บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิชากร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิชากร
ชื่อ ชิชากร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิ-ชา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิชากร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชินนิษฐ์ 42 ชิน-นิด Chin Nit หญิง น้องสาวผู้ชนะ
ปิญชิกา 18 ปิน-ชิ-กา Pin Chi Ka ไม่ระบุ ฝ้าย
บุญชิรา 18 บุน-ชิ-รา Bun Chi Ra ไม่ระบุ -
ธุวชิต 20 ทุ-วะ-ชิด Thu Wa Chit ชาย ผู้ชนะเป็นนิตย์
ชินธันย์ 41 ชิน-ทัน Chin Than ชาย ผู้ชนะโชคชะตา
ชินกานต์ 30 ชิน-กาน Chin Kan หญิง ผู้ชนะในความรัก
วิชิน 21 วิ-ชิน Wi Chin ชาย -
ชินิดาภา 19 ชิ-นิ-ดา-พา Chi Ni Da Pha หญิง รัศมีของผู้ชนะเสมอ
ขวัญชิตา 26 ขวัน-ชิ-ตา Khwan Chi Ta หญิง ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งชัยชนะ
ชิตเพลิน 34 ชิด-เพลิน Chit Phloen หญิง -
ชิณกมล 23 ชิน-กะ-มน Chin Ka Mon หญิง -
ชิตชไม 25 ชิด-ชะ-มัย Chit Cha Mai หญิง ชนะทั้งคู่
หน่อชิ 23 หน่อ-ชิ No Chi หญิง -
กาญจน์ชิตา 36 กาน-ชิ-ตา Kan Chi Ta หญิง มีชัยชนะที่มีค่าดุจทองคำ, ผู้ชนะในด้านทองคำ
ประชิญ 20 ประ-ชิน Pra Chin ชาย -
ชินภูธิป 24 ชิน-พู-ทีบ Chin Phu Thip ชาย ราชาผู้ชนะ
ธารณ์พชิรา 42 ทาน-พะ-ชิ-รา Than Pha Chi Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังเพชร
มัญชิษฐา 33 มัน-ชิด-ถา Man Chit Tha หญิง ต้นดำ, ฝาง
พันชิตรา 31 พัน-ชิด-รา Phan Chit Ra หญิง -
ชิ้ว 14 ชิ้ว Chio หญิง -
เชิดพงค์ 32 เชิด-พง Choet Phong ไม่ระบุ เชิดชูเชื้อสาย
โยธาชิน 28 โย-ทา-ชิน Yo Tha Chin ชาย -
ชินสีห์ 39 ชิน-นะ-สี Chin Na Si ชาย ท่านผู้ชนะ
ชินกิตติ์ 35 ชิน-กิด Chin Kit ไม่ระบุ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
พัฒฒ์ชิตา 37 พัด-ทะ-ชิ-ตา Phat Tha Chi Ta ไม่ระบุ -
วิชิตวร 29 วิ-ชิด-วอน Wi Chit Won ชาย ชนะอย่างประเสริฐ
ชิ้น 13 ชิ้น Chin หญิง -
ชยาชิด 18 ชะ-ยา-ชิด Cha Ya Chit ไม่ระบุ -
วัชชิระ 26 วัด-ชะ-ชิ-ระ Wat Cha Chi Ra ไม่ระบุ -
สุดชิรา 20 สุด-ชิ-รา Sut Chi Ra หญิง -
ชนัญชิญา 26 ชะ-นัน-ชิ-ยา Cha Nan Chi Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
เตชิษฏ์ 33 เต-ชิด Te Chit ชาย ผู้มีความสุกใส, เปล่งปลั่ง
ชิดชัย 21 ชิด-ชัย Chit Chai ชาย ใกล้ชัยชนะ, ผู้ชนะ
ประชิด 17 ประ-ชิด Pra Chit ชาย -
ชิติยา 22 ชิ-ติ-ยา Chi Ti Ya ไม่ระบุ -
ชิตาภา 12 ชิ-ตา-พา Chi Ta Pha หญิง แสงแห่งชัยชนะ
ชิณวัชร์ 36 ชิน-วัด Chin Wat ชาย ชัยชนะอันเข้มแข็ง
กันย์ชิสา 41 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง เป็นใหญ่ในราศีกันย์, หญิงผู้เป็นใหญ่
เชิดพันธุ์ 40 เชิด-พัน Choet Phan ชาย -
ชินณวรรธน์ 48 ชิน-นะ-วัด Chin Na Wat ไม่ระบุ ผู้ชนะด้วยความรู้ที่เจริญงอกงาม