บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัยพฤก

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัยพฤก
ชื่อ ชัยพฤก ความหมาย แปลว่า ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัย-พรึก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chai Phruek
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัยพฤก ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัยพฤก ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัยพฤก ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัยพฤก ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชัยพฤก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัยพฤก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัยพฤก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชัยพฤก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัยพฤก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชัยพฤก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัยพฤก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัยพฤก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศรชัย 25 สอ-ระ-ชัย So Ra Chai ชาย ผู้ชนะด้วยศร
ขันชัย 25 ขัน-ชัย Khan Chai ชาย อาวุธแห่งชัยชนะ
จักชัย 25 จัก-ชัย Chak Chai ไม่ระบุ จะชนะ
สินชัย 30 สิน-ชัย Sin Chai ชาย -
นำชัย 20 นัม-ชัย Nam Chai ชาย -
รัตนชัย 30 รัด-ตะ-นะ-ชัย Rat Ta Na Chai ชาย ดวงแก้วแห่งชัยชนะ
ไชยชาญ 26 ชัย-ชาน Chai Chan ชาย ชนะด้วยความชำนาญ
เชษชัย 22 เชด-ชัย Chet Chai ไม่ระบุ -
กรินชัย 28 กะ-ริน-ชัย Ka Rin Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากช้าง
ชัยธวัช 30 ชัย-ทะ-วัด Chai Tha Wat ชาย ผู้นำแห่งชัยชนะ
สญชัย 25 สน-ชัย Son Chai ชาย -
รุ่งสิทธิ์ชัย 51 รุ่ง-สิด-ชัย Rung Sit Chai ชาย -
เพ็ชรไชย 43 เพ็ด-ชัย Phet Chai ไม่ระบุ -
โรจน์ชัย 42 โรด-ชัย Rot Chai ไม่ระบุ -
ชัยวัล 30 ชัย-วัน Chai Wan หญิง เชื้อสายของผู้ที่ดีกว่า, ผู้ดีกว่าวงศ์ตระกูล
สกลชัย 28 สะ-กน-ชัย Sa Kon Chai ชาย -
สหัสไชย 42 สะ-หัด-สะ-ชัย Sa Hat Sa Chai ชาย -
ช่วงชัย 25 ช่วง-ชัย Chuang Chai ชาย -
ธีระวัฒชัย 46 ที-ระ-วัด-ทะ-ชัย Thi Ra Wat Tha Chai ชาย -
รณธิชัย 31 รน-นะ-ทิ-ชัย Ron Na Thi Chai ชาย -
ไชยยนต์ 44 ชัย-ยน Chai Yon ชาย -
ชัยธรรม 31 ชัย-ทัม Chai Tham ไม่ระบุ ชนะด้วยความดี
รุฒิชัย 26 รุ-ทิ-ชัย Ru Thi Chai ไม่ระบุ -
ปุรชัย 21 ปุน-ชัย Pun Chai ชาย -
ชัยบวร 26 ชัย-บะ-วอน Chai Ba Won ชาย -
ชัยวัตร 31 ชัย-วัด Chai Wat ชาย ชนะในหน้าที่การงาน
นรุตม์ชัย 41 นะ-รุด-ชัย Na Rut Chai ไม่ระบุ -
ชัยภัทร 24 ชัย-ยะ-พัด Chai Ya Phat ชาย สิริมงคลและชัยชนะ
ชัยประดับโชค 41 ชัย-ประ-ดับ-โชก Chai Pra Dap Chok ไม่ระบุ ชัยชนะที่ประดับด้วยโชค
อัตชัย 27 อัด-ตะ-ชัย At Ta Chai ชาย -
ชัยสุวัฒน์ 49 ชัย-สุ-วัด Chai Su Wat ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้เจริญ
ปวรชัย 26 ปวน-ชัย Puan Chai ชาย -
ปรีชัย 27 ปรี-ชัย Pri Chai ไม่ระบุ -
ชัยพัช 28 ชัย-พัด Chai Phat ไม่ระบุ ชัยชนะที่อยู่ในกรอบ
วัชชัย 26 วัด-ชะ-ชัย Wat Cha Chai ชาย -
ชัยธร 22 ชัย-ยะ-ทอน Chai Ya Thon ชาย ทรงชัย, มีทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ไชยอนันต์ 51 ชัย-อะ-นัน Chai A Nan ไม่ระบุ ผู้มีมงคลไม่มีที่สิ้นสุด
สงวนชัย 34 สะ-หงวน-ชัย Sa Nguan Chai ชาย -
มะโนชัย 32 มะ-โน-ชัย Ma No Chai ชาย -
ชัยวัตร์ 40 ชัย-หวัด Chai Wat ชาย ผู้ชนะในหน้าที่การงาน