บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐนวรรธน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐนวรรธน์
ชื่อ ฐนวรรธน์ ความหมาย แปลว่า มีฐานะอันเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถะ-นะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Na Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐนวรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐนวรรธน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐนวรรธน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐนวรรธน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ ฐนวรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐนวรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐนวรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ฐนวรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐนวรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐนวรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐนวรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐนวรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐนวรรธน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐนวรรธน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐกรณ์ 37 นัด-ถะ-กอน Nat Tha Kon ชาย นักปราชญ์, ผู้ฉลาด
นัฐสุธีร์ 50 นัด-ถะ-สุ-ที Nat Tha Su Thi ชาย -
ถลาง 10 ถะ-หลาง Tha Lang หญิง -
มัณรัฏฐญา 45 มัน-นะ-รัด-ถะ-ยา Man Na Rat Tha Ya หญิง -
ณัฐชนัน 34 นัด-ถะ-ชะ-นัน Nat Tha Cha Nan ชาย ความยินดีที่เกิดจากนักปราชญ์
ปฐมาภรณ์ 36 ปะ-ถะ-มา-พอน Pa Tha Ma Phon หญิง เครื่องประดับลำดับแรก
ณัฐพิพัฒ 45 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ฐปนรรฆ์ 36 ถะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า
อณัฐชญา 31 อะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา A Nat Tha Cha Ya ไม่ระบุ -
ณัฐยศ 33 นัด-ถะ-ยด Nat Tha Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณฐเศรษฐ์ 49 นะ-ถะ-เสด Na Tha Set ไม่ระบุ -
ธนฐ 18 ทะ-นะ-ถะ Tha Na Tha ชาย -
ถนอมทรัพย์ 51 ถะ-หนอม-ซับ Tha Hon-Om Sap หญิง รักษาทรัพย์
กัณฐกิศ 31 กัน-ถะ-กิด-สะ Kan Tha Kit Sa ชาย -
ณัฐติยา 34 นัด-ถะ-ติ-ยา Nat Tha Ti Ya หญิง ผู้มีปัญญามั่นคง ๓ ประการ
ณัฐพบ 28 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ไม่ระบุ -
พันถวิล 34 พัน-ถะ-หวิน Phan Tha Win หญิง -
หัตถพร 25 หัด-ถะ-พอน Hat Tha Phon ชาย มือที่สร้างสิ่งที่ดีๆ
ณัฐธิพร 38 นัด-ถะ-ทิ-พอน Nat Tha Thi Phon หญิง -
กรณัฐสิริ 42 กอน-นัด-ถะ-สิ-หริ Kon Nat Tha Si Ri หญิง บ่อเกิดของความรอบรู้อันนำมาซึ่งความเจริญ
ณัฐนี 30 นัด-ถะ-นี Nat Tha Ni ไม่ระบุ -
ณัฐริการ์ 41 นัด-ถะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka หญิง เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ณัฐทิมา 29 นัด-ถะ-ทิ-มา Nat Tha Thi Ma หญิง -
ณัฐธีรนุช 41 นัด-ถะ-ที-ระ-นุด Nat Tha Thi Ra Nut หญิง -
ชฎาณัฐธนา 36 ชะ-ดา-นัด-ถะ-ทะ-นา Cha Da Nat Tha Tha Na หญิง ผู้ที่มีความรู้ในทรัพย์สูงสุด
อรรถกรณ์ 34 อัด-ถะ-กอน At Tha Kon ชาย ผู้สร้างความร่ำรวย
อรรถนนท์ 35 อัด-ถะ-นน At Tha Non ชาย ผู้ยินดีในประโยชน์
รัฏฐพิชญ์ 53 รัด-ถะ-พิด Rat Tha Phit ชาย เมืองนักปราชญ์
นัทกาญจน์ 36 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ปฐพี 26 ปะ-ถะ-พี Pa Tha Phi ชาย แผ่นดิน
ณัฐรมณ์ 41 นัด-ถะ-รม Nat Tha Rom หญิง เป็นที่รื่นรมณ์ของปราชญ์
ถนอมวรรณ 36 ถะ-หนอม-วัน Tha Hon-Om Wan หญิง -
ณัฏฐมน 37 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
ถนอมนวล 34 ถะ-หนอม-นวน Tha Hon-Om Nuan ไม่ระบุ รักษาความงามผุดผ่อง
ณัฐเศรษฐ 44 นัด-ถะ-เสด Nat Tha Set ชาย นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัฐพรหม 40 นัด-ถะ-พรม Nat Tha Phrom ชาย นักปราชญ์ผู้สร้างโลกดั่งพรหม
นัธพร 25 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐธิกา 28 นัด-ถะ-ทิ-กา Nat Tha Thi Ka หญิง -
ณัฐยาพัชร 45 นัด-ถะ-ยา-พัด Nat Tha Ya Phat หญิง เพชรนักปราชญ์หญิง
ถณัฐศร 30 ถะ-นัด-สอน Tha Nat Son ไม่ระบุ -