บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัญชนันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัญชนันท์
ชื่อ ชัญชนันท์ ความหมาย แปลว่า รัศมีแห่งความยินดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัน-ชะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Cha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญชนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัญชนันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญชนันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญชนันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญชนันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัญชนันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัญปภา 14 ชัน-ปะ-พา Chan Pa Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งผู้รู้
กัญญชัญญ์ 36 กัน-ยะ-ชัน Kan Ya Chan หญิง หญิงผู้มีความรู้
ชัญญารัชต์ 37 ชัน-ยา-รัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ เงินที่เกิดจากความรู้, ผู้มีความรู้เรื่องเงิน
ฌัลล์ 30 ชัน Chan ชาย นักมวย
ชัญญนิฏฐา 42 ชัน-ยะ-นิด-ถา Chan Ya Nit Tha หญิง ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
ชันญญา 20 ชัน-ยะ-ยา Chan Ya Ya ไม่ระบุ -
พัชญ์ชัญญา 42 พัด-ชัน-ยา Phat Chan Ya หญิง ผู้ประเสริฐที่อยู่ในกรอบ, ผู้ประเสริฐในความเป็นนักปราชญ์
นิราชันย์ 42 นิ-รา-ชัน Ni Ra Chan ชาย ปราศจากความเป็นใหญ่
ชัญญณัฏฐ์ 50 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ชัญญานันท์ 39 ชัน-ยา-นัน Chan Ya Nan ไม่ระบุ -
นิราชัน 25 นิ-รา-ชัน Ni Ra Chan ไม่ระบุ -
ปชัญญะ 20 ปะ-ชัน-ยะ Pa Chan Ya ชาย -
ชัญธิดา 20 ชัน-ทิ-ดา Chan Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้ประเสริฐ
ชัญญกัญญ์ 36 ชัน-ยะ-กัน Chan Ya Kan หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญญ์นิยา 41 ชัน-นิ-ยา Chan Ni Ya หญิง ผู้มีความรู้ประเสริฐเป็นของตนเอง
อังชัญ 22 อัง-ชัน Ang Chan หญิง -
ชัญญากาญจน์ 41 ชัน-ยา-กาน Chan Ya Kan หญิง ความรู้ที่รุ่งเรือง
ชัญญาอร 25 ชัน-ยา-ออน Chan Ya On ไม่ระบุ สตรีผู้มีความรู้
ชัญกร 15 ชัน-กอน Chan Kon หญิง -
พิชัญญา 27 พิ-ชัน-ยา Phi Chan Ya หญิง -
ชัญชกร 17 ชัน-ชะ-กอน Chan Cha Kon ชาย รัศมีระยิบระยับ
ชัญญานรี 31 ชัน-ยา-นะ-รี Chan Ya Na Ri ไม่ระบุ -
ชัญญภัคร์ 36 ชัน-ยะ-พัก Chan Ya Phak หญิง ผู้เจริญในความรู้
ชัญญพัชร์ 41 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ชัญญ์ญาณ์ 42 ชัน-ยา Chan Ya หญิง ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
พรชัญญะ 30 พอน-ชัน-ยะ Phon Chan Ya ชาย -
ชัญญกฤต 19 ชัน-ยก-ริด Chan Yok Rit ชาย กระทำด้วยความรู้แล้ว
ชัญญ์หทัย 41 ชัน-หะ-ทัย Chan Ha Thai หญิง ผู้มีหัวใจอันประเสริฐ
ชัน 11 ชัน Chan ชาย นักมวย
ชัญญามน 25 ชัน-ยา-มน Chan Ya Mon หญิง ผู้ประเสริฐในดวงใจ
ชัญญ์นิฏฐ์ 59 ชัน-นิด Chan Nit หญิง -
ราชันต์ 28 รา-ชัน Ra Chan ชาย -
ชัญษา 15 ชัน-สา Chan Sa หญิง อายุ
ชัญญธรณ์ 36 ชัน-ยะ-ทอน Chan Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชันษา 16 ชัน-สา Chan Sa ไม่ระบุ อายุ
ชัญญนัท 24 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
ชันยานัท 30 ชัน-ยา-นัด Chan Ya Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มีความรู้
ชัญญารัสม์ 44 ชัน-ยา-หรัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ แสงแห่งความรู้
ชัญญากรณ์ 34 ชัน-ยา-กอน Chan Ya Kon หญิง ผู้สร้างความรู้
อาชัญ 17 อา-ชัน A Chan ชาย บุรุษอาชาไนยฐมหายถึงคนที่ดียิ่ง