บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนินทร์วิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนินทร์วิชญ์
ชื่อ ชนินทร์วิชญ์ ความหมาย แปลว่า รู้นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน. เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นิน-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nin Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์วิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 55
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนินทร์วิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์วิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์วิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชนินทร์วิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนินทร์วิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์วิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนินทร์วิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์วิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชนินทร์วิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์วิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนินทร์วิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (55) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤตชนน 17 กริด-ตะ-ชะ-นน Krit Ta Cha Non ไม่ระบุ ผู้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ฐาณิชพิมพ์ 55 ถา-นิด-ชะ-พิม Tha Nit Cha Phim หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่บริสุทธิ์มั่นคง
ชลชวฤทธิ์ 35 ชน-ชะ-วะ-ริด Chon Cha Wa Rit ไม่ระบุ อำนาจอันรวดเร็วของสายน้ำ
ชยดล 17 ชะ-ยะ-ดน Cha Ya Don ไม่ระบุ ผู้ทำให้มีชัยชนะ
ภัสชนุช 22 พัด-สะ-ชะ-นุด Phat Sa Cha Nut ไม่ระบุ -
พัดชรี 26 พัด-ชะ-รี Phat Cha Ri หญิง เพชร
ชลัชวรรณ 33 ชะ-ลัด-วัน Cha Lat Wan หญิง -
ชนายุส 24 ชะ-นา-ยุด Cha Na Yut ชาย พลังกำลังแห่งคน
สุพัชราภรณ์ 46 สุ-พัด-ชะ-รา-พอน Su Phat Cha Ra Phon หญิง เปรียบเสมือนเพชร
นัญชลี 28 นัน-ชะ-ลี Nan Cha Li หญิง -
กัญชลา 18 กัน-ชะ-ลา Kan Cha La หญิง เป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ชนาภรณ์ 27 ชะ-นา-พอน Cha Na Phon หญิง เครื่องประดับของหมู่ชน, เครื่องประดับของคน
ชนิพันธ์ 41 ชะ-นิ-พัน Cha Ni Phan ชาย ผู้มีความผูกพันกับภรรยา, ผู้มีความผูกพันกับปวงชน
ชญานิน 21 ชะ-ยา-นิน Cha Ya Nin ไม่ระบุ นักปราชญ์
ชณาภรณ์ 27 ชะ-นา-พอน Cha Na Phon หญิง เครื่องประดับของหมู่ชน, เครื่องประดับของคน
ฉัตรชภัทร 28 ฉัด-ระ-ชะ-พัด Chat Ra Cha Phat ไม่ระบุ ร่มเงาอันประเสริฐ
ชัชวาลย์ 38 ชัด-ชะ-วาน Chat Cha Wan ชาย รุ่งเรือง
ณิชพน 24 นิด-ชะ-พน Nit Cha Phon ชาย มีใจบริสุทธิ์
กชมณฑ์ 25 กด-ชะ-มน Kot Cha Mon หญิง มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชนิพัฒน์ 41 กด-ชะ-นิ-พัด Kot Cha Ni Phat ชาย ทัดเทียมเสมอดอกบัว
อัฉราพร 32 อัด-ชะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
กานต์พัชมน 43 กาน-พัด-ชะ-มน Kan Phat Cha Mon หญิง ใจที่อยู่ในกรอบแห่งความรัก
กฏษนะ 23 กด-ชะ-สะ-หนะ Kot Cha Sa Na ไม่ระบุ พระกฤษณะ
รัชภร 15 รัด-ชะ-พอน Rat Cha Phon หญิง -
พิชญุตน์ 36 พิ-ชะ-ยุด Phi Cha Yut หญิง -
อัญชสา 24 อัน-ชะ-สา An Cha Sa หญิง จริงแท้, รวดเร็ว
ชนิศา 19 ชะ-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
มนชยา 21 มน-ชะ-ยา Mon Cha Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะใจ
นิศชรินทร์ 45 นิด-ชะ-ริน Nit Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำราตรี
ณัชฐานันท์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง -
ราชเดช 12 ราด-ชะ-เดด Rat Cha Det ชาย อำนาจของพระราชา
ชนุตร์ณัฏฐ์ 60 ชะ-นุ-นัด Cha Nu Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ดีกว่าคนอื่น
ชรัชปกรณ์ 33 ชะ-รัด-ปะ-กอน Cha Rat Pa Kon ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีหนังสือเป็นสมบัติ หมายถึง นักปราชญ์
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง -
ชลีพร 27 ชะ-ลี-พอน Cha Li Phon หญิง ความนอบน้อมอันประเสริฐ
ชวินวัต 30 ชะ-วิน-วัด Cha Win Wat ไม่ระบุ ผู้ประพฤติด้วยความรวดเร็ว
รัตชณา 19 รัด-ชะ-นา Rat Cha Na หญิง รัศมี, ประกาย
ชรัญรัสส์ 45 ชะ-รัน-หรัด Cha Ran Rat หญิง ผู้รอบรู้เรื่องน้ำที่สั้น
จรัสรัชญ์ 44 จะ-หรัด-รัด-ชะ Cha Rat Rat Cha ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติอันรุ่งเรือง