บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชัชชกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชัชชกร
ชื่อ ชัชชกร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดของแสงสว่าง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัด-ชะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชัชชกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชัชชกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชัชชกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชัชชกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ตชัส 16 ตะ-ชัด Ta Chat ชาย เดชหรืออำนาจ
วีรชัช 25 วี-ระ-ชัด Wi Ra Chat ไม่ระบุ ชาตินักรบ
ชัชทภณ 15 ชัด-ชะ-ทบ-นะ Chat Cha Thop Na ชาย คำพูดของนักรบ, ผู้กล่าวอย่างกล้าหาญ, ผู้กล้าพูดความจริง
ชัชวาลญ์ 34 ชัด-ชะ-วา-ละ Chat Cha Wa La ไม่ระบุ ความรู้ที่รุ่งเรือง
ชัชฎาพัทธ์ 40 ชัด-ชะ-ดา-พัด Chat Cha Da Phat หญิง การผูกชฏา
ชัชชชัย 24 ชัด-ชะ-ชัย Chat Cha Chai ชาย ชัยชนะอันเกิดแต่นักรบ
ชัชชานนท์ 31 ชัด-ชะ-ชา-นน Chat Cha Cha Non ไม่ระบุ ผู้มีความสุขในการเกิดมาเป็นนักรบ
ชัชพล 22 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ชาย กำลังแห่งนักรบ
ชัชชนนท์ 30 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย ผู้เป็นแสงสว่างแห่งความสุข
ชัชชลิต 23 ชัด-ชะ-ชะ-ลิด Chat Cha Cha Lit ไม่ระบุ นักรบผู้รุ่งเรือง
ชัช 8 ชัด Chat ชาย นักรบ
ชัชวิน 23 ชัด-ชะ-วิน Chat Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชัชฉัตร 24 ชัด-ชะ-ฉัด Chat Cha Chat หญิง ร่มเงาแห่งนักรบ
ชัชชฎาภา 18 ชัด-ชะ-ชะ-ดา-พา Chat Cha Cha Da Pha ไม่ระบุ นักรบที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ชัฐชญาภา 24 ชัด-ชะ-ยา-พา Chat Cha Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาของนักรบ
รณชัช 17 รน-นะ-ชัด Ron Na Chat ชาย ทหารในสนามรบ
ชชนนท์ 24 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย ความยินดีที่เกิดจากนักรบ
ชัชมาพร 26 ชัด-ชะ-มา-พอน Chat Cha Ma Phon หญิง -
ชัชวารี 26 ชัด-ชะ-วา-รี Chat Cha Wa Ri หญิง -
ชัชฎามนต์ 36 ชัด-ชะ-ดา-มน Chat Cha Da Mon หญิง ชฎาที่มีมนต์
ชัชวาลย์ 38 ชัด-ชะ-วาน Chat Cha Wan ชาย รุ่งเรือง
ชัชธิดา 18 ชัด-ชะ-ทิ-ดา Chat Cha Thi Da ไม่ระบุ -
กัญญ์สุชัชชญา 45 กัน-สุ-ชัด-ชะ-ชะ-ยา Kan Su Chat Cha Cha Ya หญิง -
ชัชพิสิฐ 40 ชัด-พิ-สิด Chat Phi Sit ชาย นักรบผู้พิเศษ
นชัชชาย 24 นะ-ชัด-ชาย Na Chat Chai ชาย -
ชัชวงศ์ 32 ชัด-ชะ-วง Chat Cha Wong ชาย สกุลนักรบ, วงศ์นักสู้
แสงชัชย์ 36 แสง-ชัด-ชะ Saeng Chat Cha ชาย -
ชัชชพล 24 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ชาย กำลังที่เกิดจากนักรบ
วิรชัช 22 วิ-ระ-ชัด Wi Ra Chat ชาย นักรบผู้กล้าหาญ
ชัชชลี 23 ชัด-ชะ-ชะ-ลี Chat Cha Cha Li ไม่ระบุ การไหว้ของนักรบ
ชัฏธวิชชัย 45 ชัด-ทะ-วิด-ชัย Chat Tha Wit Chai ชาย -
ชัฎภัสสร 34 ชัด-พัด-สอน Chat Phat Son ไม่ระบุ -
ชัชลักษณ์ 37 ชัด-ชะ-ลัก Chat Cha Lak หญิง ลักษณะอันรวดเร็ว
ชัชลัยย์ 43 ชัด-ชะ-ลัย-ยะ Chat Cha Lai Ya หญิง -
ชัชวิสิฏฐ์ 56 ชัด-วิ-สิด Chat Wi Sit ชาย นักรบผู้ยอดเยี่ยม
วิชัด 17 วิ-ชัด Wi Chat ชาย -
ชัชพงค์ 31 ชัด-ชะ-พง Chat Cha Phong ไม่ระบุ เชื้อสายนักรบ
ชัชรณา 18 ชัด-ชะ-ระ-นา Chat Cha Ra Na ไม่ระบุ การรบของนักรบ
ชัชรา 13 ชัด-ชะ-รา Chat Cha Ra หญิง -
ชัชนนท์ 28 ชัด-ชะ-นน Chat Cha Non ชาย นักรบผู้ยินดี