บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชวัลวิวิทย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชวัลวิวิทย์
ชื่อ ชวัลวิวิทย์ ความหมาย แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-วัน-วิ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Wan Wi Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวัลวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชวัลวิวิทย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวัลวิวิทย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวัลวิวิทย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชวัลวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชวัลวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชวัลวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชวัลวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชวัลวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชวัลวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชวัลวิวิทย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชวัลวิวิทย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัชญ์ชรัมพร 54 พัด-ชะ-รัม-พอน Phat Cha Ram Phon หญิง ผู้อยู่ในขอบน้ำและฟ้า
ทิพย์ชบา 35 ทิบ-ชะ-บา Thip Cha Ba หญิง -
พสชนัน 31 พด-ชะ-นัน Phot Cha Nan หญิง ให้เกิดอำนาจ
ชมด 8 ชะ-มด Cha Mot หญิง -
เชวง 12 ชะ-เวง Cha Weng ชาย รุ่งเรือง
กชรัต 14 กด-ชะ-รัด Kot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในดอกบัว
ชอุ่ม 15 ชะ-อุ่ม Cha Um หญิง ชุ่ม สดชื่น
ชิดชบา 12 ชิด-ชะ-บา Chit Cha Ba ไม่ระบุ ใกล้ชิดต้นชบา
ชะลอม 23 ชะ-ลอม Cha Lom ไม่ระบุ -
ชยามญชุ์ 32 ชะ-ยา-มน Cha Ya Mon ไม่ระบุ ชัยชนะที่งดงาม
ชัชลัยย์ 43 ชัด-ชะ-ลัย-ยะ Chat Cha Lai Ya หญิง -
จิรันชนิน 39 จิ-รัน-ชะ-นิน Chi Ran Cha Nin ไม่ระบุ -
ชริดา 12 ชะ-ริ-ดา Cha Ri Da หญิง ผู้เป็นดั่งน้ำ
เพชร์ชนก 33 เพ็ด-ชะ-ชะ-นก Phet Cha Cha Nok ไม่ระบุ -
พรรณพิชญา 40 พัน-พิด-ชะ-ยา Phan Phit Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
รัชนีกร 27 รัด-ชะ-นี-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์
นิตารัชญ์ 36 นิ-ตา-รัด-ชะ Ni Ta Rat Cha หญิง ได้รับการอบรมอย่างดี
ชลัญธร 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้เรื่องน้ำ
ชญานิตย์ 36 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit หญิง ผู้มีปัญญาเสมอ
ชนากาน 15 ชะ-นา-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
ธัญญ์ชยา 36 ทัน-ยะ-ชะ-ยา Than Ya Cha Ya หญิง -
ศรัชญา 22 สัด-ชะ-ยา Sat Cha Ya ไม่ระบุ ที่เตรียมตัวพร้อมแล้วประดับประดาแล้ว
นันทชพร 29 นัน-ทะ-ชะ-พอน Nan Tha Cha Phon หญิง คนประเสริฐที่เกิดมาเพื่อความสุข
อันชนา 23 อัน-ชะ-นา An Cha Na ไม่ระบุ สตรี
พิชญพงษ์ 41 พิด-ชะ-ยะ-พง Phit Cha Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
กัญพัชร 27 กัน-พัด-ชะ-ระ Kan Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
วัชนีย์ 41 วัด-ชะ-นี Wat Cha Ni หญิง -
ชัชพงศ์ 34 ชัด-ชะ-พง Chat Cha Phong ชาย เชื้อสายนักรบ
วณิชยา 26 วะ-นิด-ชะ-ยา Wa Nit Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
ชลาวุฒิ 23 ชะ-ลา-วุด Cha La Wut ไม่ระบุ ความรอบรู้เรื่องน้ำ
หริชญา 20 หริ-ชะ-ยา Ri Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ดุจพระนารายณ์
ชวัลรัศมิ์ 51 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง รัศมีที่งดงาม
กัญจน์ชญา 36 กัน-จะ-ชะ-ยา Kan Cha Cha Ya หญิง ความรู้ที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
พิชญตม์ 35 พิ-ชะ-ยด Phi Cha Yot ชาย -
ธีธัชต 24 ทิ-ทัด-ชะ-ตะ Thi That Cha Ta ชาย ผู้เกิดมามีหลักชัยแห่งนักปราชญ์
ชฎานุช 16 ชะ-ดา-นุด Cha Da Nut หญิง หญิงสาวที่สูงสุด
แชล่ม 16 ชะ-แล่ม Cha Laem ชาย -
อัสชรภรณ์ 42 อัด-ชะ-ระ-พอน At Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับของนางสวรรค์
ชยินธรณ์ 41 ชะ-ยิน-ทอน Cha Yin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
รัชดาวรรณ์ 40 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan หญิง สีเงิน