บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนันท์สิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนันท์สิตา
ชื่อ ชนันท์สิตา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัน-สิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nan Si Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนนวัต 25 ชะ-นน-วัด Cha Non Wat ชาย ให้ลูกมาก
กานติ์ชนิต 37 กาน-ชะ-นิด Kan Cha Nit หญิง ผู้บันดาลความรัก, ให้เกิดความงาม
ชนาภัสส์ 36 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat หญิง คนดี, ผู้เจริญ
ชนกเนตร 22 ชะ-นก-เนด Cha Nok Net หญิง ผู้อยู่ในสายตาของพ่อ
พลอยชนก 36 พลอย-ชะ-นก Phloi Cha Nok หญิง -
พัชรมณฑ์ 40 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon หญิง ผู้มีใจเด็ด
ชยายุธ 24 ชะ-ยา-ยุด Cha Ya Yut ชาย ผู้มีอาวุธแห่งชัยชนะ
พิชญาพร 31 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณิชยาณัฏฐ์ 56 นิด-ชะ-ยา-นัด Nit Cha Ya Nat หญิง ผู้มีความรู้ที่ได้รับชัยชนะอันบริสุทธิ์
พชรดนย์ 37 พด-ชะ-ระ-ดน Phot Cha Ra Don ไม่ระบุ ลูกชายผู้มีค่าดุจเพชร
ณัชชนุตม์ 36 นัด-ชะ-นุด Nat Cha Nut หญิง ผู้อยู่เหนือหมู่คนผู้ให้ความรู้
ชยุต 14 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย รุ่งเรือง
สุวัชชัย 34 สุ-วัด-ชะ-ชัย Su Wat Cha Chai ไม่ระบุ -
ชณัช 13 ชะ-นัด Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้
ชนะนิตา 24 ชะ-นะ-นิ-ตา Cha Na Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดีในชัยชนะ
สมรชนก 24 สะ-หมอน-ชะ-นก Sa Mon Cha Nok หญิง -
นัญชลี 28 นัน-ชะ-ลี Nan Cha Li หญิง -
ชญานชล 20 ชะ-ยาน-ชน Cha Yan Chon หญิง สายน้ำที่หยังรู้
เนรัญชรา 26 เน-รัน-ชะ-รา Ne Ran Cha Ra หญิง -
อัชรพรรณ 37 อัด-ชะ-ระ-พัน At Cha Ra Phan หญิง -
เขมชนก 17 เข-มะ-ชะ-นก Khe Ma Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความสุข
เตชณัฐ 25 เต-ชะ-นัด Te Cha Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีอำนาจมาก
ชนิดา 13 ชะ-นิ-ดา Cha Ni Da หญิง ความเป็นแม่, ผู้ให้กำเนิด
พัญชรินทร์ 45 พัน-ชะ-ริน Phan Cha Rin หญิง -
สุชวลักษณ์ 45 สุ-ชะ-วะ-ลัก Su Cha Wa Lak หญิง -
ปณชพร 21 ปะ-หนด-ชะ-พอน Pa Not Cha Phon ไม่ระบุ -
นีรชรินท์ 41 นี-ระ-ชะ-ริน Ni Ra Cha Rin หญิง เจ้าแห่งน้ำ
ธัชชนก 18 ทัด-ชะ-นก That Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิดธงชัย
ชวกรณ์ 27 ชะ-วะ-กอน Cha Wa Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีไหวพริบรวดเร็ว, ผู้ทำการได้รวดเร็ว
พิชยะ 26 พิด-ชะ-ยะ Phit Cha Ya ไม่ระบุ ชัยชนะ
ชลชญา 15 ชน-ชะ-ยา Chon Cha Ya หญิง เกิดจากน้ำ
พิชญนาถ 25 พิด-ชะ-ยะ-นาด Phit Cha Ya Nat หญิง -
กานต์พิชยา 42 กาน-พิ-ชะ-ยา Kan Phi Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นเลิศและเป็นที่รัก
รัชพิมล 33 รัด-ชะ-พิ-มน Rat Cha Phi Mon หญิง -
ชวินทร์วุฒิ 45 ชะ-วิน-วุด Cha Win Wut ชาย เจ้าแห่งปัญญาและไหวพริบ, นักปราชญ์
นภชนัตร 24 นบ-ชะ-นัด Nop Cha Nat หญิง ร่มฟ้า
ลักษชนก 23 ลัก-สะ-ชะ-นก Lak Sa Cha Nok ไม่ระบุ -
ขวัญชนก 24 ขวัน-ชะ-นก Khwan Cha Nok หญิง บิดาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ชนกธร 16 ชะ-นก-ทอน Cha Nok Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งความผู้ให้กำเนิด
ชนน์รวิศ 42 ชะ-นะ-ระ-วิด Cha Na Ra Wit ชาย เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่แห่งความรุ่งเรือง