บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐษวรรธก์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐษวรรธก์
ชื่อ ฐษวรรธก์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถะ-สะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Sa Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐษวรรธก์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐษวรรธก์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐษวรรธก์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญ์ณฐภัค 45 กัน-นะ-ถะ-พัก Kan Na Tha Phak หญิง โชคของนักปราชญ์หญิง
ณฐพร 26 นะ-ถะ-พอน Na Tha Phon ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐปัณฑ์ 41 นัด-ถะ-ปัน Nat Tha Pan ได้ทั้งชายและหญิง ปัญญาของนักปราชญ์
นัฐภรณ์ 37 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐชิกานต์ 43 นัด-ถะ-ชิ-กาน Nat Tha Chi Kan หญิง -
นัททรัตน์ 36 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
นัทมน 20 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
ณัฐกรณ์ 37 นัด-ถะ-กอน Nat Tha Kon ชาย นักปราชญ์, ผู้ฉลาด
ณฐพรต 29 นะ-ถะ-พรด Na Tha Phrot ไม่ระบุ การปฎิบัติของนักปราชญ์
ณัฏฐพรรณ 48 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
ชลณัฐชา 29 ชน-นัด-ถะ-ชา Chon Nat Tha Cha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ประดุจสายน้ำ
นัฐกรณ์ 37 นัด-ถะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ทำให้มีความรู้
เศรษฐวิทย์ 54 เสด-ถะ-วิด Set Tha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณัฐธิชา 29 นัด-ถะ-ทิ-ชา Nat Tha Thi Cha หญิง ผู้เกิดใกล้นักปราชญ์
ณัฐวัสส์ 51 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฏฐกิตติ์ 51 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ชาย เกียรติของนักปราชญ์
นัฐภัทร 28 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณัฐนิยา 36 นัด-ถะ-นิ-ยา Nat Tha Ni Ya หญิง ผู้พึ่งตนดุจนักปราชญ์
ณัฐวสุ 32 นัด-ถะ-วะ-สุ Nat Tha Wa Su ไม่ระบุ -
มัณรัฏฐญา 45 มัน-นะ-รัด-ถะ-ยา Man Na Rat Tha Ya หญิง -
นัฐพงษ์ 41 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
นัทวัฒน์ 37 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐยาห์ 41 นัด-ถะ-ยา Nat Tha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้มีการไตร่ตรอง
ณัฐกฤษณ์ 38 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ไม่ระบุ สร้างให้เป็นนักปราชญ์
อัฒชฎา 21 อัด-ถะ-ชะ-ดา At Tha Cha Da หญิง -
เศรษฐสัณห์ 56 เสด-ถะ-สัน Set Tha San ชาย ผู้ประเสริฐสุดและเรียบร้อย
ณัฐชยาดา 31 นัด-ถะ-ชะ-ยา-ดา Nat Tha Cha Ya Da ไม่ระบุ -
ณัฐธนา 28 นัด-ถะ-ทะ-นา Nat Tha Tha Na หญิง -
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ณัฐกิตตน์ 43 นัด-ถะ-กิ-ตด Nat Tha Ki Tot ไม่ระบุ -
กัญฐณัฐ 36 กัน-ถะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้มีความมั่นคงดุจนักปราชญ์
ฐวีร์สุดา 45 ถะ-วี-สุ-ดา Tha Wi Su Da หญิง ลูกสาวผู้มีความกล้าหาญอันมั่นคง
ณัฐนัย 35 นัด-ถะ-นัย Nat Tha Nai ชาย อุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฎฐณิขา 35 นัด-ถะ-นิ-ขา Nat Tha Ni Kha หญิง -
อรรถวัต 28 อัด-ถะ-วัด At Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์
ถวิล 17 ถะ-หวิน Tha Win ชาย คิดถึง
จรัสฐนันท์ 54 จะ-หรัด-ถะ-นัน Cha Rat Tha Nan หญิง แสงแห่งความรุ่งเรืองอันน่ายินดี
ณฐพงศ์ 40 นะ-ถะ-พง Na Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ถลัชนนท์ 33 ถะ-ลัด-ชะ-นน Tha Lat Cha Non หญิง ผู้ยินดี่ที่เกิดในแผ่นดิน
ณัฐนิจ 33 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit ไม่ระบุ ฉลาดเป็นตัวของตัว