thi Ni Phon หญิง -
ถิรณิชา 21 ถิ-ระ-นิ-ชา Thi Ra Ni Cha หญิง ความมั่นคงและความบริสุทธิ์
จิรัฏฐ์ฐิตา 62 จิ-รัด-ถิ-ตา Chi Rat Thi Ta ไม่ระบุ มั่นคงตลอดกาล
กฐิน 19 กะ-ถิน Ka Thin หญิง ไม้สะดึง
ฐิติธรณ์ 42 ถิ-ติ-ทอน Thi Ti Thon หญิง -
ณัฐฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้ยินดีในปราชญ์
ฐิติภัค 29 ถิ-ติ-พัก Thi Ti Phak หญิง ผู้โชคดีอย่างมั่นคง
สถิตยา 24 สะ-ถิด-ยา Sa Thit Ya หญิง -
ถิรพุทธ์ 32 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ไม่ระบุ ผู้ตื่นรู้อย่างมั่นคง
ฐิรญาดา 24 ถิ-ระ-ยา-ดา Thi Ra Ya Da หญิง การดำรงอยู่ของปราชญ์
ฐิติรัช 30 ถิ-ติ-รัด Thi Ti Rat ไม่ระบุ รัตนะคือชีวิต, ชีวิตที่ประเสริฐ
ถิว 11 ถิว Thio หญิง -