บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐลิลลรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐลิลลรัตน์
ชื่อ ฐลิลลรัตน์ ความหมาย แปลว่า นางแก้วผู้น่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-ลิน-ละ-ลัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Lin La Lat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐลิลลรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐลิลลรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐลิลลรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐลิลลรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ฐลิลลรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐลิลลรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐลิลลรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐลิลลรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐลิลลรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐลิลลรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐลิลลรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐลิลลรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันทลัส 28 กัน-ทะ-ลัด Kan Tha Lat ไม่ระบุ ทอง
ภัทลดา 14 พัด-ทะ-ละ-ดา Phat Tha La Da หญิง เชื้อสายดี
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
ณฐปภร 21 นะ-ทะ-ปะ-พอน Na Tha Pa Phon หญิง ผู้ได้ค้ำจุนนักปราชญ์
จิรธนพัฒน์ 52 จิ-ระ-ทะ-นะ-พัด Chi Ra Tha Na Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในทรัพย์อันยั่งยืน
นัทธกริช 25 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ -
ธนะภัทร์ 32 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ทรัพย์ที่ประเสริฐ
กาณฑปภา 14 กาน-ทะ-ปะ-พา Kan Tha Pa Pha หญิง ผู้เจริญตามขั้นตอนแห่งความรู้
พัฒน์ธนวงษ์ 59 พัด-ทะ-นะ-วง Phat Tha Na Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญในทรัพย์สมบัติ
นนทวิชญ์ 36 นน-ทะ-วิด Non Tha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
สุทธวิท 24 สุด-ทะ-วิด Sut Tha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ธนัสสรณ์ 45 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son ชาย -
พัทธษนันท์ 45 พัด-ทะ-สะ-หนัน Phat Tha Sa Nan ชาย -
ภัณฑลา 20 พัน-ทะ-ลา Phan Tha La ไม่ระบุ -
วินทกร 21 วิน-ทะ-กอน Win Tha Kon ไม่ระบุ ผู้ประสบความรุ่งเรือง
อัฑฒเศรษฐ์ 51 อัด-ทะ-เสด At Tha Set ชาย -
ณัฏฐณกานต์ 51 นัด-ทะ-นะ-กาน Nat Tha Na Kan หญิง ผู้เป็นที่รักซึ่งเป็นนักปราชญ์
ภาพิทยุตม์ 41 พา-พิด-ทะ-ยุด Pha Phit Tha Yut ชาย ผู้มีภูมิความรู้เป็นเลิศที่มีความรุ่งเรือง
ศุทธดา 15 สุด-ทะ-ดา Sut Tha Da หญิง สะอาดหมดจด
ฉันทญานันท์ 44 ฉัด-ทะ-ยา-นัน Chat Tha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ใฝ่ดี
ณัฏฐ์ธนัน 54 นัด-ทะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
อินทหวา 28 อิน-ทะ-หวา In Tha Wa หญิง -
ศักดิ์ธนา 36 สัก-ทะ-นา Sak Tha Na ชาย -
ธนภูมิ 21 ทะ-นะ-พูม Tha Na Phum ชาย พื้นที่แห่งทรัพย์
วัฒศรา 25 วัด-ทะ-สะ-รา Wat Tha Sa Ra ชาย -
ธเนศวร 28 ทะ-เน-สวน Tha Ne Suan ชาย -
สุนทรัตร 29 สุน-ทะ-รัด Sun Tha Rat ไม่ระบุ งามยิ่งกว่า
ศัศวัทนา 35 สัด-สะ-วัด-ทะ-นา Sat Sa Wat Tha Na หญิง หญิงผู้มีหน้าดังดวงจันทร์
พันธการณ์ 41 พัน-ทะ-กาน Phan Tha Kan หญิง ผู้มีเหตุผูกพัน
ฐณกฤต 19 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย สำเร็จด้วยความรู้อันมั่นคง
ธวัชวงษ์ 37 ทะ-วัด-วง Tha Wat Wong ชาย -
ยุทธมรรค 31 ยุด-ทะ-มัก Yut Tha Mak ชาย สู่ทางการศึก
ธนัมพร 30 ทะ-นัม-พอน Tha Nam Phon ไม่ระบุ -
ณัทฐวลัญช์ 50 นัด-ทะ-วะ-ลัน Nat Tha Wa Lan หญิง ความยินดีอันมั่นคงของผู้ให้ความรู้
ธนวดี 23 ทะ-นะ-วะ-ดี Tha Na Wa Di หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นรั้ว
เอกธนิน 27 เอก-ทะ-นิน Ek Tha Nin ชาย ได้รับทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่ง
ธนวัตน์ 36 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย เจริญด้วยทรัพย์
รภัทกร 15 ระ-พัด-ทะ-กอน Ra Phat Tha Kon ชาย -
ธรัณญา 22 ทะ-รัน-ยา Tha Ran Ya หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้อันมีค่า