บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐษวรรธก์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐษวรรธก์
ชื่อ ฐษวรรธก์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถะ-สะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Sa Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรรถกร 20 อัด-ถะ-กอน At Tha Kon ชาย มีประโยชน์
ณัฐชา 21 นัด-ถะ-ชา Nat Tha Cha หญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฐนัย 35 นัด-ถะ-นัย Nat Tha Nai ชาย อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
จิณัฐกาญจน์ 54 จิ-นัด-ถะ-กาน Chi Nat Tha Kan หญิง ผู้มีความประพฤติมั่นคงดุจทองคำ
ณัฐริดา 28 นัด-ถะ-ริ-ดา Nat Tha Ri Da หญิง นักปราชญ์ผู้มีความชอบธรรม
ณัฐพิณ 35 นัด-ถะ-พิน Nat Tha Phin หญิง -
นัฐพงษ์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
เชฏฐวัฒน์ 49 เชด-ถะ-วัด Chet Tha Wat ไม่ระบุ ความเจริญอันยิ่งใหญ่
ณัฐศิริ 37 นัด-ถะ-สิ-หริ Nat Tha Si Ri หญิง ผู้งดงามดุจนักปราชญ์
ณัฐถา 20 นัด-ถะ-ถา Nat Tha Tha ไม่ระบุ -
ณัฏฐดนัย 45 นัด-ถะ-ดะ-นัย Nat Tha Da Nai ชาย บุตรของนักปราชญ์
ณัฐยาห์ 41 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ถลาง 10 ถะ-หลาง Tha Lang หญิง -
ณัฐภาสรณ์ 45 นัด-ถะ-พา-สอน Nat Tha Pha Son หญิง นักปราชญ์ที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
สมปรารถนา 30 สม-ปราด-ถะ-หนา Som Prat Tha Na หญิง -
ณัฒฐวุฒิ 35 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณัฎฐกันย์ 50 นัด-ถะ-กัน Nat Tha Kan หญิง สตรีผู้ฉลาด
นัทยา 19 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
แถลง 11 ถะ-แหลง Tha Haelong ไม่ระบุ บอกเล่า
ถนัดวิชช์ 34 ถะ-หนัด-วิด Tha Nat Wit ไม่ระบุ ผู้ถนัดในความรู้
อรรถจินต์ 42 อัด-ถะ-จิน At Tha Chin หญิง การบริหารธุรกิจ
หัตถลาภ 21 หัด-ถะ-ลาบ Hat Tha Lap ชาย มือที่หยิบได้แต่โชคลาภ
ณัฐฐิดา 33 นัด-ถะ-ถิ-ดา Nat Tha Thi Da หญิง -
รัฐศาสตร์ 48 รัด-ถะ-สาด Rat Tha Sat ชาย วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ณัฐภาส์ 36 นัด-ถะ-พา Nat Tha Pha หญิง -
ณัฐการ 24 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
นัธพล 27 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ไม่ระบุ คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ณัฐรุตา 27 นัด-ถะ-รุ-ตา Nat Tha Ru Ta หญิง -
สุณัฐดา 28 สุ-นัด-ถะ-ดา Su Nat Tha Da ไม่ระบุ -
ณิษฐนาถ 29 นิด-ถะ-นาด Nit Tha Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งซึ่งน่ารัก
ทศฐ 17 ทะ-สะ-ถะ Tha Sa Tha ไม่ระบุ -
ณัฐธนาน์ 42 นัด-ถะ-ทะ-นา Nat Tha Tha Na ได้ทั้งชายและหญิง -
ถนอมวรรณ์ 45 ถะ-หนอม-วัน Tha Hon-Om Wan หญิง -
ณัฐญานัญ 36 นัด-ถะ-ยา-นัน Nat Tha Ya Nan หญิง -
ณัฐพันธุ์ 49 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan ชาย เหล่ากอของนักปราชญ์
ถนอมศรี 35 ถะ-หนอม-สี Tha Hon-Om Si หญิง คอยรักษาความงาม
ณัฐนิฐา 37 นัด-ถะ-นิ-ถา Nat Tha Ni Tha ไม่ระบุ -
ณัฐมาศ 31 นัด-ถะ-มาด Nat Tha Mat ไม่ระบุ -
ณฐรัช 24 นะ-ถะ-รัด Na Tha Rat หญิง นักปราชญ์ผู้มีสมบัติ