บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชลิณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชลิณิชา
ชื่อ ชลิณิชา ความหมาย แปลว่า แสงของผู้บริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-ลิ-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Li Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลิณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชลิณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลิณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลิณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชลิณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชลิณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลิณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชลิณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลิณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชลิณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลิณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชลิณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัชชญา 15 ชัด-ชะ-ยา Chat Cha Ya หญิง รู้รวดเร็ว, รอบรู้
ชนภูมิ 19 ชะ-นะ-พูม Cha Na Phum ชาย ผู้มีปัญญาในหมู่คน
ปุญชรัสมิ์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง รัศมีเป็นกลุ่ม, รัศมีพวยพุ่ง
นันท์ชพร 38 นัน-ชะ-พอน Nan Cha Phon ไม่ระบุ -
ศุพิชญา 27 สุ-พิ-ชะ-ยา Su Phi Cha Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ดี
กตวรรณ 23 กด-ชะ-วัน Kot Cha Wan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่กระทำแล้ว, เชื้อสายของผู้ประสบความสำเร็จ
วิชยุตม์ 38 วิด-ชะ-ยุด Wit Cha Yut ชาย ชัยชนะอันสูงสุด
ชนันสิทธิ์ 45 ชะ-นัน-สิด Cha Nan Sit ชาย ทำให้ประสบความสำเร็จ
เดชวิทย์ 33 เด-ชะ-วิด De Cha Wit ไม่ระบุ ความรู้คืออำนาจ
กัญชลี 24 กัน-ชะ-ลี Kan Cha Li หญิง หญิงผู้อ่อนน้อม
ณัฐชลัยย์ 55 นัด-ถะ-ชะ-ลัย Nat Tha Cha Lai หญิง -
ชนันณ์ชิฎา 42 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
ริชวรา 21 ริด-ชะ-วะ-รา Rit Cha Wa Ra ไม่ระบุ -
ชลชญา 15 ชน-ชะ-ยา Chon Cha Ya หญิง เกิดจากน้ำ
อรกรช 17 อะ-รก-ระ-ชะ A Rok Ra Cha ไม่ระบุ -
วิชญะ 20 วิด-ชะ-ยะ Wit Cha Ya ชาย นักปราชญ์
ชลิตพงศ์ 41 ชะ-ลิด-พง Cha Lit Phong ชาย เชื้อสายผู้รุ่งเรืองแล้ว
อัญชณา 22 อัน-ชะ-นา An Cha Na หญิง สตรี
อาภัชนีย์ 43 อา-พัด-ชะ-นี A Phat Cha Ni หญิง อังพึงเคารพนับถือ
ณัชภัทร 21 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat ชาย -
ชญาภรญ์ 25 ชะ-ยา-พอน Cha Ya Phon หญิง รอบรู้ที่ทรงปัญญา
ชยนาถ 17 ชะ-ยะ-นาด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งและมีชัยชนะ
ถิรัชชนันท์ 41 ถิ-รัด-ชะ-นัน Thi Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
คชภพ 15 คด-ชะ-พบ Khot Cha Phop ชาย แผ่นดินและช้าง
คงชนก 14 คง-ชะ-นก Khong Cha Nok หญิง ผู้ทำให้เกิดความมั่นคง, พ่อผู้มั่นคง
จิตชวัลวิทย์ 59 จิด-ชะ-วัน-วิด Chit Cha Wan Wit ชาย มีความรู้ความรุ่งเรืองดังใจ
ชวินทร์วุฒิ 45 ชะ-วิน-วุด Cha Win Wut ชาย เจ้าแห่งปัญญาและไหวพริบ, นักปราชญ์
รชฏ 15 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
พชราภรณ์ 34 พะ-ชะ-รา-พอน Pha Cha Ra Phon ไม่ระบุ -
รัชนียากร 36 รัด-ชะ-นี-ยา-กอน Rat Cha Ni Ya Kon หญิง ผู้เร้าใจให้ตื่นเต้น
จิรัสชยา 36 จิ-หรัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
วัชรีกร 28 วัด-ชะ-รี-กอน Wat Cha Ri Kon ไม่ระบุ -
ชญาภัส 19 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญา
กิ่งเพชร์ 33 กิ่ง-เพ็ด-ชะ King Phet Cha ชาย -
ชนุตพันธ์ 41 ชะ-นุด-พัน Cha Nut Phan หญิง ความผูกพันที่สูงสุด
ชลธิดาชนะคช 35 ชน-ทิ-ดา-ชะ-นะ-คด-ชะ Chon Thi Da Cha Na Khot Cha หญิง -
คชสร 17 คด-ชะ-สอน Khot Cha Son หญิง การเคลื่อนไปของช้าง
ชวนินทร์ 36 ชะ-วะ-นิน Cha Wa Nin หญิง เจ้าแห่งความเร็ว
ชญานิศา 24 ชะ-ยา-นิ-สา Cha Ya Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในสติปัญญา
ชญาณิศ 23 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความรู้