บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนันท์สิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนันท์สิตา
ชื่อ ชนันท์สิตา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัน-สิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nan Si Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนันท์สิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนันท์สิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชนันท์สิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัชฏา 18 ชัด-ชะ-ตา Chat Cha Ta หญิง -
ภรณ์ชนก 27 พอน-ชะ-นก Phon Cha Nok หญิง การเลี้ยงดูบิดา
ชะม้าย 22 ชะ-ม้าย Cha Mai หญิง -
ปัญชรีย์ 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ชลรดี 20 ชะ-ลอน-ดี Cha Lon Di ไม่ระบุ ยินดีในแม่น้ำ
ชเนนทร์ 28 ชะ-เนน Cha Nen ชาย ผู้เป็นใหญในหมู่คน
ชยณัช 21 ชะ-ยะ-นัด Cha Ya Nat ชาย ผู้เกิดมาชนะด้วยความรู้
นัยน์ชนก 39 นัย-ชะ-นก Nai Cha Nok ชาย -
เชฎฐรัชต์ 40 ชะ-เดด-รัด Cha Det Rat ชาย -
ชยายุธ 24 ชะ-ยา-ยุด Cha Ya Yut ชาย ผู้มีอาวุธแห่งชัยชนะ
ชนัญญ์ทิชา 36 ชะ-นัน-ทิ-ชา Cha Nan Thi Cha หญิง คนที่เกิดสองครั้งและมีความรู้
รชตฤณ 15 ระ-ชะ-ติน Ra Cha Tin ชาย หญ้าแห่งราชา
ชนิดาภา 15 ชะ-นิ-ดา-พา Cha Ni Da Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของบิดามารดา
พิชญาภร 24 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน
อภิชชยา 24 อะ-พิด-ชะ-ยา A Phit Cha Ya หญิง ชัยชนะที่เกิดมายิ่งใหญ่
ชนิดาพัชญ์ 40 ชะ-นิ-ดา-พัด Cha Ni Da Phat หญิง พ่อผู้รู้กรอบ
กฤตชนิศ 23 กริด-ชะ-นิด Krit Cha Nit ชาย -
รัชสุคนธ์ 40 รัด-ชะ-สุ-คน Rat Cha Su Khon หญิง -
ชโลทัย 25 ชะ-โล-ทัย Cha Lo Thai หญิง -
ชญาภัช 14 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ชลูด 11 ชะ-ลูด Cha Lut หญิง -
กัญชพร 23 กัน-ชะ-พอน Kan Cha Phon หญิง ประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กรชญาน 17 กอน-ชะ-ยาน Kon Cha Yan ไม่ระบุ -
ชนันท์ธัช 36 ชะ-นัน-ทัด Cha Nan That หญิง ธงชัยของผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน, พระเจ้าแผ่นดิน
ชนินทร์วิชญ์ 55 ชะ-นิน-วิด Cha Nin Wit หญิง รู้นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ณชรต 14 นะ-ชะ-รด Na Cha Rot ชาย ปราชญ์ผู้มีความยินดี
ชลิดาภรณ์ 33 ชะ-ลิ-ดา-พอน Cha Li Da Phon หญิง ผู้มีอาภรณ์
ชยุธ 15 ชะ-ยุด Cha Yut ชาย มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชนัญภาส 24 ชะ-นัน-พาด Cha Nan Phat หญิง ผู้ที่รุ่งเรืองด้วยความรู้
เพชรชริน 31 เพ็ด-ชะ-ริน Phet Cha Rin หญิง -
ชนนภัส 24 ชะ-นน-พัด Cha Non Phat หญิง ผู้งามจากเชื้อสาย
พัชราณี 31 พัด-ชะ-รา-นี Phat Cha Ra Ni หญิง -
กชนินทร์ 31 กด-ชะ-นิน Kot Cha Nin หญิง -
ชรัณรัตน์ 40 ชะ-รัน-รัด Cha Ran Rat หญิง ความรู้เกี่ยวกับน้ำที่มีคุณค่า
ชยณัฐ 28 ชะ-ยะ-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
ชญปภา 10 ชะ-ยะ-ปะ-พา Cha Ya Pa Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งปัญญา
พชรศรี 32 พะ-ชะ-รด-รี Pha Cha Rot Ri หญิง -
จิรชย 24 จิ-ระ-ชะ-ยะ Chi Ra Cha Ya ชาย ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
กาญจน์ชญาณ์ 47 กาน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดั่งทอง, ผู้มีความรู้เกี่ยวกับทองคำ
วรัฐชฎากร 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน