บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชวนัลญษม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชวนัลญษม์
ชื่อ ชวนัลญษม์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของผู้มีปัญญามาก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-วะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Wa Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวนัลญษม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชวนัลญษม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวนัลญษม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชวนัลญษม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชวนัลญษม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชวนัลญษม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชวนัลญษม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชวนัลญษม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชวนัลญษม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชวนัลญษม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประวิชสัย 41 ประ-วิด-ชะ-สัย Pra Wit Cha Sai ชาย ผู้มีแหวนอันประเสริฐ
ชนัษฎา 21 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da ไม่ระบุ บุคคลทั้ง 8
อัชลี 25 อัด-ชะ-ลี At Cha Li หญิง -
ชนิน 16 ชะ-นิน Cha Nin ชาย เป็นใหญ่ในหมู่ชน
พิมพ์จิรัชยา 63 พิม-จิ-รัด-ชะ-ยา Phim Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่มีชัยชนะตลอดกาล
สัชฌกร 23 สัด-ชะ-กอน Sat Cha Kon ชาย ช่างเงิน
รัฐชฏาพร 41 รัด-ทะ-ชะ-ดา-พอน Rat Tha Cha Da Phon หญิง -
ชนุตม์ณัฏฐ์ 61 ชะ-นุด-นัด Cha Nut Nat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญามั่นคงเหนือกว่าคนทั้งหลาย
ชรินทร์รัต 40 ชะ-ริน-รัด Cha Rin Rat หญิง ผู้ยินดีในการเป็นเจ้าแห่งสายน้ำ
ณัชพล 25 นัด-ชะ-พน Nat Cha Phon ชาย มีพลังของนักปราชญ์
พรรณพัชรภา 41 พัน-พัด-ชะ-ระ-พา Phan Phat Cha Ra Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันเป็นประกายของผิวพรรณ
กัชชลา 16 กัด-ชะ-ลา Kat Cha La หญิง แร่พลวง
ชนายุส 24 ชะ-นา-ยุด Cha Na Yut ชาย พลังกำลังแห่งคน
นพัชกร 24 นะ-พัด-ชะ-กอน Na Phat Cha Kon หญิง ผู้เกิดใหม่ที่มีแสงสว่าง
ชริน 15 ชะ-ริน Cha Rin หญิง สายน้ำ
รัฐชภูมิ 31 รัด-ชะ-พูม Rat Cha Phum ไม่ระบุ -
พัชรพิชญ์ 45 พัด-ชะ-ระ-พิด Phat Cha Ra Phit หญิง -
กัญญ์พิชยา 45 กัน-ยะ-พิด-ชะ-ยา Kan Ya Phit Cha Ya หญิง ชัยชนะของหญิงสาว
ภัทรชริญา 25 พัด-ทะ-ระ-ระ-ชะ-ริ-ยา Phat Tha Ra Ra Cha Ri Ya ไม่ระบุ -
ชนุตม์ 25 ชะ-นุด Cha Nut ชาย คนที่สูงสุด
ชวินพรรธน์ 51 ชะ-วิน-พัด Cha Win Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญที่มีปัญญาว่องไว
ชนัยเทพ 30 ชะ-นัย-เทบ Cha Nai Thep ชาย -
กัญจน์ชญาน์ 50 กัน-จะ-ชะ-ยา Kan Cha Cha Ya หญิง ความรู้ที่งดงามดุจทองคำ
อัชราวรรณ 36 อัด-ชะ-รา-วัน At Cha Ra Wan หญิง -
ณชวัส 24 นด-ชะ-วัด Not Cha Wat ชาย ปีแห่งการเกิดมาให้ความรู้
ชนัด 12 ชะ-นัด Cha Nat ชาย คนที่ตั้งมั่น
ชนิสกา 20 ชะ-นิ-สะ-กา Cha Ni Sa Ka หญิง -
ชนุต 11 ชะ-นุด Cha Nut ไม่ระบุ คนที่สูงสุด
พิชญพงษ์ 41 พิด-ชะ-ยะ-พง Phit Cha Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
ชวนากรณ์ 33 ชะ-วะ-นา-กอน Cha Wa Na Kon ไม่ระบุ กระทำด้วยความฉลาด กระทำด้วยการใช้ปัญญา
อัชนัย 29 อัด-ชะ-นัย At Cha Nai ไม่ระบุ -
ชนัญญ์รยา 41 ชะ-นัน-ระ-ยา Cha Nan Ra Ya หญิง ผู้มีความเร็วด้วยความรู้ที่เกิดมา
วิชญาดา 19 วิด-ชะ-ยา-ดา Wit Cha Ya Da หญิง ผู้รู้แจ้ง, ผู้ฉลาด
กชภัค 12 กด-ชะ-พัก Kot Cha Phak หญิง ดอกบัวอันมีเกียรติ
ชยธัญญ์ 35 ชะ-ยะ-ทัน-ยะ Cha Ya Than Ya ไม่ระบุ ชนะด้วยความดี
ณัชนนท์ 31 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชรัญญา 19 ชะ-รัน-ยา Cha Ran Ya หญิง ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ
นาถชนก 15 นาด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง -
ชนัดดา 14 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da หญิง ความเป็นผู้ให้กำเนิด
พรรณพิชญา 40 พัน-พิด-ชะ-ยา Phan Phit Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม