บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชลภัสสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชลภัสสรณ์
ชื่อ ชลภัสสรณ์ ความหมาย แปลว่า ร่มเย็นดุจสายน้ำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชน-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chon Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชลภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลภัสสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชลภัสสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ชลภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชลภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชลภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชลภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชลภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนธร 15 ชน-ทอน Chon Thon ชาย ผู้รักษาคนทั้งหลาย
จิระชล 26 จิ-ระ-ชน Chi Ra Chon ไม่ระบุ สายน้ำที่ยั่งยืน, ผู้มีความยั่งยืนเหมือนสายน้ำ
ชลมารถ 19 ชน-มาด Chon Mat หญิง น้ำจันทร์
ชลรัศมี 35 ชน-รัด-สะ-หมี Chon Rat Sa Mi ไม่ระบุ แสงแห่งสายน้ำ
ชนพันษา 29 ชน-พัน-สา Chon Phan Sa ชาย -
สุชนวิน 30 สุ-ชน-วิน Su Chon Win ไม่ระบุ -
ชลญานุช 21 ชน-ยา-นุด Chon Ya Nut ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรู้เรืองน้ำ
ขวัญชนกานต์ 42 ขวัน-ชน-กาน Khwan Chon Kan หญิง ผู้เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รักของชนทั้งหลาย
ชนมนต์ 29 ชน-มน Chon Mon ไม่ระบุ คนที่น่าหลงไหล
ชลภิวรรธน์ 45 ชน-พิ-วัด Chon Phi Wat ชาย ผู้เจริญยิ่งดังสายน้ำ
ชลนธาร 22 ชน-นะ-ทาน Chon Na Than ไม่ระบุ -
เชนทร์ 23 เชน Chen ชาย อินทร์
ชลพรรษ 28 ชน-พัด Chon Phat ไม่ระบุ น้ำฝน
ชลรวิชญ์ 37 ชน-ระ-วิด Chon Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้เกี่ยวกับพระอาทิตย์และน้ำ
ชลชล 16 ชน-ชน Chon Chon ไม่ระบุ คนและสายน้ำ
กัญณัชชนม์ 41 กัน-ยะ-นัด-ชน Kan Ya Nat Chon หญิง สตรีผู้เกิดมามีชีวิตเป็นนักปราชญ์
ชลวรรค 26 ชน-วัก Chon Wak ไม่ระบุ สายน้ำที่เป็นตอน
ชณกพร 20 ชน-กะ-พอน Chon Ka Phon ไม่ระบุ -
อุชเชนท์ 28 อุด-เชน Ut Chen หญิง ผู้เป็นใหญ่โดยชัยชนะ
วีรชน 24 วี-ระ-ชน Wi Ra Chon ชาย ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ชลธิกราณ์ 36 ชน-ทิ-กรา Chon Thi Kra หญิง -
ชลนิภา 19 ชน-นิ-พา Chon Ni Pha หญิง เปรียบประดุจน้ำ
ทวิชน 18 ทะ-วิ-ชน Tha Wi Chon ชาย -
บรรพชนม์ 39 บับ-ชน Bap Chon ไม่ระบุ -
พิมพ์ชนก์ 51 พิม-ชน Phim Chon ชาย พ่อผู้เป็นแบบอย่าง
ณภชน 13 นบ-พะ-ชน Nop Pha Chon ชาย คนของท้องฟ้า
ชลภัสสรณ์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง -
ชนกชนม์ 29 ชะ-นก-ชน Cha Nok Chon ชาย เกิดจากบิดา
สรชัยชญณ์ 45 สอน-ชัย-ชน Son Chai Chon ชาย -
ชนนิสา 24 ชน-นิ-สา Chon Ni Sa หญิง ชีวิตกลางคืน
ชนชัย 21 ชน-ชัย Chon Chai ไม่ระบุ สายน้ำแห่งชัยชนะ, ผู้ชนะในสายน้ำ
ชนชนัน 23 ชน-ชะ-นัน Chon Cha Nan ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของคน
ชลธิฎา 22 ชน-ทิ-ดา Chon Thi Da หญิง เกิดจากน้ำ
กิตติชล 23 กิด-ติ-ชน Kit Ti Chon ไม่ระบุ สายน้ำที่มีชื่อเสียง
ชลณัฏฐ์ 44 ชน-นัด Chon Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชลชาสน์ 32 ชน-ชาด Chon Chat ไม่ระบุ -
ชนมล 18 ชน-มน Chon Mon ไม่ระบุ ผู้เป็นดวงใจของปวงชน
ชนณดา 14 ชน-นะ-ดา Chon Na Da หญิง คนที่มีความรู้มาก
คันชล 21 คัน-ชน Khan Chon ชาย -
ชลณกานต์ 32 ชน-นะ-กาน Chon Na Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักสายน้ำแห่งความรู้