บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิณาริญ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิณาริญ
ชื่อ ชิณาริญ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิ-นา-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Na Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนาชินาถ 21 ชะ-นา-ชิ-นาด Cha Na Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย, พระเจ้าแผ่นดิน
วาชิน 18 วา-ชิน Wa Chin หญิง -
เชิดพงษ์ 32 เชิด-พง Choet Phong ชาย เชิดชูเชื้อสาย
เชิดฉาย 23 เชิด-ฉาย Choet Chai หญิง -
ชิษณุ 16 ชิด-นุ Chit Nu ไม่ระบุ ผู้ชนะ
สวรรค์ชิด 41 สะ-หวัน-ชิด Sa Wan Chit ชาย ได้สวรรค์
กัญญ์ชิตา 32 กัน-ชิ-ตา Kan Chi Ta ไม่ระบุ หญิงผู้ชนะ ชัยชนะของหญิงสาว
ปูชิตา 14 ปู-ชิ-ตา Pu Chi Ta หญิง ผู้บูชาแล้ว
ชินิดาภา 19 ชิ-นิ-ดา-พา Chi Ni Da Pha หญิง รัศมีของผู้ชนะเสมอ
ชิดชนันท์ 33 ชิด-ชะ-นัน Chit Cha Nan ไม่ระบุ -
ชินวิภู 24 ชิน-วิ-พู Chin Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าผู้ชนะ
นงค์ชินา 32 นง-ชิ-นา Nong Chi Na หญิง -
ชินธันย์ 41 ชิน-ทัน Chin Than ชาย ผู้ชนะโชคชะตา
ชิดพงษ์ 30 ชิด-พง Chit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
อันชิสา 29 อัน-ชิ-สา An Chi Sa หญิง สตรีผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ
ภูชิสส์ 32 พู-ชิด Phu Chit ชาย ผู้เป็นไท, อิสระ
ชิตณรงค์ 33 ชิด-นะ-รง Chit Na Rong ชาย ผู้มีชัยชนะในการรบ
จันทร์เชิด 38 จัน-เชิด Chan Choet ชาย -
ชมเชย 19 ชม-เชิย Chom Choei หญิง -
สุชิม 19 สุ-ชิม Su Chim ชาย -
พัฒฒ์ชิตา 37 พัด-ทะ-ชิ-ตา Phat Tha Chi Ta ไม่ระบุ -
ลชิสา 20 ละ-ชิ-สา La Chi Sa ไม่ระบุ -
ชินวุมิ 27 ชิน-วุ-มิ Chin Wu Mi ไม่ระบุ -
จิรชิตา 24 จิ-ระ-ชิ-ตา Chi Ra Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะอย่างยั่งยืน
ชิณณวัตร 33 ชิน-นะ-วัด Chin Na Wat ชาย ผู้ชนะด้วยความรู้ที่เจริญงอกงาม
ชูเชิด 13 ชู-เชิด Chu Choet หญิง ยกย่องเชิดชู
ฉิ้ม 16 ชิ่ม Chim หญิง -
เตชิด 12 เต-ชิด Te Chit ชาย คมกล้า, ฉลาดเฉียบแหลม
ชิษณุพงษ์ 39 ชิด-นุ-พง Chit Nu Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชินานันท์ 36 ชิ-นา-นัน Chi Na Nan หญิง ยินดีในชัยชนะ ชัยชนะที่น่ายินดี
ชินนะพร 32 ชิน-นะ-พอน Chin Na Phon หญิง -
ชิณสีห์ 39 ชิน-นะ-สี Chin Na Si ชาย ผู้อยู่กับราชสีห์
ชินรัตน์ 36 ชิน-รัด Chin Rat หญิง ดวงแก้วแห่งชัยชนะ, ชัยชนะอันทรงคุณค่า
ชินารมย์ 38 ชิ-นา-รม Chi Na Rom หญิง ยินดีในพระชินเจ้า
ชินพันธ์ 41 ชิน-พัน Chin Phan ชาย ชัยชนะที่ต่อเนื่องกัน
หน่อชิ 23 หน่อ-ชิ No Chi หญิง -
รัญชิดา 20 รัน-ชิ-ดา Ran Chi Da หญิง น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก
ชิตญาภรณ์ 33 ชิด-ยา-พอน Chit Ya Phon ไม่ระบุ -
ชิญารัถ 20 ชิ-ยา-รัด Chi Ya Rat ไม่ระบุ -
ชนัญชิตา 25 ชะ-นัน-ชิ-ตา Cha Nan Chi Ta หญิง ผู้ชนะคนอื่น