บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐณัฐรษา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐณัฐรษา
ชื่อ ฐณัฐรษา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ถะ-นัด-ระ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Ra Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฐรษา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐณัฐรษา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฐรษา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฐรษา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ฐณัฐรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฐณัฐรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฐรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐณัฐรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฐรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐณัฐรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฐรษา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฐณัฐรษา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรรถวุฒน์ 39 อัด-ถะ-วุด At Tha Wut ชาย -
อรรถนนท์ 35 อัด-ถะ-นน At Tha Non ชาย ผู้ยินดีในประโยชน์
นัธวุธ 24 นัด-ถะ-วุด Nat Tha Wut ชาย ผู้มีความเจริญเพราะความรู้
ณัฐทวี 32 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
นัฐรส 29 นัด-ถะ-รด Nat Tha Rot หญิง -
ณัฐวัฒน์ 45 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความประพฤติของนักปราชญ์
อรรถเศรษฐ์ 50 อัด-ถะ-เสด At Tha Set ชาย ผู้มีเหตุและผลดีเลิศ
ปถมัง 14 ปะ-ถะ-มัง Pa Tha Mang ชาย วิธีทําผงด้วยเวทมนตร์คาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ณฐกร 19 นะ-ถะ-กร Na Tha Kon ชาย นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
นัฐพล 32 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ณัฐชานน 31 นัด-ถะ-ชา-นน Nat Tha Cha Non ไม่ระบุ -
กัณฐพันธ์ 49 กัน-ถะ-พัน Kan Tha Phan ชาย เชือกผูกรอบคอช้าง
ปฤษฐพร 28 ปลิด-สะ-ถะ-พอน Plit Sa Tha Phon ไม่ระบุ -
ดิฐพัชญ์ 41 ดิด-ถะ-พัด Dit Tha Phat ชาย ผู้มีความรู้มั่นคง
ถวิลชัย 31 ถะ-หวิน-ชัย Tha Win Chai หญิง -
ณัฐวัฏน์ 51 นัด-ถะ-วัด-ตะ Nat Tha Wat Ta ชาย -
ณัฏฐณิชา 39 นัด-ถะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง ฉลาดและบริสุทธิ์
จิณัฐฐา 38 จิ-นัด-ถะ-ถา Chi Nat Tha Tha ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติที่ดีและมั่นคง
ถนอมพัฒน์ 46 ถะ-หนอม-พัด Tha Hon-Om Phat ชาย -
รธน 13 ระ-ถะ-นะ Ra Tha Na ไม่ระบุ -
จิณัฐกาญจน์ 54 จิ-นัด-ถะ-กาน Chi Nat Tha Kan หญิง ผู้มีความประพฤติมั่นคงดุจทองคำ
ณัฐธี 29 นัด-ถะ-ที Nat Tha Thi ชาย -
ณัฐพิมล 41 นัด-ถะ-พิ-มน Nat Tha Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจนักปราชญ์
ณัฎฐพร 35 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
สถนาถ 15 สะ-ถะ-นาด Sa Tha Nat หญิง ที่สำคัญที่เป็นหลัก
ณัฏฐภูรี 41 นัด-ถะ-พู-รี Nat Tha Phu Ri ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ของแผ่นดิน
จิณัฐดา 30 จิ-นัด-ถะ-ดา Chi Nat Tha Da ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดีตลอดไป
ทองถวิล 26 ทอง-ถะ-หวิน Thong Tha Win ไม่ระบุ -
ณัฐวรรณ์ 46 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
กันต์กนิษฐ 45 กัน-กะ-นิด-ถะ Kan Ka Nit Tha ได้ทั้งชายและหญิง น้องสาวผู้น่ารัก
ณัฐติภรณ์ 44 นัด-ถะ-ติ-พอน Nat Tha Ti Phon หญิง -
ตีรถกา 17 ตี-ระ-ถะ-กา Ti Ra Tha Ka หญิง เคร่งใพรต
ณัฏฐพร 39 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณฐพฤฒ 26 นะ-ถะ-พรึด Na Tha Phruet ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เจริญ
จิณัฎฐรตา 41 จิ-นัด-ถะ-ระ-ตา Chi Nat Tha Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในความประพฤติดีอันมั่นคง
ณัฐธีร์ 42 นัด-ถะ-ที Nat Tha Thi ชาย นักปราชญ์, ผู้ตั้งอยู่ในความรู้
จิรัฐกิตติ์ 51 จิ-รัด-ถะ-กิด Chi Rat Tha Kit ชาย ดำรงมั่นอยู่ในเกียรติและความรู้
ณัทธา 15 นัด-ถะ-ทา Nat Tha Tha ได้ทั้งชายและหญิง -
ณัฐฒิชาติ 35 นัด-ถะ-ทิ-ชาด Nat Tha Thi Chat ชาย -
ณัฐกฤต 23 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์