บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฌัฐวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฌัฐวัฒน์
ชื่อ ฌัฐวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ร่มเงาแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ฉัด-ทะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat Tha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฌัฐวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฌัฐวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฌัฐวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฌัฐวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ฌัฐวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฌัฐวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฌัฐวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ฌัฐวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฌัฐวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฌัฐวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฌัฐวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฌัฐวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุนันทฉัตร 39 สุ-นัน-ทะ-ฉัด Su Nan Tha Chat ไม่ระบุ ร่มเงาที่น่ายินดียิ่ง
ปัรฉัตร 26 ปัน-ฉัด Pan Chat หญิง -
ฉัตรทอง 25 ฉัด-ทอง Chat Thong หญิง ฉัตรที่ทำด้วยทอง
ฉัฐธนัน 36 ฉัด-ทะ-นัน Chat Tha Nan หญิง ร่มเงาของผู้มีทรัพย์
มงคลฉัตร 33 มง-คน-ฉัด Mong Khon Chat ชาย -
ฉัตร์ณัช 36 ฉัด-นัด Chat Nat ได้ทั้งชายและหญิง เกิดมาเพื่อความรู้อันเป็นร่มเงา
มยุรฉัตร์ 43 มะ-ยุ-ระ-ฉัด Ma Yu Ra Chat หญิง หางนกยูง
พิมพ์รฉัตร 54 พิม-ฉัด Phim Chat หญิง แบบอย่างของร่ม
ฉัตราภัทร 27 ฉัด-รา-พัด Chat Ra Phat ไม่ระบุ ผุ้เจริญดุจดั่งฉัตร
วิมลฉัตร 37 วิ-มน-ฉัด Wi Mon Chat หญิง -
จีรฉัตร 33 จี-ระ-ฉัด Chi Ra Chat ไม่ระบุ ผู้เป็นดั่งร่มเงาตลอดกาล
มยุรฉัตร 34 มะ-ยุ-ระ-ฉัด Ma Yu Ra Chat หญิง หางนกยูง
ฉัตรวรีย์ 50 ฉัด-วะ-รี Chat Wa Ri หญิง -
ฉัตร์ 25 ฉัด Chat ชาย ร่มเงา
ปางฉัตร 21 ปาง-ฉัด Pang Chat ไม่ระบุ -
ฉัตรวิชญ์ 41 ฉัด-วิด Chat Wit ชาย ร่มเงาแห่งความรู้
ฉัฐลดา 26 ฉัด-ละ-ดา Chat La Da ไม่ระบุ ผู้เป็นร่มเงาของเชื้อสาย
นภัสกมลฉัตร 45 นะ-พัด-สะ-กะ-มน-ฉัด Na Phat Sa Ka Mon Chat หญิง คนที่ใจกว้างและเป็นร่มเงา
ฉัตราวดี 31 ฉัด-รา-วะ-ดี Chat Ra Wa Di ไม่ระบุ -
ฉัตรธวัล 36 ฉัด-ทะ-วัน Chat Tha Wan หญิง ฉัตรอันบริสุทธิ์
กัญจนฉัตร 36 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Ja Na Chat หญิง ฉัตรทอง
ฉัตรรัตน์ 41 ฉัด-รัด Chat Rat หญิง ฉัตรแก้ว
ฉัฐเมศร์ 45 ฉัด-เมด Chat Met ชาย -
ตรีฉัตรา 31 ตี-ฉัด-ตา Ti Chat Ta หญิง ใต้ร่มเงาทั้งสาม (หมายถึง สวรรค์ โลก บาดาล)
ฉัตรธิษณ์ณิชา 54 ฉัด-ทิด-นิ-ชา Chat Thit Ni Cha หญิง ร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
ฉัตรปวีร์ 44 ฉัด-ปะ-วี Chat Pa Wi ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ฉัตรเฉลิม 38 ฉัด-ฉะ-เห-ลิม Chat Cha He Lim ชาย เพิ่มพูนเครื่องสูงประดับเกียรติยศ, ร่มอันเป็นเลิศ
ฉัตรวินันท์ 50 ฉัด-วิ-นัน Chat Wi Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในความร่มเย็น
ฉัตรไพพรรณ 54 ฉัด-พัย-พัน Chat Phai Phan หญิง -
ฉัตรระพี 39 ฉัด-ระ-พี Chat Ra Phi หญิง -
ฉัฐพสิษฐ์ 59 ฉัด-พะ-สิด Chat Pha Sit ชาย ผู้เป็นร่มเงาแห่งความร่ำรวย
ฉัตรนันทน์ 45 ฉัด-นัน Chat Nan หญิง ผู้ยินดีในร่มเงา
ฉัตรเพชร 32 ฉัด-เพ็ด Chat Phet ชาย ฉัตรที่ทรงคุณค่า ร่มเงาอันทรงค่า
กรฉัตร 21 กอ-ระ-ฉัด Ko Ra Chat ไม่ระบุ ฉัตรที่เรืองรอง
ฉัตรแก้ว 27 ฉัด-แก้ว Chat Kaeo หญิง ร่มที่ดี, ร่มทำด้วยแก้ว
ฉัตรชรินทร์ 45 ฉัด-ชะ-ริน Chat Cha Rin หญิง ยอดประดับฉัตรอันงดงามยิ่ง
มลิฉัตร 31 มะ-ลิ-ฉัด Ma Li Chat ไม่ระบุ -
ปาริฉัตร 27 ปา-ริ-ฉัด Pa Ri Chat หญิง ต้นไม้สวรรค์ในสวนพระอินทร์, ต้นทองกวาว
ฉัตรวรุณ 32 ฉัด-วะ-รุน Chat Wa Run ไม่ระบุ ฝนที่เป็นร่มเงา
ฉัตรวีร์ 42 ฉัด-วี Chat Wi ชาย ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ