บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนัฐปภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนัฐปภา
ชื่อ ชนัฐปภา ความหมาย แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัด-ปะ-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nat Pa Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนัฐปภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 79
หมายเลข 79 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนัฐปภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนัฐปภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นาฏชนก 23 นาด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดนักฟ้อนรำ, ผู้ให้กำเนิดความอ่อนช้อย
อัญชญิกา 26 อัน-ชะ-ยิ-กา An Cha Yi Ka หญิง -
ชนัญ 15 ชะ-นัน Cha Nan หญิง คนที่แตกต่าง, คนที่มีปัญญา
ภัสชญา 19 พัด-สะ-ชะ-ยา Phat Sa Cha Ya หญิง -
พิชญาพร 31 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชณัณธร 24 ชะ-นัน-ทอน Cha Nan Thon หญิง ค้ำจุนคน
ชลิกา 14 ชะ-ลิ-กา Cha Li Ka หญิง ผู้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
อนุชลี 27 อะ-นุ-ชะ-ลี A Nu Cha Li หญิง -
รัชดารินทร์ 39 รัด-ชะ-ดา-ริน Rat Cha Da Rin ไม่ระบุ -
ชัชพน 21 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ไม่ระบุ หมู่ทหาร
ภชภณ 9 พัด-ชะ-พน Phat Cha Phon ชาย ผู้รู้จำแนกการพูด
ชลิตษา 20 ชะ-ลิด-สา Cha Lit Sa ไม่ระบุ -
ชนก 8 ชะ-นก Cha Nok หญิง พ่อ, ชายผู้ให้กำเนิด
เชฎฐรัชต์ 40 ชะ-เดด-รัด Cha Det Rat ชาย -
ชนะวิทย์ 39 ชะ-นะ-วิด Cha Na Wit ไม่ระบุ ชนะด้วยความรู้
พชรพรรณ 35 พด-ชะ-ระ-พัน Phot Cha Ra Phan หญิง ผิวพรรณงดงามดุจเพชร, วงศ์ตระกูลที่มีความเข้มแข็งดุจเพชร
รัชต์พิพัฒน์ 63 รัด-ชะ-พิ-พัด Rat Cha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน
ชนาฏ 17 ชะ-นาด Cha Nat หญิง ผู้เกิดมาเป็นที่พึ่ง
ภุชมัธย์ 34 พุด-ชะ-มัด Phut Cha Mat ชาย ทรวงอก
บุชบา 8 บุด-ชะ-บา But Cha Ba หญิง -
พัชรภรณ์ 37 พัด-ชะ-ระ-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง ประเสริฐดุจดังทรัพย์
กตัญชลี 27 กะ-ตัน-ชะ-ลี Ka Tan Cha Li หญิง การไหว้
อัจชรา 23 อัด-ชะ-รา At Cha Ra หญิง -
วิชญาดา 19 วิด-ชะ-ยา-ดา Wit Cha Ya Da หญิง ผู้รู้แจ้ง, ผู้ฉลาด
รัชมี 22 รัด-ชะ-มี Rat Cha Mi ไม่ระบุ -
ชญานันทน์ 36 ชะ-ยา-นัน Cha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้
วัชริณี 32 วัด-ชะ-ริ-นี Wat Cha Ri Ni ไม่ระบุ -
รัชพิมล 33 รัด-ชะ-พิ-มน Rat Cha Phi Mon หญิง -
ชวรัฐ 25 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา, ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นสมบัติ
ชะโลม 21 ชะ-โลม Cha Lom ชาย ลูบไล้ให้เปียก, ทำให้ชุ่มชื่น
ญานัจฉรา 30 ยา-นัด-ชะ-รา Ya Nat Cha Ra หญิง ผู้มีความรู้ดั่งนางฟ้า
จีรัชญาณ์ 42 จี-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ตลอดกาล
รัญชน์ธร 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
ชนัตรสินี 41 ชะ-นัด-สิ-นี Cha Nat Si Ni หญิง สาวงามดังแตงร่มใบ
อัชชะลี 31 อัด-ชะ-ลี At Cha Li หญิง -
ชรี 13 ชะ-รี Cha Ri ไม่ระบุ -
เพชรายุทธ์ 40 เพ็ด-ชะ-รา-ยุด Phet Cha Ra Yut ชาย -
ชนาวิทย์ 36 ชะ-นา-วิด Cha Na Wit ชาย คนที่มีความรู้
ธัชชนก 18 ทัด-ชะ-นก That Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิดธงชัย
ชฎาภา 10 ชะ-ดา-พา Cha Da Pha หญิง ยอดแห่งแสงสว่าง, แสงสว่างที่สูงสุด