บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชลัชธนา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชลัชธนา
ชื่อ ชลัชธนา ความหมาย แปลว่า ร่ำรวยด้วยน้ำ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-ลัด-ทะ-นา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Lat Tha Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลัชธนา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชลัชธนา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลัชธนา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลัชธนา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชลัชธนา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชลัชธนา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลัชธนา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชลัชธนา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลัชธนา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชลัชธนา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลัชธนา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชลัชธนา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณชสา 15 นด-ชะ-สา Not Cha Sa หญิง ยอดปราชญ์
จิตรชนามนท์ 45 จิด-ชะ-นา-มน Chit Cha Na Mon หญิง ความงามอย่างช้า ๆ ของมวลชน
ชะโลม 21 ชะ-โลม Cha Lom ชาย ลูบไล้ให้เปียก, ทำให้ชุ่มชื่น
พัชนี 26 พัด-ชะ-นี Phat Cha Ni หญิง หญิงงาม
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง -
ชวนนท์ 28 ชะ-วะ-นน Cha Wa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชญาณอร 22 ชะ-ยา-นะ-ออน Cha Ya Na On ไม่ระบุ หญิงผู้รู้ด้วยจิต
ชลันรัตน์ 42 ชะ-ลัน-รัด Cha Lan Rat หญิง น้ำที่มีค่า
ชโยดม 20 ชะ-โย-ดม Cha Yo Dom ชาย มีชัยชนะอันอุดม
ชยามาส 24 ชะ-ยา-มาด Cha Ya Mat หญิง เดือนแห่งชัยชนะ
นาฏชนก 23 นาด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดนักฟ้อนรำ, ผู้ให้กำเนิดความอ่อนช้อย
ชรีนุช 21 ชะ-รี-นุด Cha Ri Nut หญิง -
ชลชนัย 27 ชน-ชะ-นัย Chon Cha Nai หญิง ดอกบัว, พระจันทร์
ณิชมนต์ธร 41 นิด-ชะ-มน-ทอน Nit Cha Mon Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความขลังอันบริสุทธิ์
เดชรุษ 14 เดด-ชะ-รุด Det Cha Rut ชาย ผู้ไม่โกรธที่มีอำนาจ
รัชนีพร 34 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง ราตรีแห่งผุู้นำสุขมาให้, เวลากลางคืนอันประเสิรฐ
ภัคชณิดา 22 พัก-คะ-ชะ-นิ-ดา Phak Kha Cha Ni Da ไม่ระบุ -
จิระเชฎฐ 36 จิ-ระ-ชะ-เดด Chi Ra Cha Det ชาย เป็นใหญ่ตลอดกาล
ชาตพิทย์ 36 ชะ-ตะ-พิด Cha Ta Phit ชาย ผู้มีความรู้เกิดแล้ว
ชติบดี 19 ชะ-ติ-บะ-ดี Cha Ti Ba Di ชาย เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ชวินพรรธน์ 51 ชะ-วิน-พัด Cha Win Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญที่มีปัญญาว่องไว
ชนกานต์ 26 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง เป็นที่รักของปวงชน
นิชนัญ 24 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้รู้จักคนไม่สิ้นสุด
ชรัตน์ชรี 40 ชะ-รัด-รี Cha Rat Ri หญิง -
ผ่องพัชญา 36 ผ่อง-พัด-ชะ-ยา Phong Phat Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่ปราศจากมลทิน
ชวากาศ 18 ชะ-วา-กาด Cha Wa Kat หญิง มีไหวพริบดุจท้องฟ้า
ลัชนา 18 ลัด-ชะ-นา Lat Cha Na ไม่ระบุ -
ธนัชพร 27 ทะ-นัด-ชะ-พอน Tha Nat Cha Phon หญิง มีพรอันเกิดจากทรัพย์
วัชรายุ 26 วัด-ชะ-รา-ยุ Wat Cha Ra Yu ไม่ระบุ ชื่อพระอินทร์
วานิชพร 30 วา-นิด-ชะ-พอน Wa Nit Cha Phon หญิง -
ชฎายุทธ์ 31 ชะ-ดา-ยุด Cha Da Yut ไม่ระบุ เครื่องสวมศีรษะในการรบ
คณุตม์ชศักดิ์ 55 คะ-นุด-ชะ-สัก Kha Nut Cha Sak ชาย ผู้มีชื่อเสียงเกิดมาดีเลิศเหนือกลุ่มคน
พิชญาภรณ์ 38 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
วัชรายุทธ 31 วัด-ชะ-รา-ยุด Wat Cha Ra Yut ชาย มีสายฟ้าเป็นอาวุธ, ชื่อพระอินทร์ห
ชญาลิล 23 ชะ-ยา-ลิน Cha Ya Lin ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความรู้
วัชราภรณ์ 36 วัด-ชะ-รา-พอน Wat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ชนาดล 15 ชะ-นา-ดน Cha Na Don ชาย ผู้บันดาล
ชรินทร์ทิพย์ 59 ชะ-ริน-ทิบ Cha Rin Thip หญิง ยอดเป็นดีวิเศษ
ธนัชชญาน์ 36 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ความรู้ที่ทำให้เกิดทรัพย์
ชะเรียม 32 ชะ-เรียม Cha Riam หญิง -