บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชานุเดช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชานุเดช
ชื่อ ชานุเดช ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชา-นุ-เดด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nu Det
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชานุเดช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชาเดย์ 23 ชา-เด Cha De ไม่ระบุ -
ธิชา 11 ทิ-ชา Thi Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
นุชาภรณ์ 28 นุ-ชา-พอน Nu Cha Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับของน้องสาว
ณัชชากร 19 นัด-ชา-กอน Nat Cha Kon ชาย -
เฉลิมชาติ 32 ฉะ-เหลิม-ชาด Cha Helim Chat ชาย ผู้เกิดมาเป็นที่ยกย่อง
ตรัยพิชชา 36 ตัย-พิด-ชา Tai Phit Cha หญิง ผู้มีวิชาสาม (วิชาที่ทรงคุณ3ประการในศาสนา)
สุชาวุฒิ 25 สุ-ชา-วุด Su Cha Wut ชาย -
ทชา 4 ทะ-ชา Tha Cha ชาย ผู้มีความรู้, ผู้เป็นนักปราชญ์
ณัญญ์ณิศชา 45 นัน-นิด-ชา Nan Nit Cha หญิง เกิดมาเป็นใหญ่ทางความรู้ในสิ่งที่รู้
ชาช 5 ชาด Chat ไม่ระบุ -
พัดชาอร 26 พัด-ชา-ออน Phat Cha On ไม่ระบุ -
วณิชา 18 วะ-นิ-ชา Wa Ni Cha หญิง ผู้ทำการค้าขาย
เชาวลีย์ 41 เชา-วะ-ลี Chao Wa Li หญิง -
ชาติติวุฒิ 31 ชาด-ติ-วุด Chat Ti Wut ชาย -
ชนัญชา 18 ชะ-นัน-ชา Cha Nan Cha ไม่ระบุ คนที่เกิดมามีความรู้
เคนบัวชา 26 เคน-บัว-ชา Khen Bua Cha ชาย -
วิชาเชาว์ 33 วิ-ชา-เชา Wi Cha Chao ชาย -
อดิชาต 17 อะ-ดิ-ชาด A Di Chat ชาย เกิดด้วยบุญ
ชาดิชาดีร 23 ชา-ดิ-ชา-ดีน Cha Di Cha Din ชาย -
เจนนิชา 25 เจน-นิ-ชา Chen Ni Cha หญิง ความชำนาญที่เป็นของต้นเอง
ฉัตรธิษณ์ณิชา 54 ฉัด-ทิด-นิ-ชา Chat Thit Ni Cha หญิง ร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
วิชา 13 วิ-ชา Wi Cha ชาย -
ชาวินท์ 28 ชา-วิ่น Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาพบ
กันธิชา 21 กัน-ทิ-ชา Kan Thi Cha หญิง เกิดใกล้ทะเล
สุดชาย 20 สุด-ชาย Sut Chai ชาย -
เกียรติเดชา 35 เกียด-เด-ชา Kiat De Cha ไม่ระบุ ชื่อเสียงและอำนาจ
กฌานาฎ 18 กะ-ชา-นาด Ka Cha Nat ไม่ระบุ -
รชาดา 9 ระ-ชา-ดา Ra Cha Da หญิง มีสมบัติมาก
พิชาภัค 24 พิ-ชา-พัก Phi Cha Phak หญิง เจริญในความรู้
ชิตชาภา 14 ชิด-ชา-พา Chit Cha Pha หญิง แสงที่เกิดขึ้นจากชัยชนะ
ปีชา 12 ปี-ชา Pi Cha ชาย -
ณัฐฐิชาพัฒน์ 63 นัด-ทิ-ชา-พัด Nat Thi Cha Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง, ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ
สุชาณัฐ 29 สุ-ชา-นัด Su Cha Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มีชาติกำเนิดดี
พรรณธิชา 32 พัน-ทิ-ชา Phan Thi Cha หญิง -
นิชากร 17 นิ-ชา-กอน Ni Cha Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์
ชาญสิทธิ์ 36 ชาน-สิด Chan Sit ชาย ประสบความสำเร็จเนื่องจากความชำนาญ
วิชาณ 18 วิ-ชา-นะ Wi Cha Na ชาย -
พัชร์พิชา 42 พัด-พิ-ชา Phat Phi Cha หญิง ความรู้ที่มีคุณค่าดังเพชร
ปรีชาภร 21 ปรี-ชา-พอน Pri Cha Phon หญิง -
เชาวพงษ์ 34 เชา-วะ-พง Chao Wa Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีเชาว์ปัญญา