บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์
ชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Pa Nan Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 123 หรือ 23
หมายเลข 23 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมนตร์เสน่ห์ เป็นเลขดีปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเพศชาย หมายเลขนี้จึงให้ผลทางบวกกับเพศหญิง หากเป็นเพศชายจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศหญิงอย่างหนักหน่วง หน้าที่การงานมีโอกาสตกจากตำแหน่งได้
ชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐาปนันทณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรีเถาะ 26 สี-เถาะ Si Tho ชาย -
คนิษฐา 27 คะ-นิด-ถา Kha Nit Tha หญิง น้อง
ฐานันตร์ณภัทร 55 ถา-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat ชาย ผู้มีฐานะที่เจริญ
ถาญาณสิทธิ์ 41 ถา-ยาน-สิด Tha Yan Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้อันเฉียบแหลม
สุถาวีร์ 36 สุ-ถา-หวี Su Tha Wi หญิง -
จิรัฏฐา 37 จิ-รัด-ถา Chi Rat Tha ไม่ระบุ ยั่งยืน
ฐาน์คณุฒน์ 51 ถา-คะ-นุด Tha Kha Nut ชาย ผู้ประเสริฐและมั่นคงกว่าคนทั้งหลาย
ฐานะโชติ 32 ถา-นะ-โชด Tha Na Chot ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่
ฐาซิส 28 ถา-ซิด Tha Sit ไม่ระบุ -
ขนิษาฐา 26 ขะ-หนิ-สา-ถา Kha Ni Sa Tha ไม่ระบุ -
นัฏฐาเนตร 42 นัด-ถา-เนด Nat Tha Net หญิง -
ณัฏฐาสิชา 42 นัด-ถา-สิ-ชา Nat Tha Si Cha หญิง เกิดมาดีดังนักปราชญ์
กันตนิษฐา 36 กัน-ตะ-นิด-ถา Kan Ta Nit Tha หญิง ความน่ารักอันบริบูรณ์
ฐาปนะ 21 ถา-ปะ-นะ Tha Pa Na ไม่ระบุ -
ฐานิศร 30 ถา-นิด Tha Nit หญิง ใหญ่ด้วยฐานะ, มีฐานะเป็นใหญ่
ปณิฐา 21 ปะ-หนิ-ถา Pa Ni Tha ไม่ระบุ -
ฐากร 15 ถา-กอน Tha Kon ชาย ผู้สร้างความมั่นคง
ฐานเศรษฐ์ 50 ถาน-เสด Than Set ชาย -
สุถาภรณ์ 29 สุ-ถา-พอน Su Tha Phon หญิง -
ฐาณัส 26 ถา-นัด Tha Nat ไม่ระบุ โดยเร็ว, ฉับพลัน, รวดเร็ว, โดยเหมาะสม
ฐานันทศักดิ์ 51 ถา-นัน-ทะ-สัก Tha Nan Tha Sak ชาย ผู้มีฐานะอำนาจที่น่ายินดี
ลลิตถา 21 ละ-ลิด-ถา La Lit Tha หญิง ชื่อคนกลุ่มหนึ่ง
ฐานวัฒน์ 42 ถาน-วัด Than Wat ชาย เจริญในตำแหน่งหน้าที่
เถา 4 เถา Thao ชาย -
พรวริษฐา 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
อินถา 17 อิน-ถา In Tha ชาย ชื่อเล่นในภาษาเหนือ
นัฏฐาภรณ์ 47 นัด-ถา-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์
เชษฐากรณ์ 37 เชด-ถา-กอน Chet Tha Kon ไม่ระบุ การกระทำอันยิ่งใหญ่
จิตณัฐฐา 41 จิด-นัด-ถะ-ถา Chit Nat Tha Tha หญิง ใจของนักปราชญ์, ความคิดของนักปราชญ์
ถามพล 21 ถา-มะ-พน Tha Ma Phon ชาย มีกำลังมาก
ชณัฏฐา 30 ชะ-นัด-ถา Cha Nat Tha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์
ฐานมญ 24 ถาน-มน Than Mon หญิง -
ฐานะวุธ 30 ถา-นะ-วุด Tha Na Wut ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคง
ฐาปกรณ์ 31 ถา-ปะ-กอน Tha Pa Kon ชาย ตำรา, ที่คงทน
ฐานกร 20 ถาน-กอน Than Kon ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดที่ตั้ง
รฐา 14 ระ-ถา Ra Tha หญิง แว่นแคว้น, ประเทศ, มั่นคง
ศนิษฐา 30 สะ-หนิด-ถา Sa Nit Tha หญิง -
ณัฏฐากร 33 นัด-ถา-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งปัญญา
ฐาปนิตย์ 41 ถา-ปะ-นิด Tha Pa Nit หญิง มั่นคงเสมอ
ธัญอิฏฐา 41 ทัน-อิด-ถา Than It Tha หญิง ผู้น่ารักและมีโชค