บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชานุเดช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชานุเดช
ชื่อ ชานุเดช ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชา-นุ-เดด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nu Det
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชานุเดช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชานุเดช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชานุเดช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชานุเดช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิชาอร 22 นิ-ชา-ออน Ni Cha On หญิง -
คณิศร์ณิชา 45 คะ-นิด-นิ-ชา Kha Nit Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาบริสุทธิ์และเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ชายเลิศ 30 ชาย-เลิด Chai Loet ไม่ระบุ ชายที่ยอดเยี่ยม
สุชาดา 13 สุ-ชา-ดา Su Cha Da หญิง ผู้มีกำเนิดดี, ลูกผู้ดีมีสกุล
สุวิชชา 23 สุ-วิด-ชา Su Wit Cha ชาย -
ณัฎฐ์ชามา 41 นัด-ชา-มา Nat Cha Ma หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
สุทธิชา 20 สุด-ทิ-ชา Sut Thi Cha หญิง เกิดมาบริสุทธิ์
สุณัฐชา 29 สุ-นัด-ชา Su Nat Cha ไม่ระบุ ถือกำเนิดจากนักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุชาติ 18 สุ-ชาด Su Chat ชาย เกิดมาดี เกิดจากที่ดี
ธนัชชานันท์ 42 ทะ-นัด-ชา-นัน Tha Nat Cha Nan ไม่ระบุ -
ชาคลิยา 26 ชา-คลิ-ยา Cha Khli Ya ไม่ระบุ ความเพียรความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
วนัชชา 20 วะ-นัด-ชา Wa Nat Cha ไม่ระบุ -
พุมชาติ 24 พุม-ชาด Phum Chat หญิง -
อัครชา 21 อัก-คระ-ชา Ak Khra Cha หญิง เกิดมาเป็นผู้ใหญ่, พี่สาว
เชาวโรจน์ 39 เชา-วะ-โร Chao Wa Ro ไม่ระบุ รุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว
พีฌานิกา 32 พี-ชา-นิ-กา Phi Cha Ni Ka หญิง -
ชาญวัฒน์ 34 ชาน-วัด Chan Wat ไม่ระบุ เจริญอย่างรวดเร็ว
ศุภัชชา 18 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
ภัชชา 10 พัด-ชา Phat Cha หญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ณัฐชานันท์ 45 นัด-ถะ-ชา-นัน Nat Tha Cha Nan หญิง -
กัญญ์ณิชชา 36 กัน-นิด-ชา Kan Nit Cha ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์
ธัญพิชชา 29 ทัน-พิด-ชา Than Phit Cha หญิง มีความรู้ดียิ่ง
กาญจน์พิชชานาฎ 54 กาน-พิด-ชา-นาด Kan Phit Cha Nat ไม่ระบุ มีความรู้การร่ายรำอันมีค่ามาก
ณัทริชชา 23 นัด-ถะ-ริด-ชา Nat Tha Rit Cha ไม่ระบุ -
สุระชาติ 26 สุ-ระ-ชาด Su Ra Chat ชาย ความกล้าหาญ
ชาลีฟ 24 ชา-ลีบ Cha Lip ไม่ระบุ -
บัญชาบุญช่วย 37 บัน-ชา-บุน-ช่วย Ban Cha Bun Chuai ชาย -
ปนัฎชา 19 ปะ-หนัด-ชา Pa Nat Cha หญิง -
ชาญวีณา 26 ชาน-วี-นา Chan Wi Na ไม่ระบุ ผู้ชำนาญในเล่นพิณ
ครุชาติ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ไม่ระบุ -
รชานนท์ 27 ระ-ชา-นน Ra Cha Non ชาย ยินดีในทรัพย์สมบัติ
พัชรชารัฎฐิ์ 56 พัด-ชะ-ระ-ชา-รัด Phat Cha Ra Cha Rat หญิง -
ณัทณิชชา 24 นัด-ถะ-นิด-ชา Nat Tha Nit Cha หญิง -
ชลพิชา 23 ชน-พิ-ชา Chon Phi Cha หญิง -
พิชชาพร 29 พิด-ชา-พอน Phit Cha Phon หญิง มีความรู้ประเสริฐมีความรู้เป็นพร
เชาว์วเรศ 39 เชา-วะ-เรด Chao Wa Ret ไม่ระบุ เจ้าแห่งความประเสริฐในเชาว์ปัญญา
พุทธชาด 18 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
พุทธิชาติ 28 พุด-ทิ-ชาด Phut Thi Chat ชาย -
กาญจน์พิชชา 43 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดุจทองคำ
เดชารักษ์ 28 เด-ชา-รัก De Cha Rak ไม่ระบุ -