บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัญกาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัญกาญจน์
ชื่อ ชัญกาญจน์ ความหมาย แปลว่า ทองที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัน-ยะ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ya Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชันณรงค์ 35 ชัน-นะ-รง Chan Na Rong ชาย การรบด้วยความรู้
ชันสิทธิ์ 40 ชัน-สิด Chan Sit ชาย -
ชัญญ์พัชร์ 50 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้มาก
ประชัน 21 ประ-ชัน Pra Chan ชาย -
ชัญปภัส 24 ชัน-ปะ-พัด Chan Pa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ชัณษา 16 ชัน-สา Chan Sa หญิง อายุ
ชัญญนิษฐ์ 45 ชัน-ยะ-นิด Chan Ya Nit หญิง ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้, ความรู้ที่บริบูรณ์
ชัญญ์ธนันท์ 51 ชัน-ทะ-นัน Chan Tha Nan หญิง ความรู้ที่ให้เกิดความร่ำรวยทรัพย์
ชัญญ์ธนัน 41 ชัน-ทะ-นัน Chan Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความรู้
ชัญญอร 24 ชัน-ยอน Chan Yon หญิง หญิงผู้มีความรู้
ชัญญาณี 27 ชัน-ยา-นี Chan Ya Ni ไม่ระบุ -
ชัญญ์ฐกาญจน์ 58 ชัน-ทะ-กาน Chan Tha Kan ไม่ระบุ ความรู้ที่มั่นคงดุจทองคำ
ชันยชา 22 ชัน-ยะ-ชา Chan Ya Cha ไม่ระบุ เกิดมามีความสุข
ชัญญณัฐ 32 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ชันยาภรณ์ 39 ชัน-ยา-พอน Chan Ya Phon ชาย -
ชันอา 18 ชัน-อา Chan A ชาย -
ทยุตชัญญ์ 36 ทะ-ยุด-ชัน Tha Yut Chan ชาย ผู้มีความรู้อันสว่างไสว
ชัญญาพัชร์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
ศักดิชัน 28 สัก-ดิ-ชัน Sak Di Chan ชาย -
ชัญญาภัทร 25 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเจริญ
นิราชัน 25 นิ-รา-ชัน Ni Ra Chan ไม่ระบุ -
ชันรัตน์ 36 ชัน-รัด Chan Rat หญิง ความรู้ที่เกี่ยวกับเงิน
ชัญญารัชต์ 37 ชัน-ยา-รัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ เงินที่เกิดจากความรู้, ผู้มีความรู้เรื่องเงิน
ชัญญารัสม์ 44 ชัน-ยา-หรัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ แสงแห่งความรู้
ชัญญารัก 24 ชัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักผู้รู้
พรชัญญะ 30 พอน-ชัน-ยะ Phon Chan Ya ชาย -
ธคัชญ์ชัญญ์ 50 ทะ-คัด-ชัน Ta Khat Chan ชาย -
ชัญญาภัสส์ 43 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้
ชัญญาอร 25 ชัน-ยา-ออน Chan Ya On ไม่ระบุ สตรีผู้มีความรู้
ชัญญาณัฏฐ์ 51 ชัน-ยา-นัด Chan Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ประชัญ 20 ประ-ชัน Pra Chan หญิง -
ชัญวรัชญ์ 39 ชัน-วะ-รัด Chan Wa Rat หญิง -
ชัญญากร 20 ชัน-ยา-กอน Chan Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้
ชัญรส 21 ชัน-ยะ-รด Chan Ya Rot หญิง เสน่ห์รสนักปราชญ์
ชัญญ์วริทธิ์ 55 ชัน-วะ-ริด Chan Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐยิ่ง
อรรชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง -
อาชัญ 17 อา-ชัน A Chan ชาย บุรุษอาชาไนยฐมหายถึงคนที่ดียิ่ง
ชัญ 10 ชัน Chan หญิง ผู้เป็นแหล่งความรู้
ชัญญาพัชร 33 ชัน-ยา-พัด-ชะ-ระ Chan Ya Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
ชัญญนัทธิ์ 41 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง ผู้มีความมั่นคงอันประเสริฐ