บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัญกาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัญกาญจน์
ชื่อ ชัญกาญจน์ ความหมาย แปลว่า ทองที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัน-ยะ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chan Ya Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัญกาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัญกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัญกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัญญามาศ 28 ชัน-ยา-มาด Chan Ya Mat ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
สุชัญญา 23 สุ-ชัน-ยา Su Chan Ya หญิง ประเสริฐยิ่ง, ผู้รู้ดียิ่ง
ชันษา 16 ชัน-สา Chan Sa ไม่ระบุ อายุ
ชัญรส 21 ชัน-ยะ-รด Chan Ya Rot หญิง เสน่ห์รสนักปราชญ์
ชัญญาลักษณ์ 44 ชัน-ยา-ลัก Chan Ya Lak หญิง สมบัติเฉพาะตัวผู้ประเสริฐ
ชัญญ์นิตา 36 ชัน-นิ-ตา Chan Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการแนะนำจากผู้รู้ ได้รับการอบรมอย่างดีจากปราชญ์
ชัญญณัฏฐ์ 50 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ชัญญกัญญ์ 36 ชัน-ยะ-กัน Chan Ya Kan หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญญ์ชนพร 42 ชัน-ชะ-นะ-พอน Chan Cha Na Phon หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ชัญญ์นิยา 41 ชัน-นิ-ยา Chan Ni Ya หญิง ผู้มีความรู้ประเสริฐเป็นของตนเอง
ชัญญกฤต 19 ชัน-ยก-ริด Chan Yok Rit ชาย กระทำด้วยความรู้แล้ว
ชัณษา 16 ชัน-สา Chan Sa หญิง อายุ
ชัญญ์วริทธิ์ 55 ชัน-วะ-ริด Chan Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐยิ่ง
ชัญณรงค์ 34 ชัน-นะ-รง Chan Na Rong ไม่ระบุ การรบด้วยความรู้
ชัญชนก 18 ชัน-ชะ-นก Chan Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิดความรู้
มูชันนาร์ 37 มู-ชัน-นา Mu Chan Na ไม่ระบุ -
ประชัญ 20 ประ-ชัน Pra Chan หญิง -
อังชัญ 22 อัง-ชัน Ang Chan หญิง -
ชัญญารัสมิ์ 48 ชัน-ยา-หรัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ รัศมีแห่งความรู้
ทยุตชัญญ์ 36 ทะ-ยุด-ชัน Tha Yut Chan ชาย ผู้มีความรู้อันสว่างไสว
ชัญปภัส 24 ชัน-ปะ-พัด Chan Pa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ชัญญชิตา 24 ชัน-ยะ-ชิ-ตา Chan Ya Chi Ta หญิง ชนะด้วยความรู้
ชัญศิริ 29 ชัน-สิ-หริ Chan Si Ri หญิง -
ชัญญ์พัชร์ 50 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้มาก
ชัญญนิฏฐา 42 ชัน-ยะ-นิด-ถา Chan Ya Nit Tha หญิง ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
ชัญภูรี 24 ชัน-พู-รี Chan Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ชัญนิกา 21 ชัน-นิ-กา Chan Ni Ka หญิง -
ชัญกาญจน์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
ชัญพัทธ์ 36 ชัน-พัด Chan Phat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้, ผู้มีปัญญา
ชัญญารัสม์ 44 ชัน-ยา-หรัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ แสงแห่งความรู้
ชัญญพัชร์ 41 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ดุจเพชร
ประชันศักดิ์ 47 ประ-ชัน-สัก Pra Chan Sak ชาย -
ชัญญาอร 25 ชัน-ยา-ออน Chan Ya On ไม่ระบุ สตรีผู้มีความรู้
อรรชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง -
ชัญปภา 14 ชัน-ปะ-พา Chan Pa Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งผู้รู้
ชัญญารัชต์ 37 ชัน-ยา-รัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ เงินที่เกิดจากความรู้, ผู้มีความรู้เรื่องเงิน
ชัญญารัศมิ์ 48 ชัน-ยา-รัด Chan Ya Rat ไม่ระบุ รัศมีแห่งความรู้
ชัญชนันท์ 36 ชัน-ชะ-นัน Chan Cha Nan หญิง รัศมีแห่งความยินดี
ชัญญติกา 23 ชัน-ยะ-ติ-ดา Chan Ya Ti Da ไม่ระบุ ญาติที่มีความรู้
อัญชัญ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน