บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฏีร์ญาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฏีร์ญาภา
ชื่อ ฏีร์ญาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ตี-ยา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Ya Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันตี 20 กัน-ตี Kan Ti ชาย -
ตี๋ 13 ตี๋ Ti ชาย -
โสตี 21 โส-ตี So Ti ไม่ระบุ -
ปาตีฮะห์ 36 ปา-ตี-ฮะ Pa Ti Ha หญิง -
เตี่ยว 27 เตี่ยว Tiao ไม่ระบุ -
บัวเตียว 38 บัว-เตียว Bua Tiao ไม่ระบุ -
จันทร์เตี่ยง 52 จัน-เตี่ยง Chan Tiang หญิง -
เพ็ญรตี 36 เพ็น-ระ-ตี Phen Ra Ti หญิง เปี่ยมด้วยความรักยินดี
ตียะ 22 ตี-ยะ Ti Ya ชาย -
ฐารตี 24 ถา-ระ-ตี Tha Ra Ti หญิง ความยินดีอันมั่นคง
อนงค์รตี 40 อะ-นง-ระ-ตี A Nong Ra Ti หญิง ความรักของกามเทพ
เตี๋ยว 29 เตี๋ยว Tiao หญิง -
หนูเตียน 37 หนู-เตียน Nu Tian หญิง -
ตีรฐา 24 ตี-ระ-ถา Ti Ra Tha หญิง ข้าราชสำนัก
ตี้ 12 ตี้ Ti หญิง -
กุสุมารตี 30 กุ-สุ-มาน-ตี Ku Su Man Ti ไม่ระบุ -
ตีรถา 16 ตี-ระ-ถา Ti Ra Tha หญิง ข้าราชสำนัก
ขันตี 21 ขัน-ตี Khan Ti ชาย ความอดทนอดกลั้น
อรุตี 21 อะ-รุ-ตี A Ru Ti ไม่ระบุ -
ญาระตี 23 ยา-ระ-ตี Ya Ra Ti หญิง -
สตีพรรณ 38 สะ-ตี-พัน Sa Ti Phan ไม่ระบุ -
ฟาตีม๊ะ 35 ฟา-ตี-มะ Fa Ti Ma หญิง -
มาลาตี 23 มา-ลา-ตี Ma La Ti หญิง ดอกมะลิซ้อน
อิบตีซัน 38 อิบ-ตี-ซัน Ip Ti San หญิง -
บุญตี๋ 20 บุน-ตี๋ Bun Ti ชาย -
คำเตียน 30 คัม-เตียน Kham Tian หญิง -
ณัฐกิตตี้ 38 นัด-ถะ-กิด-ตี้ Nat Tha Kit Ti ชาย -
คำเตียง 27 คัม-เตียง Kham Tiang หญิง -
ปฏีรา 23 ปะ-ตี-รา Pa Ti Ra หญิง ไม้จันทน์หอม
ตรีฉัตรา 31 ตี-ฉัด-ตา Ti Chat Ta หญิง ใต้ร่มเงาทั้งสาม (หมายถึง สวรรค์ โลก บาดาล)
พันตี 27 พัน-ตี Phan Ti ชาย -
สายเตียน 41 สาย-เตียน Sai Tian หญิง -
ดุษฏีพร 34 ดุด-สะ-ตี-พอน Dut Sa Ti Phon หญิง -
อาลีตี 30 อา-ลี-ตี A Li Ti ไม่ระบุ -
เตียงทอง 31 เตียง-ทอง Tiang Thong หญิง -
ดุษฏี 22 ดุด-สะ-ตี Dut Sa Ti ชาย -
ริตีรัตน์ 43 ริ-ตี-รัด Ri Ti Rat หญิง -
ตีรถกา 17 ตี-ระ-ถะ-กา Ti Ra Tha Ka หญิง เคร่งใพรต
เตี้ย 22 เตี้ย Tia หญิง -
เตี้ยม 27 เตี้ยม Tiam ชาย -