บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิณาริญ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิณาริญ
ชื่อ ชิณาริญ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิ-นา-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Na Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาริญ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาริญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชิณาริญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชิณพงษ์ 34 ชิน-พง Chin Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ธารณ์พชิรา 42 ทาน-พะ-ชิ-รา Than Pha Chi Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังเพชร
ชิงดวง 17 ชิง-ดวง Ching Duang ไม่ระบุ เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลาดอกเกี่ยวกัน
ปูชิดา 12 ปู-ชิ-ดา Pu Chi Da หญิง ผู้ที่เขาบูชา
กันย์ชิสา 41 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง เป็นใหญ่ในราศีกันย์, หญิงผู้เป็นใหญ่
เชิดศักดิ์ 35 เชิด-สัก Choet Sak ชาย ยกย่องอำนาจ
ชินชวกร 24 ชิน-ชะ-วะ-กอน Chin Cha Wa Kon ชาย ผู้มีเชาวน์และมีชัยชนะ
โดชิพอ 25 โด-ชิ-พอ Do Chi Pho ชาย -
วิชิด 17 วิ-ชิด Wi Chit ชาย ดินแดน, อาณาจักร
พรชิตา 22 พอน-ชิ-ตา Phon Chi Ta หญิง ชนะด้วยความดี
ชรัลชิกา 24 ชะ-รัน-ชิ-กา Cha Ran Chi Ka หญิง -
ฮาชิตย์ 32 ฮา-ชิด Ha Chit ไม่ระบุ -
ชินพัฒน์ 40 ชิน-พัด Chin Phat ชาย ผู้ชนะในความเจริญ
วชิรพล 30 วะ-ชิ-ระ-พน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังแข็งแกร่ง
วชิร 16 วะ-ชิ-ระ Wa Chi Ra ชาย เพชร
ชิ่ง 9 ชิ่ง Ching หญิง -
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง -
ชิสสริยา 37 ชิด-สะ-ริ-ยา Chit Sa Ri Ya ไม่ระบุ -
ชิตร 13 ชิ-ตะ-ระ Chi Ta Ra ชาย -
เชิดใจ 21 เชิด-จัย Choet Chai หญิง -
วชิราภา 19 วะ-ชิ-รา-พา Wa Chi Ra Pha หญิง แสงแห่งเพชร
วิศวชิต 32 วิด-สะ-วะ-ชิด Wit Sa Wa Chit ชาย ผู้ชนะมาหมดแล้ว
สชิลา 20 สะ-ชิ-ลา Sa Chi La ไม่ระบุ -
ชูเชิตย์ 32 ชู-เชิด Chu Choet ชาย ยกย่องเชิดชู
ชิตพล 23 ชิด-พน Chit Phon ชาย กำลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ
กัญชิดา 17 กัน-ชิ-ดา Kan Chi Da หญิง -
มัญชิษฐา 33 มัน-ชิด-ถา Man Chit Tha หญิง ต้นดำ, ฝาง
ลัชชิดา 20 ลัด-ชิ-ดา Lat Chi Da หญิง -
เตชินพัฒน์ 45 เต-ชิน-พัด Te Chin Phat ชาย ผู้เจริญในชัยชนะ
อัพชินี 36 อับ-พะ-ชิ-นี Ap Pha Chi Ni หญิง กอบัว
อชิพร 24 อะ-ชิ-พอน A Chi Phon หญิง -
ชิตสมัย 33 ชิด-สะ-หมัย Chit Sa Mai หญิง -
ขวัญชิต 25 ขวัน-ชิด Khwan Chit ไม่ระบุ มิ่งขวัญของชัยชนะ
พัณฌิตา 30 พัน-ชิ-ตา Phan Chi Ta ไม่ระบุ มีชัยด้วยผิวพรรณ
อชิรภัสญ์ 41 อะ-ชิ-ระ-พัด A Chi Ra Phat หญิง ผู้มีประกายความรู้ ผู้มีไหวพริบ
วชินันท์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง -
ชิษณุกร 21 ชิด-นุ-กอน Chit Nu Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างชัยชนะ
วันวิชิต 34 วัน-วิ-ชิด Wan Wi Chit ชาย -
ชินชาติ 21 ชิน-ชาด Chin Chat ชาย -
เชิงชาบ 15 เชิง-ชาบ Choeng Chap ได้ทั้งชายและหญิง -