บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชาณิภาพจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชาณิภาพจน์
ชื่อ ชาณิภาพจน์ ความหมาย แปลว่า คำพูดที่บริสุทธิ์และรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชา-นิ-พา-พด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ni Pha Phot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชาฤทธิ์ 34 พิ-ชา-ริด Phi Cha Rit ไม่ระบุ ผู้มีฤทธิ์(สำเร็จ)ในด้านความรู้
ชานันยา 26 ชา-นัน-ยา Cha Nan Ya หญิง -
เชาว์ศักดิ์ 46 เชา-สัก Chao Sak ชาย -
จีระชา 24 จี-ระ-ชา Chi Ra Cha หญิง การเกิดตลอดกาล
ชาสิตา 18 ชา-สิ-ตา Cha Si Ta ไม่ระบุ -
หริชา 16 หริ-ชา Ri Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อปกป้อง, ผู้เกิดแต่พระนารายณ์
ชินชาติ 21 ชิน-ชาด Chin Chat ชาย -
พิชาชาญ 22 พิด-ชา-ชาน Phit Cha Chan ชาย มีความชำนาญในวิชา
ธนชานันท์ 36 ทะ-นะ-ชา-นัน Tha Na Cha Nan หญิง ความยินดีที่เกิดมามีทรัพย์
สุพิชฌาย์ 45 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
ฮาซานชา 22 ฮา-ซาน-ชา Ha San Cha ไม่ระบุ -
อภิชาภัค 23 อะ-พิ-ชา-พัก A Phi Cha Phak ไม่ระบุ -
มโนชาญ 21 มะ-โน-ชาน Ma No Chan ชาย -
สุชาย 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
ชาติ์รดา 25 ชา-ระ-ดา Cha Ra Da ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีความยินดี
พริมพิชชา 38 พริม-พิด-ชา Phrim Phit Cha หญิง มีวิชาดีเยี่ยม
ลดารชา 15 ละ-ดา-ระ-ชา La Da Ra Cha หญิง เชื้อสายอันถูกใจ
ขนิษฐ์ณชา 41 ขะ-นิด-นะ-ชา Kha Nit Na Cha หญิง น้องผู้เกิดมามีความรู้
ชาบีอา 19 ชา-บี-อา Cha Bi A หญิง -
สมัชชา 21 สะ-มัด-ชา Sa Mat Cha ไม่ระบุ เกิดมาเท่าเทียมกัน
ปราณณิชา 24 ปาน-นิ-ชา Pan Ni Cha หญิง ผู้มีลมหายใจบริสุทธิ์, ผู้บริสุทธิ์ทั้งลมหายใจ
เดชากร 11 เด-ชา-กอน De Cha Kon ชาย บ่อเกิดแห่งอำนาจ
ธญพิชชา 25 ทน-พิด-ชา Thon Phit Cha ไม่ระบุ -
ทวิชชา 16 ทะ-วิด-ชา Tha Wit Cha ไม่ระบุ -
คชาพัฒน์ 36 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ชาย ช้างที่ทำให้เกิดความเจริญ, ช้างมงคล
พรณัชชา 26 พอน-นัด-ชา Phon Nat Cha หญิง สายน้ำที่ประเสริฐ
กุลชา 11 กุน-ละ-ชา Kun La Cha หญิง มีสกุลดี
รัชชานนท์ 33 รัด-ชา-นน Rat Cha Non ชาย ยินดีในสมบัติ
ชณิชา 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมา
พิมลนัทชา 36 พิ-มน-นัด-ชา Phi Mon Nat Cha หญิง ดอกบัวอันบริสุทธิ์
พัดชาอร 26 พัด-ชา-ออน Phat Cha On ไม่ระบุ -
อดิชาติ 21 อะ-ดิ-ชาด A Di Chat ชาย เกิดด้วยบุญ
ณณิชา 17 นะ-นิ-ชา Na Ni Cha หญิง ผู้มีความรู้ที่บริสุทธิ์
มาลย์มธุชา 42 มาน-มะ-ทุ-ชา Man Ma Thu Cha หญิง ผู้เกิดมาหอมหวานดังดอกไม้
คชานุศิษย์ 45 คะ-ชา-นุ-สิด Kha Cha Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอนเรื่องช้าง
น้ำชา 11 น้าม-ชา Nam Cha หญิง -
ธิษณ์ชานน 39 ทิ-ชา-นน Thi Cha Non ไม่ระบุ -
ธนัชชา 18 ทะ-นัด-ชา Tha Nat Cha หญิง เกิดจากทรัพย์
ชนัญชา 18 ชะ-นัน-ชา Cha Nan Cha ไม่ระบุ คนที่เกิดมามีความรู้
นุชศิชา 22 นุด-สิ-ชา Nut Si Cha หญิง -