บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิษณุกิตติ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิษณุกิตติ์
ชื่อ ชิษณุกิตติ์ ความหมาย แปลว่า เกียรติของพระนารายณ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิด-สะ-นุ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chit Sa Nu Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิษณุกิตติ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิษณุกิตติ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิษณุกิตติ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิษณุกิตติ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ชิษณุกิตติ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชิษณุกิตติ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิษณุกิตติ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชิษณุกิตติ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชิตมน 19 ชิด-มน Chit Mon ไม่ระบุ ผู้ชนะใจตน
ชิฎชลี 26 ชิด-ชะ-ลี Chit Cha Li ไม่ระบุ ไหว้แห่งชัยชนะ
มนชิต 19 มะ-นะ-ชิด Ma Na Chit ชาย ผู้ชนะด้วยใจ
พชิต 17 พะ-ชิด Pha Chit ชาย -
ชิตณรงค์ 33 ชิด-นะ-รง Chit Na Rong ชาย ผู้มีชัยชนะในการรบ
ชิดจันทร์ 36 ชิด-จัน Chit Chan หญิง ใกล้ชิดดวงจันทร์
ชิษนุชา 19 ชิด-นุ-ชา Chit Nu Cha ไม่ระบุ -
พิชิตพล 35 พิ-ชิด-พน Phi Chit Phon ชาย กำลังที่ทำให้เกิดชัยชนะ
ชยาชิด 18 ชะ-ยา-ชิด Cha Ya Chit ไม่ระบุ -
นาอนุชิด 25 นา-อะ-นุ-ชิด Na A Nu Chit ไม่ระบุ -
เชิดชัย 23 เชิด-ชัย Choet Chai ชาย เชิดชูชัยชนะ
พันชิตรา 31 พัน-ชิด-รา Phan Chit Ra หญิง -
พงศ์พิชิต 47 พง-พิ-ชิด Phong Phi Chit ไม่ระบุ -
ชิษณุกาญจน์ 42 ชิด-นุ-กาน Chit Nu Kan ไม่ระบุ ชัยชนะอันงดงามดุจทองคำ
ชิตตะวัน 31 ชิด-ตะ-วัน Chit Ta Wan ชาย ผู้ชนะพระอาทิตย์, ผู้อยู่ใกล้พระอาทิตย์
ชิษณุพนธ์ 42 ชิด-นุ-พน Chit Nu Phon ไม่ระบุ ผูกพันด้วยชัยชนะ
เอชิตยา 26 เอ-ชิด-ยา E Chit Ya ไม่ระบุ -
กังสชิต 23 กัง-สะ-ชิด Kang Sa Chit ชาย ผู้ชนะพระยากง(พระกฤษณะ)
นพชิต 22 นบ-ชิด Nop Chit ไม่ระบุ -
บุญเชิศ 22 บุน-เชิด Bun Choet หญิง -
เชิดใจ 21 เชิด-จัย Choet Chai หญิง -
ชิษชบา 15 ชิด-ชะ-บา Chit Cha Ba หญิง ใกล้ชิดต้นชบา
บุญเชิต 18 บุน-เชิด Bun Choet ชาย -
อนุชิด 19 อะ-นุ-ชิด A Nu Chit ชาย ชนะเสมอ
พรชิต 21 พอน-ชิด Phon Chit หญิง -
พูลพิชิต 37 พูน-พิ-ชิด Phun Phi Chit ชาย -
ชิต 9 ชิด Chit ชาย -
ชิดพงษ์ 30 ชิด-พง Chit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชิษณุภพ 25 ชิด-นุ-พบ Chit Nu Phop ไม่ระบุ แผ่นดินแห่งชัยชนะ
บูชิต 13 บู-ชิด Bu Chit ชาย -
ชิตวัน 24 ชิด-วัน Chit Wan ไม่ระบุ ป่าแห่งชัยชนะ
ชิด 7 ชิด Chit หญิง -
ชิษณู 17 ชิด-นู Chit Nu ไม่ระบุ -
เชิดชาย 20 เชิด-ชาย Choet Chai ชาย บุรุษผู้ได้รับการยกย่อง
สัญชิต 24 สัน-ชิด San Chit ชาย ผู้ชนะ
เชิดศักดิ์ 35 เชิด-สัก Choet Sak ชาย ยกย่องอำนาจ
ชิตชนก 17 ชิด-ชะ-นก Chit Cha Nok หญิง ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชิษณุพน 29 ชิด-นุ-พน Chit Nu Phon ไม่ระบุ ป่าไม้แห่งชัยชนะ
ชิษนุพงษ์ 39 ชิด-นุ-พง Chit Nu Phong ชาย เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
หนูเชิด 21 หนู-เชิด Nu Choet หญิง -