บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน
ชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-นัด-คะ-นิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nat Kha Nin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ฐณัฏฐ์คนิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมทะนี 24 เม-ทะ-นี Me Tha Ni หญิง แผ่นดิน
ภัทรฤทธิ์ 29 พัด-ทะ-ระ-ริด Phat Tha Ra Rit ไม่ระบุ อำนาจวิเศษที่ประเสริฐ
ธนภัค 18 ทะ-นะ-พัก Tha Na Phak ไม่ระบุ มีโชคทางการเงิน
จันทร์ธณา 39 จัน-ทะ-นา Chan Tha Na หญิง มีความรู้เรื่องจันทร์
ทนาย 15 ทะ-นาย Tha Nai ชาย -
วิทยากรณ์ 39 วิด-ทะ-ยา-กอน Wit Tha Ya Kon ชาย -
ธนเสฏ 27 ทะ-นะ-เสด Tha Na Set ชาย ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
ธรัตน์ 29 ทะ-รัด Tha Rat ไม่ระบุ ผู้ให้การรักษา
ธนพิชญ์ 36 ทะ-นะ-พิด Tha Na Phit หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
บดินทรเดชา 23 บะ-ดิน-ทะ-ระ-เด-ชา Ba Din Tha Ra De Cha ไม่ระบุ อำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดิน
สยธยา 28 สะ-ยะ-ทะ-ยา Sa Ya Tha Ya ไม่ระบุ -
พรภัทรภา 24 พอน-พัด-ทะ-รา-พา Phon Phat Tha Ra Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันดีงามและประเสริฐ
มนทกานติ 25 มน-ทะ-กาน Mon Tha Kan หญิง ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์
ธนัทธัญมน 36 ทะ-นัน-ทัน-ยะ-มน Tha Nan Than Ya Mon หญิง ผู้มีใจดียิ่งที่ร่ำรวย
ธรณ์ธยาน์ 49 ทอน-ทะ-ยา Thon Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจที่ทรงไว้
ธนพน 22 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังมั่นคง
ธนพฤทธ์ 32 ทะ-นะ-พรึด Tha Na Phruet ชาย มีเงินมาก
ปัทมเนตร 26 ปัด-ทะ-มะ-เนด Pat Tha Ma Net หญิง ตางามดังดอกบัว
ฐรินทร์รัศม์ 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ธมนชนก 22 ทะ-มน-ชะ-นก Tha Mon Cha Nok ไม่ระบุ -
ธนกานต์ 28 ทะ-นะ-กาน Tha Na Kan ชาย มีทรัพย์เป็นที่รัก
ศักดิ์ทวี 40 สัก-ทะ-วี Sak Tha Wi ชาย -
พัฒนนิล 35 พัด-ทะ-นะ-นิน Phat Tha Na Nin หญิง -
ธนรบ 15 ทะ-นะ-รบ Tha Na Rop ชาย -
ธระพล 26 ทะ-ระ-พน Tha Ra Phon ชาย -
ภูมิธยา 25 พูม-ทะ-ยา Phum Tha Ya ไม่ระบุ -
ธนะชัย 27 ทะ-นะ-ชัย Tha Na Chai ชาย ผู้มีชัยชนะในทรัพย์
ยุทธรงค์ 33 ยุด-ทะ-รง Yut Tha Rong ชาย สนามรบ
อินทศร 27 อิน-ทะ-สอน In Tha Son ชาย -
สุนทรีพร 37 สุน-ทะ-รี-พอน Sun Tha Ri Phon หญิง -
ธวัลธรณ์ 42 ทะ-วัน-ทอน Tha Wan Thon ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินอันบริสุทธิ์, ผู้ทรงความบริสุทธิ์
ภัทธฤตา 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ธัญธนภรณ์ 40 ทัน-ทะ-นะ-พอน Than Tha Na Phon หญิง ผู้รักษาทรัพย์ที่มีโชค
นนทชัย 25 นน-ทะ-ชัย Non Tha Chai ชาย สิริมงคลอันน่ายินดี
ธวัลอรนัญช์ 54 ทะ-วัน-ออ-ระ-นัน Tha Wan O Ra Nan หญิง ผู้ไม่มีโทษและขาวสะอาด
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
ธัญญ์ธวัล 45 ทัน-ทะ-วัน Than Tha Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์ที่มั่งมี
จันทรเทวี 36 จัน-ทะ-ระ-เท-วี Chan Tha Ra The Wi หญิง หญิงสาวที่งดงามดุจดวงจันทร์
วิทณีย์ 40 วิด-ทะ-นี Wit Tha Ni หญิง หญิงผู้มีความรู้
สาธกา 14 สา-ทะ-กา Sa Tha Ka หญิง ให้สำเร็จสมประสงค์