บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชาณิภาพจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชาณิภาพจน์
ชื่อ ชาณิภาพจน์ ความหมาย แปลว่า คำพูดที่บริสุทธิ์และรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชา-นิ-พา-พด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ni Pha Phot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชาณิภาพจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชาณิภาพจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชาณิภาพจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูชาฐ 15 พู-ชาด Phu Chat ชาย -
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha ไม่ระบุ -
มญชุ์พิชา 36 มน-พิ-ชา Mon Phi Cha หญิง -
สุชาวจี 30 สุ-ชาว-จี Su Chao Chi หญิง -
สุชามาศ 24 สุ-ชา-มาด Su Cha Mat หญิง -
คชาภัทร 17 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ไม่ระบุ ช้างที่ประเสริฐ
เดชาวัจน์ 36 เด-ชา-วัด De Cha Wat ไม่ระบุ ถ้อยคำที่มีอำนาจ
สุชาดา 13 สุ-ชา-ดา Su Cha Da หญิง ผู้มีกำเนิดดี, ลูกผู้ดีมีสกุล
ชายชาติ 21 ชาย-ชาด Chai Chat ไม่ระบุ เกิดเป็นชาย
กัญญ์ณิชชา 36 กัน-นิด-ชา Kan Nit Cha ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์
สุทธิ์วิชา 39 สุด-วิ-ชา Sut Wi Cha ชาย -
ทิพย์สุชา 41 ทิบ-สุ-ชา Thip Su Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาดีเหมือนเทวดา
ฌาณิน 20 ชา-นิน Cha Nin หญิง -
ฌานนท์ 26 ชา-นน Cha Non ไม่ระบุ เกิดแสงสว่าง
จิระชา 21 จิ-ระ-ชา Chi Ra Cha หญิง ผู้เกิดมามั่นคง
ณิชาพัชร์ 39 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง เพชรอันบริสุทธิ์
กัณฐิชา 26 กัน-ถิ-ชา Kan Thi Cha ไม่ระบุ สร้อยคอ
ชาอผกา 19 ชา-อะ-ผะ-กา Cha A Pha Ka หญิง -
นชัชชาย 24 นะ-ชัด-ชาย Na Chat Chai ชาย -
นิธิธัญพิชชา 46 นิ-ทิ-ทัน-พิด-ชา Ni Thi Than Phit Cha ไม่ระบุ -
คัชชา 13 คัด-ชา Khat Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีช้าง
เกชา 6 เก-ชา Ke Cha ไม่ระบุ ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติผู้ชาย
ฤชานนท์ 24 รึ-ชา-นน Rue Cha Non ไม่ระบุ ยินดีในค่าธรรมเนียม
กานต์ณัชชา 33 กาน-นัด-ชา Kan Nat Cha ไม่ระบุ รักผู้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
ชาญทวี 21 ชาน-ทะ-วี Chan Tha Wi ชาย มีการเพ่งยิ่ง
อาริชา 18 อา-ริ-ชา A Ri Cha หญิง -
ณิชชาพัชญ์ 41 นิด-ชา-พัด Nit Cha Phat ไม่ระบุ กรอบความรู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ชายา 12 ชา-ยา Cha Ya หญิง -
คชากร 12 คะ-ชา-กอน Kha Cha Kon ไม่ระบุ ผู้ฝึกช้าง
ณัฏฐ์ชานันท์ 63 นัด-ชา-นัน Nat Cha Nan หญิง -
ภัคพิชา 24 พัก-คะ-พิ-ชา Phak Kha Phi Cha ไม่ระบุ -
ชาญานัฐ 26 ชา-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ชามา 9 ชา-มา Cha Ma หญิง ลูกสาว
คชาภา 9 คะ-ชา-พา Kha Cha Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งช้าง
รถชาญ 12 รด-ถะ-ชาน Rot Tha Chan ชาย ชำนาญรถศึก
ชาสิตา 18 ชา-สิ-ตา Cha Si Ta ไม่ระบุ -
ชานุเดช 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ไม่ระบุ -
ชานันท์ 27 ชา-นัน Cha Nan ไม่ระบุ -
มลทิชา 19 มน-ทิ-ชา Mon Thi Cha หญิง -
สุภิชชา 18 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha ชาย เพิ่งพินิจอย่างดี