บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฏีร์ญาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฏีร์ญาภา
ชื่อ ฏีร์ญาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ตี-ยา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ti Ya Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฏีร์ญาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฏีร์ญาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฏีร์ญาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุริยาตี 35 สุ-ริ-ยา-ตี Su Ri Ya Ti หญิง -
กันตี 20 กัน-ตี Kan Ti ชาย -
ปาตีเมาะ 25 ปา-ตี-เมาะ Pa Ti Mo หญิง -
ชยันตี 29 ชะ-ยัน-ตี Cha Yan Ti ไม่ระบุ ผู้ชนะ
ซายูตี 28 ซา-ยู-ตี Sa Yu Ti ชาย -
ทองเตียง 31 ทอง-เตียง Thong Tiang ไม่ระบุ -
ฟาตีมา 25 ฟา-ตี-มา Fa Ti Ma หญิง -
กฤติธี 20 กริด-ตี-ที Krit Ti Thi ชาย นักปราญช์
ฏีญาร์ภา 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความรู้ทั้งสามประการ
เตี้ยม 27 เตี้ยม Tiam ชาย -
เตียวต๋า 33 เตียว-ต๋า Tiao Ta หญิง -
ซิสตี้ 30 ซิด-ตี้ Sit Ti ไม่ระบุ -
บัวตี๋ 25 บัว-ตี๋ Bua Ti หญิง -
ริตีรัตน์ 43 ริ-ตี-รัด Ri Ti Rat หญิง -
อารตี 21 อา-ระ-ตี A Ra Ti หญิง งดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง
ปาราวตี 24 ปา-ราว-ตี Pa Rao Ti หญิง -
ปะตีเมาะ 28 ปะ-ตี-เมาะ Pa Ti Mo หญิง -
ตีรนันท์ 38 ตีน-นัน Tin Nan ชาย -
คำเตียน 30 คัม-เตียน Kham Tian หญิง -
เตี๋ยง 25 เตี๋ยง Tiang หญิง -
ฟาตีมะห์ 42 ฟา-ตี-มะ Fa Ti Ma หญิง -
สุเตียง 30 สุ-เตียง Su Tiang หญิง -
ฮายาตี 25 ฮา-ยา-ตี Ha Ya Ti หญิง -
ศุภิณาณัฐฏี 53 สุ-พิ-นา-นัด-ถะ-ตี Su Phi Na Nat Tha Ti หญิง -
ญารัญตี 27 ยา-รัน-ตี Ya Ran Ti ไม่ระบุ กลางคืนแห่งความรู้
บุญเตียน 32 บุน-เตียน Bun Tian หญิง -
ย่าตี๋ 23 ย่า-ตี๋ Ya Ti ไม่ระบุ -
รตี 14 ระ-ตี Ra Ti หญิง ความยินดี
ดุษฏีชัย 36 ดุด-สะ-ตี-ชัย Dut Sa Ti Chai ชาย -
ขันตี 21 ขัน-ตี Khan Ti ชาย ความอดทนอดกลั้น
ชลันตี 27 ชะ-ลัน-ตี Cha Lan Ti ไม่ระบุ ผู้ประทับอยู่ในน้ำ
สีตีมัรยัม 54 สี-ตี-มัน-ยัม Si Ti Man Yam หญิง -
หนูเตียน 37 หนู-เตียน Nu Tian หญิง -
ภารตี 16 พา-ระ-ตี Pha Ra Ti หญิง ถ้อยคำ, ภาษา
รินรตี 27 ริน-ระ-ตี Rin Ra Ti หญิง มีความเพลิดเพลินยินดีอยู่เรื่อย
ตรีเนตร 28 ตี-ระ-เนด Ti Ra Net หญิง ผู้มีสามตา, หมายถึงพระศิวะ
ตียะ 22 ตี-ยะ Ti Ya ชาย -
เตี่ยม 26 เตี่ยม Tiam ชาย -
เอตีตา 22 เอ-ตี-ตา E Ti Ta หญิง -
เตียง 22 เตียง Tiang หญิง -