บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัญญ์ชนพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัญญ์ชนพร
ชื่อ ชัญญ์ชนพร ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัน-ชะ-นะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Cha Na Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญญ์ชนพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัญญ์ชนพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญญ์ชนพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญญ์ชนพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ ชัญญ์ชนพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัญญ์ชนพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญญ์ชนพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชัญญ์ชนพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญญ์ชนพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชัญญ์ชนพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญญ์ชนพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัญญ์ชนพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัญฐิตารีย์ 55 ชัน-ถิ-ตา-รี Chan Thi Ta Ri ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในความเอื้อเฟื้อและความรู้
ชัญญ์สิรี 45 ชัน-สิ-รี Chan Si Ri ไม่ระบุ ความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ชัน 11 ชัน Chan ชาย นักมวย
ชัญญภัส 26 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ชัญญาภรณ์ 34 ชัน-ยา-พอน Chan Ya Phon ไม่ระบุ -
ชัญญาพัชร 33 ชัน-ยา-พัด-ชะ-ระ Chan Ya Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
ชัญญามาศ 28 ชัน-ยา-มาด Chan Ya Mat ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
ชัญณัฐ 28 ชัน-นัด Chan Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อรรชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง -
เอกชัน 20 เอก-ชัน Ek Chan ชาย -
ฌัลล์ 30 ชัน Chan ชาย นักมวย
ชัญญาภัสส์ 43 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้
ชัญญาพรรณ 36 ชัน-ยา-พัน Chan Ya Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจนักปราชญ์
ชัญญาภัทร 25 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเจริญ
ชัญญากร 20 ชัน-ยา-กอน Chan Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้
ชันยชา 22 ชัน-ยะ-ชา Chan Ya Cha ไม่ระบุ เกิดมามีความสุข
ชัญชกร 17 ชัน-ชะ-กอน Chan Cha Kon ชาย รัศมีระยิบระยับ
อาชัญ 17 อา-ชัน A Chan ชาย บุรุษอาชาไนยฐมหายถึงคนที่ดียิ่ง
ชันญญา 20 ชัน-ยะ-ยา Chan Ya Ya ไม่ระบุ -
ชัญญกฤต 19 ชัน-ยก-ริด Chan Yok Rit ไม่ระบุ กระทำด้วยความรู้แล้ว
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้
ชัญญุตา 19 ชัน-ยุ-ตา Chan Yu Ta ไม่ระบุ มีปัญญา
ชันวา 18 ชัน-วา Chan Wa ไม่ระบุ -
ชัญญากานต์ 34 ชัน-ยา-กาน Chan Ya Kan ไม่ระบุ ความรู้ที่รุ่งเรือง
มูชันนาร์ 37 มู-ชัน-นา Mu Chan Na ไม่ระบุ -
ชัญญ์ฐิตา 40 ชัน-ถิ-ตา Chan Thi Ta ไม่ระบุ นักปราชญ์
ชัญญา 15 ชัน-ยา Chan Ya หญิง ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
ชัญญ์พัชร์ 50 ชัน-พัด Chan Phat ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มาก
ชัณญานุช 24 ชัน-ยา-นุด Chan Ya Nut ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
สุชัญญา 23 สุ-ชัน-ยา Su Chan Ya หญิง ประเสริฐยิ่ง, ผู้รู้ดียิ่ง
พิชญ์ชัญญา 42 พิด-ชะ-ชัน-ยา Phit Cha Chan Ya หญิง ผู้ประเสริฐในความเป็นนักปราชญ์
อรชัญญา 25 ออน-ชัน-ยา On Chan Ya ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์ที่คล่องแคล่วว่องไว
ชัญยุทธ 24 ชัน-ยุด Chan Yut ไม่ระบุ การต่อสู้ด้วยความรู้
ชัญญาวีร์ 41 ชัน-ยา-วี Chan Ya Wi ไม่ระบุ กล้าหาญและมีความรู้
ชัญญารัศมิ์ 48 ชัน-ยา-รัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ รัศมีแห่งความรู้
ชัญญอร 24 ชัน-ยอน Chan Yon หญิง หญิงผู้มีความรู้
ชัญปภัส 24 ชัน-ปะ-พัด Chan Pa Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้
ชัญชิดา 18 ชัน-ชิ-ดา Chan Chi Da ไม่ระบุ -
ชัญญติกา 23 ชัน-ยะ-ติ-ดา Chan Ya Ti Da ไม่ระบุ ญาติที่มีความรู้
ชัญญาพัชญ์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ผู้อยู่ในกรอบอันประเสริฐ