บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนพัฒน์
ชื่อ ชนพัฒน์ ความหมาย แปลว่า คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นภชนัตร 24 นบ-ชะ-นัด Nop Cha Nat หญิง ร่มฟ้า
ชรินต์ 27 ชะ-ริน Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความสะอาดบริสุทธิ์
ลักษณ์ชยาภา 42 ลัก-ชะ-ยา-พา Lak Cha Ya Pha หญิง ลักษณะของแสงสว่างแห่งชัยชนะ
เมชยา 18 เม-ชะ-ยา Me Cha Ya หญิง ผู้มีชัยชนะ
ชุมชนะ 19 ชุม-ชะ-นะ Chum Cha Na ชาย -
ชัยชวินทร์ 45 ชัย-ชะ-วิน Chai Cha Win ชาย ผู้เป็นเจ้าแห่งไหวพริบที่มีชัยชนะ
ธนัชญา 20 ทะ-นัด-ชะ-ยา Tha Nat Cha Ya หญิง ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
เพชราลักษณ์ 46 เพ็ด-ชะ-รา-ลัก Phet Cha Ra Lak หญิง ลักษณะของผู้มีเพชร
ชนัฐ 20 ชะ-นัด Cha Nat ไม่ระบุ คนที่ตั้งมั่น
ชยวรรฒ 27 ชะ-ยะ-วัด Cha Ya Wat ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะและอำนาจ
ชนัช 13 ชะ-นัด Cha Nat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิด
อริยชย์พงศ์ 67 อะ-ริ-ยะ-ชะ-พง A Ri Ya Cha Phong ชาย เชื้อสายผู้ชนะในความเจริญ
รัชฎาวรรณ 35 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan ไม่ระบุ สายเงิน
รัชยาวีญ์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง -
ธัชกฤช 14 ทัด-ชะ-กริด That Cha Krit ชาย กริชและธงชัย
ชยังกูร 23 ชะ-ยัง-กูน Cha Yang Kun ชาย หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ชนัฐฎา 26 ชะ-นัด-ดา Cha Nat Da ไม่ระบุ ความเป็นผู้ให้กำเนิด
ชนาสิน 24 ชะ-นา-สิน Cha Na Sin ชาย ทรัพย์ของประชาชน
มิรชยา 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
กุลชไม 24 กุน-ชะ-มัย Kun Cha Mai หญิง -
นันทน์ชนินทร์ 59 นัน-ทะ-ชะ-นิน Nan Tha Cha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนที่มีความสุข
กันชนะวัฒน์ 48 กัน-ชะ-นะ-วัด Kan Cha Na Wat ไม่ระบุ -
จีรีรัชฎ์ 48 จี-รี-รัด-ชะ Chi Ri Rat Cha หญิง -
พชรศรี 32 พะ-ชะ-รด-รี Pha Cha Rot Ri หญิง -
ชิชญาสุ์ 30 ชิด-ชะ-ยา Chit Cha Ya ไม่ระบุ อยากรู้, สอบถาม
ธันชนา 21 ทัน-ชะ-นา Than Cha Na หญิง -
ชนกชนม์ 29 ชะ-นก-ชน Cha Nok Chon ชาย เกิดจากบิดา
พัฏฏ์ชวาล 54 พัด-ชะ-วาน Phat Cha Wan ชาย ผู้รุ่งเรืองไม่หมดสิ้น
วัชรินทร์ 39 วัด-ชะ-ริน Wat Cha Rin หญิง พระอินทร์
ชรลภัส 24 ชะ-ลน-ละ-พัด Cha Lon La Phat หญิง มีสมบัติดังน้ำ
คชกรณ์ 25 คด-ชะ-กอน Khot Cha Kon ไม่ระบุ การกระทำต่อช้าง
ชฎาภากร 15 ชะ-ดา-พา-กอน Cha Da Pha Kon หญิง แสงสว่างอันสูงสุด
กชรัตน์ 28 กด-ชะ-รัด Kot Cha Rat หญิง ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว ดอกบัวแก้ว
กีรชฎา 20 กี-ระ-ชะ-ดา Ki Ra Cha Da ไม่ระบุ ตำนานอันสูงสุด
นิชชภา 15 นิด-ชะ-พา Nit Cha Pha หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองที่เกิดมาบริสุทธิ์
วัชรีกร 28 วัด-ชะ-รี-กอน Wat Cha Ri Kon ไม่ระบุ -
ชลัชรดา 20 ชะ-ลัด-ระ-ดา Cha Lat Ra Da ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของสายน้ำที่น่ายินดี
ชยวัศ 27 ชะ-ยะ-วัด Cha Ya Wat ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะและอำนาจ
ฉัตรชฎา 24 ฉัด-ชะ-ดา Chat Cha Da หญิง ฉัตรและชฎา
ชวชล 16 ชะ-วะ-ชน Cha Wa Chon ไม่ระบุ -