บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนินทร์ยุดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนินทร์ยุดา
ชื่อ ชนินทร์ยุดา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่รวมตัวกันในกลุ่มชน. เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นิน-ยุ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nin Yu Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์ยุดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนินทร์ยุดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์ยุดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนินทร์ยุดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชนินทร์ยุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนินทร์ยุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์ยุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนินทร์ยุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์ยุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชนินทร์ยุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนินทร์ยุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนินทร์ยุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัชลี 21 ชัด-ชะ-ลี Chat Cha Li ชาย นักรบ
พชรดนัย 32 พะ-ชะ-ระ-ดะ-นัย Pha Cha Ra Da Nai ชาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
กชณิช 14 กด-ชะ-นิด Kot Cha Nit ได้ทั้งชายและหญิง บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กตวรรณ 23 กด-ชะ-วัน Kot Cha Wan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่กระทำแล้ว, เชื้อสายของผู้ประสบความสำเร็จ
ปริชวัน 27 ปะ-ริด-ชะ-วัน Pa Rit Cha Wan หญิง พระจันทร์
ณธชกร 16 นะ-ทะ-ชะ-กอน Na Tha Cha Kon ชาย ผู้สร้างธงชัย
กริชชยาภา 24 กริด-ชะ-ยา-พา Krit Cha Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งชัยชนะที่เกิดจากกริช
ชัชวะรินทร์ 45 ชัด-ชะ-วะ-ริน Chat Cha Wa Rin ชาย -
ณชนันนทน์ 41 นะ-ชะ-นัน-นด Na Cha Nan Not หญิง -
ชญานุช 15 ชะ-ยา-นุด Cha Ya Nut หญิง น้องสาวผู้มีความรู้
รัชเดช 15 รัด-ชะ-เดด Rat Cha Det ชาย อำนาจของพระราชา
ชนาวิชญ์ 33 ชะ-นา-วิด Cha Na Wit ไม่ระบุ คนที่มีความรู้
ชเนตรตรี 30 ชะ-เนด-ระ-ตี Cha Net Ra Ti ไม่ระบุ -
ชลัยรัตน์ 45 ชะ-ลัย-รัด Cha Lai Rat หญิง ดวงแก้วที่ยิ่งใหญ่ในสายน้ำ
ชญปภา 10 ชะ-ยะ-ปะ-พา Cha Ya Pa Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งปัญญา
โชติชญาน์ 34 โช-ติ-ชะ-ยา Cho Ti Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้อันรุ่งโรจน์
พิชยา 23 พิด-ชะ-ยา Phit Cha Ya หญิง ชัยชนะ
กชปภาดา 9 กด-ชะ-ปะ-พา-ดา Kot Cha Pa Pha Da หญิง ดอกบัวที่รุ่งเรือง
ชนรรทนา 22 ชะ-นัด-นา Cha Nat Na ไม่ระบุ -
ชยาวิชญ์ 36 ชะ-ยา-วิด Cha Ya Wit ชาย ชัยชนะแห่งปราชญ์
ชญาณิศ 23 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความรู้
รุชรินทร์ 34 รุ-ชะ-ริน Ru Cha Rin ชาย -
กฤชญากร 14 กริด-ชะ-ยา-กอน Krit Cha Ya Kon หญิง ผู้กระทำการอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
รัฐชภูมิ 31 รัด-ชะ-พูม Rat Cha Phum ไม่ระบุ -
ชวัลนัทธ์ 41 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
ชรอย 20 ชะ-รอย Cha Roi หญิง -
ชเนตร์ 25 ชะ-เนด Cha Net หญิง แม่
พิชยาภัค 32 พิด-ชะ-ยา-พัก Phit Cha Ya Phak ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้โชคดี
ชยางกูร 20 ชะ-ยาง-กูน Cha Yang Kun ชาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
วัชรการ 22 วัด-ชะ-ระ-กาน Wat Cha Ra Kan ไม่ระบุ ความเจริญ
พัชรินี 34 พัด-ชะ-ริ-นี Phat Cha Ri Ni ไม่ระบุ -
ชะเอื้อม 34 ชะ-เอื้อม Cha Ueam หญิง -
ชเนตตี 22 ชะ-เนด-ตี Cha Net Ti หญิง แม่
กรพัชรวิชญ์ 48 กอน-พัด-ชะ-ระ-วิด Kon Phat Cha Ra Wit ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้ที่มีค่ายิ่ง
เดชรุษ 14 เดด-ชะ-รุด Det Cha Rut ชาย ผู้ไม่โกรธที่มีอำนาจ
ฉัตรชฎาพร 36 ฉัด-ชะ-ดา-พอน Chat Cha Da Phon หญิง ร่มเงาแห่งพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ
ชนานิศ 24 ชะ-นา-นิด Cha Na Nit หญิง คนกลางคืน
ชญาพัฒน์ 36 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ความรู้อันประเสริฐ
ชนาภัสส์ 36 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat หญิง คนดี, ผู้เจริญ
กมลชนก 20 กะ-มน-ชะ-นก Ka Mon Cha Nok หญิง ดวงใจแห่งผู้เป็นพ่อ