บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ญาธิภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ญาธิภา
ชื่อ ญาธิภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยา-ทิ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ya Thi Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาธิภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ญาธิภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาธิภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาธิภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ญาธิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ญาธิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ญาธิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ญาธิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ญาธิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ญาธิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ญาธิภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ญาธิภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัจฌญาภรณ์ 45 อัด-ฉะ-ยา-พอน At Cha Ya Phon หญิง -
ภิรญา 14 พิ-ระ-ยา Phi Ra Ya หญิง มีความรู้และความกล้าหาญ
กัลยารันตร์ 49 กัน-ละ-ยา-รัน Kan La Ya Ran หญิง -
อติยา 22 อะ-ติ-ยา A Ti Ya ชาย พิเศษ
พีรยา 28 พี-ระ-ยา Phi Ra Ya หญิง ความเพียร
อญิญา 19 อะ-ยิ-ยา A Yi Ya หญิง -
กีรญา 17 กี-ระ-ยา Ki Ra Ya หญิง ได้ยินและหยั่งรู้
พิรัญญา 29 พิ-รัน-ยา Phi Ran Ya หญิง ปัญญายิ่ง
ดลลยา 22 ดน-ละ-ยา Don La Ya ไม่ระบุ -
มญชุ์ปริยา 40 มน-ปะ-ริ-ยา Mon Pa Ri Ya หญิง งามด้วยความรัก
ทนันยา 24 ทะ-นัน-ยา Tha Nan Ya หญิง มีความรู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
เยาวนาฏ 32 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat ไม่ระบุ หญิงสาวสวยและอ่อนวัย
นูรฮายาตี 36 นู-ระ-ฮา-ยา-ตี Nu Ra Ha Ya Ti หญิง แสงสว่างในชีวิต
ขันยาม 25 ขัน-ยาม Khan Yam หญิง -
ภัทรรยา 23 พัด-ทะ-ระ-ระ-ยา Phat Tha Ra Ra Ya หญิง ผู้มีความรวดเร็วในทางดีงาม
ธรรศญา 24 ทัด-ยา That Ya หญิง ข้าวเปลือก, รุ่งเรือง
ปัถยา 16 ปัด-ทะ-ยา Pat Tha Ya หญิง ผู้เหมาะสม
อัญธิญาน์ 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
สิธยา 24 สิด-ทะ-ยา Sit Tha Ya หญิง บรรลุผลสำเร็จ
พิษธยา 29 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya ชาย -
มนทิยา 24 มน-ทิ-ยา Mon Thi Ya หญิง ผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยความกรุณา
ปรัชยาพร 33 ปรัด-ยา-พอน Prat Ya Phon หญิง -
พิมพัทยา 39 พิม-พัด-ทะ-ยา Phim Phat Tha Ya ไม่ระบุ -
กรรยา 18 กัน-ยา Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาว
โชติญาน์ 32 โชด-ยา Chot Ya ชาย ความรู้อันรุ่งเรือง
ภิธิญา 18 พิ-ทิ-ยา Phi Thi Ya ไม่ระบุ -
มนัญญา 23 มะ-นัน-ยา Ma Nan Ya หญิง ผู้รู้ใจ
ปริญญารัตน์ 44 ปะ-ริน-ยา-รัด Pa Rin Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรอบรู้
ฝ้ายทิพยา 41 ฟ่าย-ทิบ-ยา Fai Thip Ya หญิง ฝ้ายสวรรค์, ผิวพรรณขาวดุจฝ้ายสวรรค์
ยามีละ 31 ยา-มี-ละ Ya Mi La หญิง -
อรวรรยา 33 ออน-วัน-ยา On Wan Ya หญิง สตรีที่เด่น, สตรีที่เป็นใหญ่
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
ณัฏฐยาภรณ์ 55 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความเป็นปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้ประดับตน
กานต์ธันยา 41 กาน-ทัน-ยา Kan Than Ya หญิง ผู้มีโชคดีและเป็นทีรัก
ญาณศิริ 29 ยา-นะ-สิ-หริ Ya Na Si Ri หญิง ผู้มีความรู้เป็นศรี
นัจกายา 26 นัด-กา-ยา Nat Ka Ya ไม่ระบุ -
ปวีณ์ชญา 36 ปะ-วี-ชะ-ยา Pa Wi Cha Ya หญิง -
โสทยา 21 โส-ทะ-ยา So Tha Ya ไม่ระบุ -
ธนยา 18 ทะ-นะ-ยา Tha Na Ya หญิง ผู้มั่งมี, ผู้โชคดี
สายยาม 30 สาย-ยาม Sai Yam ชาย -