บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ญาณินพันธุ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ญาณินพันธุ์
ชื่อ ญาณินพันธุ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของผู้มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ยา-นิน-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ya Nin Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาณินพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ญาณินพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาณินพันธุ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ญาณินพันธุ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ญาณินพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ญาณินพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ญาณินพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ญาณินพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ญาณินพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ญาณินพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โศรญา 20 โส-ระ-ยา So Ra Ya ไม่ระบุ เนื่องด้วยพระอินทร์
พิชญาฤทา 22 พิด-ยา-รึ-ทา Phit Ya Rue Tha หญิง -
กัญญาภัสสร์ 46 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้รุ่งเรือง
หยาด 15 หยาด Yat หญิง -
ญาราตรี 24 ยา-รา-ตรี Ya Ra Tri หญิง กลางคืนแห่งความรู้
ณัฐฉรียา 43 นัด-ฉะ-รี-ยา Nat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้เป็นอัศจรรย์
กฤษญากร 16 กริด-สะ-ยา-กอน Krit Sa Ya Kon หญิง ผู้สร้างเกร็ดแห่งความรู้
ญาโนภาส 23 ยา-โน-พาด Ya No Phat ชาย คำสอนที่ประกอบด้วยความรู้
ไอศวรรณยา 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
ญาณเวช 20 ยา-นา-เวด Ya Na Wet ชาย วิชาเกี่ยวกับความรู้
พัศญา 24 พัด-สะ-ยา Phat Sa Ya หญิง ผู้มีความรู้และอำนาจ
ปรีชญาภรณ์ 39 ปรีด-ยา-พอน Prit Ya Phon ไม่ระบุ -
เบญญารัศม์ 42 เบน-ยา-รัด Ben Ya Rat หญิง รัศมีแห่งความฉลาด
ญาณภร 15 ยาน-พอน Yan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้
ญานี 17 ยา-นี Ya Ni หญิง ผู้มีความรู้
อริญากร 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง -
วิทยารักษ์ 42 วิด-ทะ-ยา-รัก Wit Tha Ya Rak หญิง -
ญานธนัท 24 ยาน-ทะ-นัด Yan Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยความรู้
วรรธยา 27 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya ไม่ระบุ -
กาจญา 13 กาด-ยา Kat Ya ไม่ระบุ เก่งกาจในความรู้
ทนันยา 24 ทะ-นัน-ยา Tha Nan Ya หญิง มีความรู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
บุญญานนท์ 32 บุน-ยา-นน Bun Ya Non หญิง ผู้ยินดีในบุญ
ปัญญาพัทธ์ 41 ปัน-ยา-พัด Pan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันด้วยปัญญา
ชนัญฐิยา 37 ชะ-นัน-ถิ-ยา Cha Nan Thi Ya ไม่ระบุ -
มรรยาท 23 มัน-ยาด Man Yat ชาย -
เจษญาณี 29 เจด-ยา-นี Chet Ya Ni ไม่ระบุ -
รวิปรียา 36 ระ-วิ-ปรี-ยา Ra Wi Pri Ya หญิง ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระอาทิตย์
จิรัชญาณิช 36 จิ-รัด-ชะ-ยา-นิด Chi Rat Cha Ya Nit หญิง ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
อารีย์ญา 40 อา-รี-ยา A Ri Ya หญิง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มาลียา 28 มา-ลี-ยา Ma Li Ya หญิง ควรประกอบด้วยดอกไม้
อารัญญา 24 อา-รัน-ยา A Ran Ya หญิง -
ดลญานีย์ 41 ดน-ละ-ยา-นี Don La Ya Ni หญิง หญิงของแผ่นดิน
พิรัญญา 29 พิ-รัน-ยา Phi Ran Ya หญิง ปัญญายิ่ง
ภูริชชญา 20 พู-ริด-ชะ-ชะ-ยา Phu Rit Cha Cha Ya หญิง -
ชัณญานุช 24 ชัน-ยา-นุด Chan Ya Nut หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
จิรยา 23 จิ-ระ-ยา Chi Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้ตลอดกาล
หทยา 15 หด-ยา Hot Ya หญิง หัวใจ
หยาดดาว 23 หยาด-ดาว Yat Dao หญิง แสงนวลของดวงดาวที่ทอลงมา
คณิษฐ์ชญา 42 คะ-นิด-ยา Kha Nit Ya หญิง -
เยาวรี 28 เยา-วะ-รี Yao Wa Ri หญิง -