บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัชชกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัชชกร
ชื่อ ชัชชกร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดของแสงสว่าง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัด-ชะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัชชกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัดชัย 21 ชัด-ชัย Chat Chai ชาย ชัยชนะที่แน่นอน
ชัชมัย 25 ชัด-ชะ-มัย Chat Cha Mai หญิง -
ชัชวิทย์ 36 ชัด-ชะ-วิด Chat Cha Wit ชาย ความรู้ของนักรบ
ชัชพิมุข 28 ชัด-พิ-มุก Chat Phi Muk ชาย นักรบผู้รู้เป็นหัวหน้า
ชัชสรัญ 27 ชัด-ชะ-สัน Chat Cha San ไม่ระบุ -
ชัชชลิต 23 ชัด-ชะ-ชะ-ลิด Chat Cha Cha Lit ไม่ระบุ นักรบผู้รุ่งเรือง
ชัชวงศ์ 32 ชัด-ชะ-วง Chat Cha Wong ชาย สกุลนักรบ, วงศ์นักสู้
ชัชรินทร์ 35 ชัด-ชะ-ริน Chat Cha Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่, ผู้ชนะ
พิรชัช 24 พิ-ระ-ชัด Phi Ra Chat ชาย นักรบผู้กล้า
ชชนน 14 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย นักรบผู้มีความยินดี
ชัชวาลญ์ 34 ชัด-ชะ-วา-ละ Chat Cha Wa La ไม่ระบุ ความรู้ที่รุ่งเรือง
ชัชมน 18 ชัด-ชะ-มน Chat Cha Mon หญิง มนต์ของผู้กล้าหาญ
ชัชชน 15 ชัด-ชน Chat Chon ชาย นักสู้
ฌัชชานนท์ 34 ชัด-ชา-นน Chat Cha Non ชาย ต้นไม้แห่งความรู้และความสุข
แสงชัชย์ 36 แสง-ชัด-ชะ Saeng Chat Cha ชาย -
ชัชชชัย 24 ชัด-ชะ-ชัย Chat Cha Chai ชาย ชัยชนะอันเกิดแต่นักรบ
ชัชณพัชร์ 40 ชัด-ชะ-นะ-พัด Chat Cha Na Phat ชาย นักรบผู้มีความรู้ดั่งเพชร
ชัชลัยย์ 43 ชัด-ชะ-ลัย-ยะ Chat Cha Lai Ya หญิง -
ชัชวัล 24 ชัด-ชะ-วัน Chat Cha Wan หญิง ที่ส่องแสงโชติช่วง
ชัชญา 13 ชัด-ชะ-ยา Chat Cha Ya ไม่ระบุ นักรบที่มีความรู้
วิชัด 17 วิ-ชัด Wi Chat ชาย -
ชัชชษา 15 ชัด-ชะ-สา Chat Cha Sa หญิง พระนางผู้ยิ่งใหญ่ สง่างาม มากด้วยทรัพย์ อำนาจ ความงาม บริวาร และบารมี
ชัชธิดา 18 ชัด-ชะ-ทิ-ดา Chat Cha Thi Da ไม่ระบุ -
ชัชนก 14 ชัด-ชะ-นก Chat Cha Nok หญิง -
ชัชวานนท์ 35 ชัด-ชะ-วา-นน Chat Cha Wa Non ไม่ระบุ -
ชัชชฎาภา 18 ชัด-ชะ-ชะ-ดา-พา Chat Cha Cha Da Pha ไม่ระบุ นักรบที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ศิรชัช 23 สิ-ระ-ชัด Si Ra Chat ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ชัชพล 22 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ชาย กำลังแห่งนักรบ
ชัชนนท์ 28 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย นักรบผู้ยินดี
ชัชวาล 21 ชัด-ชะ-วาน Chat Cha Wan ชาย สว่าง, รุ่งเรือง
ชัชวรรณ 27 ชัด-ชะ-วัน Chat Cha Wan ไม่ระบุ ชนชั้นนักรบ
ชัชนันท์ภัทร 42 ชัด-ชะ-นัน-พัด Chat Cha Nan Phat หญิง นักรบผู้ยินดีในความเจริญ
ชัชรี 19 ชัด-ชะ-รี Chat Cha Ri หญิง นักรบที่รัก
ชัชกรณ์ 27 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทำการรบ
ชัชนิตา 21 ชัด-ชะ-นิ-ตา Chat Cha Ni Ta ไม่ระบุ ผู้ได้รับการฝึกในการเป็นนักรบ
ชัชฎามนต์ 36 ชัด-ชะ-ดา-มน Chat Cha Da Mon หญิง ชฎาที่มีมนต์
ชัชปพน 23 ชัด-ปะ-พน Chat Pa Phon ไม่ระบุ นักรบที่บริสุทธิ์
ชัชชนะ 19 ชัด-ชะ-ชะ-นะ Chat Cha Cha Na ชาย ชัยชนะของนักรบ
ปัณฑ์ชัจจ์ 50 ปัน-ชัด Pan Chat ชาย ผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม