บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิณาณิภณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิณาณิภณ์
ชื่อ ชิณาณิภณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิ-นา-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Na Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาณิภณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิณาณิภณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาณิภณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิณาณิภณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 96
หมายเลข 96 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ ชิณาณิภณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชิณาณิภณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาณิภณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชิณาณิภณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาณิภณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชิณาณิภณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิณาณิภณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชิณาณิภณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชิดธาดา 14 ชิด-ทา-ดา Chit Tha Da หญิง ใกล้ชิดผู้สร้าง
ชิงดวง 17 ชิง-ดวง Ching Duang ไม่ระบุ เป็นชื่อของลายเขียนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลาดอกเกี่ยวกัน
ภาชินี 20 พา-ชิ-นี Pha Chi Ni หญิง -
ประชิน 21 ประ-ชิน Pra Chin ชาย -
ชิตณรงค์ 33 ชิด-นะ-รง Chit Na Rong ชาย ผู้มีชัยชนะในการรบ
วิชิยะ 28 วิ-ชิ-ยะ Wi Chi Ya ไม่ระบุ -
ชิสสริยา 37 ชิด-สะ-ริ-ยา Chit Sa Ri Ya ไม่ระบุ -
กันชิ 16 กัน-ชิ Kan Chi ไม่ระบุ -
ชิษณุพนธ์ 42 ชิด-นุ-พน Chit Nu Phon ชาย ผูกพันด้วยชัยชนะ
ชินิพร 27 ชิ-นิ-พอน Chi Ni Phon ไม่ระบุ -
นาชิร 16 นา-ชิ-ระ Na Chi Ra ไม่ระบุ -
สโรชิน 26 สะ-โร-ชิน Sa Ro Chin หญิง ดอกบัว
น้อยชิ้น 34 น้อย-ชิ้น Noi Chin หญิง -
ชิษณุพงค์ 39 ชิ-สะ-หนุ-พง Chi Sa Hanu Phong ชาย -
ฌิรินทร์ 36 ชิ-ริน Chi Rin หญิง ผู้ที่มีความเก่งและความว่องไว
อชิรวัตติ์ 45 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้พึงกระทำกิจด้วยความคล่องแคล่วว่องไว
เชิดเกียรติ 38 เชิด-เกียด Choet Kiat ไม่ระบุ -
ภูชิสส์ 32 พู-ชิด Phu Chit ชาย ผู้เป็นไท, อิสระ
ชิดชไม 23 ชิด-ชะ-มัย Chit Cha Mai ไม่ระบุ ใกล้ชิดกัน
พรชิตา 22 พอน-ชิ-ตา Phon Chi Ta หญิง ชนะด้วยความดี
เชิม 13 เชิม Choem ชาย -
สวรรค์ชิด 41 สะ-หวัน-ชิด Sa Wan Chit ชาย ได้สวรรค์
ชิณณะ 20 ชิน-นะ Chin Na ไม่ระบุ -
ชินบุตร 21 ชิน-นะ-บุด Chin Na But ชาย บุตรแห่งพระพุทธเจ้า
ชินวงศ์ 35 ชิน-วง Chin Wong ไม่ระบุ ชื่อสายผู้ชนะ
วชิรญาณ์ 35 วะ-ชิ-ระ-ยา Wa Chi Ra Ya ชาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
ชลชิน 19 ชน-ชิน Chon Chin ได้ทั้งชายและหญิง ชนะสายน้ำ
วชิรวัตติ์ 45 วะ-ชิ-ระ-หวัด Wa Chi Ra Wat ชาย -
ชิงชัย 22 ชิง-ชัย Ching Chai ชาย แย่งชิงชัยชนะ แข่งขัน
นุชิต 15 นุ-ชิด Nu Chit ชาย -
กัญชิดา 17 กัน-ชิ-ดา Kan Chi Da หญิง -
อันชิสา 29 อัน-ชิ-สา An Chi Sa หญิง สตรีผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ
ชินธฤต 19 ชิน-ทะ-ริด Chin Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่นในชัยชนะแล้ว
ชิดพงศ์ 33 ชิด-พง Chit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชิณวัฒน์ 38 ชิน-วัด Chin Wat ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
เชิดฉาย 23 เชิด-ฉาย Choet Chai หญิง -
นุชิด 13 นุ-ชิด Nu Chit ชาย -
บุญชิรา 18 บุน-ชิ-รา Bun Chi Ra ไม่ระบุ -
วิชิร 20 วิ-ชิ-ระ Wi Chi Ra ชาย -
เชิญขวัญ 28 เชิน-ขวัน Choen Khwan หญิง ผู้มีสิริงมงคลอยู่กับตัว