บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชิชากร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชิชากร
ชื่อ ชิชากร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชิ-ชา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chi Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชิชากร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชิชากร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชิชากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชิชากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วชิรภรณ์ 35 วะ-ชิ-ระ-พอน Wa Chi Ra Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
วิชิตชัย 33 วิ-ชิด-ชัย Wi Chit Chai ชาย ชัยชนะ
จริญชิตา 28 จิน-ชิ-ตา Chin Chi Ta หญิง -
ชัยชิด 21 ชัย-ชิด Chai Chit ไม่ระบุ ผู้ชนะ
ชิติบัติ 26 ชิ-ติ-บัด Chi Ti Bat ไม่ระบุ -
ชิตณัท 19 ชิด-ตะ-นัด Chit Ta Nat ชาย ผู้มีชัยชนะในการให้ความรู้
ชิรัฐฐิญา 41 ชิ-รัด-ถิ-ยา Chi Rat Thi Ya หญิง -
ชินาภา 14 ชิ-นา-พา Chi Na Pha หญิง -
เชิญตะวัน 34 เชิน-ตะ-วัน Choen Ta Wan ไม่ระบุ ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย, เชิญพระอาทิตย์
ภานุชิต 17 พา-นุ-ชิด Pha Nu Chit ไม่ระบุ -
วชิราพงค์ 40 วะ-ชิ-รา-พง Wa Chi Ra Phong ชาย -
กันชิ 16 กัน-ชิ Kan Chi ไม่ระบุ -
เชิงเชาว์ 30 เชิง-เชา Choeng Chao หญิง -
วชิราพรรณ 38 วะ-ชิ-รา-พัน Wa Chi Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจดั่งเพชร
ชิโน 15 ชิ-โน Chi No ชาย ผู้ชนะ
โอชิษฐ์ 38 โอ-ชิด O Chit ไม่ระบุ -
ชิญารัถ 20 ชิ-ยา-รัด Chi Ya Rat ไม่ระบุ -
ชิริตา 18 ชิ-ริ-ตา Chi Ri Ta ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองแล้ว
วชิระ 20 วะ-ชิ-ระ Wa Chi Ra ชาย เพชร
ชณัญชิดา 23 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
ชิรวิชญ์ 35 ชิ-ระ-วิด Chi Ra Wit ไม่ระบุ -
ชินารมณ์ 35 ชิ-นา-รม Chi Na Rom ไม่ระบุ ยินดีในผู้ชนะ
ชิตพิชา 24 ชิด-พิ-ชา Chit Phi Cha หญิง -
ชิรบดินทร์ 36 ชิ-ระ-บอ-ดิน Chi Ra Bo Din ชาย -
เดชิภพ 18 เด-ชิ-พบ De Chi Phop ไม่ระบุ อำนาจในแผ่นดิน
อนุชิดา 20 อะ-นุ-ชิ-ดา A Nu Chi Da หญิง ผู้ชนะเสมอ
สมชิด 19 สม-ชิด Som Chit ชาย -
วิชิต 19 วิ-ชิด Wi Chit ชาย ดินแดน, อาณาจักร
วัชชิระ 26 วัด-ชะ-ชิ-ระ Wat Cha Chi Ra ไม่ระบุ -
ทองชิต 18 ทอง-ชิด Thong Chit หญิง -
พูลพิชิต 37 พูน-พิ-ชิด Phun Phi Chit ชาย -
ชิตวัน 24 ชิด-วัน Chit Wan หญิง ป่าแห่งชัยชนะ
บูชิตา 14 บู-ชิ-ตา Bu Chi Ta หญิง บูชาแล้ว
ชิษณุภณ 22 ชิด-นุ-พน Chit Nu Phon ไม่ระบุ คำพูดแห่งชัยชนะ
อัณชิษฐา 35 อัน-ชิด-ถา An Chit Tha หญิง รุ่งโรจน์ยิ่ง
ชัยชิต 23 ไช-ยะ-ชิด Chai Ya Chit ชาย ผู้มีชัยชนะ
วรชิน 21 วอ-ระ-ชิน Wo Ra Chin ชาย -
ฮาชิตย์ 32 ฮา-ชิด Ha Chit ไม่ระบุ -
ชิษณุพงษ์ 39 ชิด-นุ-พง Chit Nu Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ภชิสา 15 พะ-ชิ-สา Pha Chi Sa หญิง -