บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนัฐปภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนัฐปภา
ชื่อ ชนัฐปภา ความหมาย แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัด-ปะ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nat Pa Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 79
หมายเลข 79 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐชนน 30 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ไม่ระบุ เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชวาล 15 ชะ-วาน Cha Wan ชาย รุ่งเรือง
ชญาณัฐ 25 ชะ-ยา-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รอบรู้
เขมชนก 17 เข-มะ-ชะ-นก Khe Ma Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความสุข
ฐิติชญาน์ 41 ถิ-ติ-ชะ-ยา Thi Ti Cha Ya หญิง ผู้ตั้งมั่นอยู่ในวิชาการ
ชัชชลัยย์ 45 ชัด-ชะ-ชะ-ลัย Chat Cha Cha Lai หญิง นักรบที่เป็นใหญ่ในน้ำ, ทหารเรือ
นิชนันท์ 35 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
พัชรี 25 พัด-ชะ-รี Phat Cha Ri หญิง เพชร
ชลอศรี 32 ชะ-ลอ-สี Cha Lo Si หญิง -
นลชณัช 24 นน-ชะ-นัด Non Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้อันเจิดจ้า
ชนัญทร 20 ชะ-นัน-ทอน Cha Nan Thon ไม่ระบุ ค้ำจุนคน
ฌิชญา 16 ชิด-ชะ-ยา Chit Cha Ya หญิง ผู้รู้ทางสายกลาง
ชนานิศ 24 ชะ-นา-นิด Cha Na Nit หญิง คนกลางคืน
ชดาภร 9 ชะ-ดา-พอน Cha Da Phon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา, ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
สัชชยา 24 สัด-ชะ-ยา Sat Cha Ya หญิง ที่เตรียมตัวพร้อมแล้วประดับประดาแล้ว
เชลง 12 ชะ-เลง Cha Leng ชาย -
ชยดล 17 ชะ-ยะ-ดน Cha Ya Don ไม่ระบุ ผู้ทำให้มีชัยชนะ
มนต์ชะตา 32 มน-ชะ-ตา Mon Cha Ta ชาย -
ชณิดา 13 ชะ-นิ-ดา Cha Ni Da ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีปัญญามาก, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ชย์ญาทิพย์ 54 ชะ-ยา-ทิบ Cha Ya Thip หญิง ความรู้ของเทวดาที่นำมาซึ่งชัยชนะ, ชัยชนะที่เกิดจากผู้มีความรู้มาก
เวชประสิทธ์ 45 เวด-ชะ-ประ-สิด Wet Cha Pra Sit ชาย -
อภิรัชนี 33 อะ-พิ-รัด-ชะ-นี A Phi Rat Cha Ni ไม่ระบุ -
จีรีรัชฎ์ 48 จี-รี-รัด-ชะ Chi Ri Rat Cha หญิง -
ชนัญพร 27 ชะ-นัน-พอน Cha Nan Phon ไม่ระบุ ความประเสริฐอันแตกต่างจากผู้อื่น
พิชญ์ลภา 35 พิด-ชะ-พา Phit Cha Pha ไม่ระบุ -
เพชรสุก 25 เพ็ด-ชะ-สุก Phet Cha Suk หญิง -
อาชวิน 24 อาด-ชะ-วิน At Cha Win ชาย ผู้มีความซื่อตรง
รชต 9 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
ชญาณ์นันทน์ 50 ชะ-ยา-นัน Cha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้
สุริชยา 27 สุ-ริด-ชะ-ยา Su Rit Cha Ya หญิง ชื่อพระพฤหัสบดี
บุญชนิดา 20 บุน-ชะ-นิ-ดา Bun Cha Ni Da ไม่ระบุ -
พัชรนันท์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัน Phat Cha Ra Nan หญิง มีความยินดีดุจเพชร
พวงเพชร์ 41 พวง-เพ็ด-ชะ Phuang Phet Cha หญิง -
นวัชภรณ์ 36 นะ-วัด-ชะ-พอน Na Wat Cha Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความเยาว์วัย
ชญาภัช 14 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พัชญาธรณ์ 41 พัด-ชะ-ยา-ทอน Phat Cha Ya Thon หญิง ผู้อยู่ในกรอบ
ชญานิล 22 ชะ-ยา-นิน Cha Ya Nin ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับนิล
ชลินันท์ 36 ชะ-ลิ-นัน Cha Li Nan หญิง -
ณชวัต 20 นด-ชะ-วัด Not Cha Wat ชาย ผู้ประพฤติตนเกิดมาให้ความรู้
ปวีร์ชญาอร 45 ปะ-วี-ชะ-ยา-ออน Pa Wi Cha Ya On หญิง หญิงงามที่ทรงความรู้และกล้าหาญยิ่ง