บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชรัลธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชรัลธร
ชื่อ ชรัลธร ความหมาย แปลว่า ผู้เทียบเท่ามหาเทพ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-ลัน-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Lan Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชรัลธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชรัลธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชรัลธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชรัลธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชรัลธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชรัลธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชรัลธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชรัลธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชรัลธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชรัลธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชรัลธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชรัลธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชรัลธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชรัลธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัชรมณท์ 38 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon หญิง ผู้มีใจเด็ด
พิชญวรัฏฐ์ 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัฒน์ชนน 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง
ชลัดดา 15 ชะ-ลัด-ดา Cha Lat Da หญิง -
ชรอย 20 ชะ-รอย Cha Roi หญิง -
ชราลัย 25 ชะ-รา-ลัย Cha Ra Lai หญิง -
นชศรา 19 นะ-ชะ-สะ-รา Na Cha Sa Ra หญิง -
ชะแง 10 ชะ-แง Cha Ngae ชาย -
ชณิดา 13 ชะ-นิ-ดา Cha Ni Da ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีปัญญามาก, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
รชตะพงษ์ 36 ระ-ชะ-ตะ-พง Ra Cha Ta Phong ชาย -
ณัฏฐ์ชยธร 54 นัด-ชะ-ยะ-ทอน Nat Cha Ya Thon หญิง นักปราชญ์ที่ใช้ความรู้เพื่อชัยชนะ
วรัญชรี 31 วะ-รัน-ชะ-รี Wa Ran Cha Ri หญิง -
รัชนีชล 30 รัด-ชะ-นี-ชน Rat Cha Ni Chon ไม่ระบุ น้ำค้าง
ธนชมล 22 ทน-ชะ-มน Thon Cha Mon หญิง -
พัชรีภรณ์ 44 พัด-ชะ-รี-พอน Phat Cha Ri Phon หญิง -
ชยันต์ 31 ชะ-ยัน Cha Yan ชาย ผู้ชนะ
ชลากร 14 ชะ-ลา-กอน Cha La Kon ชาย น้ำพุ
ชยกฤช 14 ชะ-ยะ-กริด Cha Ya Krit ชาย ผู้ชนะแล้ว
ชนัญญ์รยา 41 ชะ-นัน-ระ-ยา Cha Nan Ra Ya หญิง ผู้มีความเร็วด้วยความรู้ที่เกิดมา
เกษมชยันต์นนท์ 63 กะ-เสม-ชะ-ยัน-นน Ka Sem Cha Yan Non ชาย เป็นที่ชื่นชอบของคนในความเป็นผู้ชนะอันมีความสุข
กณิกณิชภา 24 กะ-นิก-นิด-ชะ-พา Ka Nik Nit Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความบริสุทธิ์อันละเอียดอ่อน
ชวรัมภา 23 ชะ-วะ-รัม-พา Cha Wa Ram Pha หญิง นางฟ้าผู้ปราดเปรื่อง
ชยรัตน์ 35 ชะ-ยะ-รัด Cha Ya Rat ไม่ระบุ ชัยชนะที่มีค่า
วัชลี 25 วัด-ชะ-ลี Wat Cha Li หญิง -
กชพัตร 22 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat ไม่ระบุ ตกแต่งด้วยดอกบัว
ธนัชยา 24 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะอันเกิดจากทรัพย์
ชวัลณัฏฐ์ 54 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณชนชนน 24 นะ-ชะ-นด-นน Na Cha Not Non ชาย ผู้เกิดมาในหมู่ชน
โยชนัฐ 32 โย-ชะ-นัด Yo Cha Nat หญิง -
ดุจชฎา 16 ดุด-ชะ-ดา Dut Cha Da ไม่ระบุ -
ชฏิลดา 23 ชะ-ติ-ละ-ดา Cha Ti La Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีในการเป็นนักบวชและอยู่ในป่า
ชนัฐภัสร์ 45 ชะ-นัด-พัด Cha Nat Phat หญิง คนที่มีแสงสว่างที่มั่นคง
วิชญะ 20 วิด-ชะ-ยะ Wit Cha Ya ชาย นักปราชญ์
ณธัชพงศ์ 41 นะ-ทัด-ชะ-พง Na That Cha Phong ชาย ที่ของผู้เป็นเชื้อสายแห่งธงชัย
กัญจน์ชญาน์ 50 กัน-จะ-ชะ-ยา Kan Cha Cha Ya หญิง ความรู้ที่งดงามดุจทองคำ
กรชลัฐ 26 กอน-ชะ-ลัด Kon Cha Lat หญิง -
ฉัตรชนก 24 ฉัด-ชะ-นก Chat Cha Nok ชาย ร่มของพ่อ
ชนกชน 15 ชะ-นก-ชน Cha Nok Chon หญิง ผู้ให้กำเนิด
พัชรกิจ 29 พัด-ชะ-ระ-กิด Phat Cha Ra Kit ไม่ระบุ -
ชฎาภร 13 ชะ-ดา-พอน Cha Da Phon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา, ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด