บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชนพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชนพัฒน์
ชื่อ ชนพัฒน์ ความหมาย แปลว่า คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชนพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชนพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชนพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนชัย 21 ชน-ชัย Chon Chai ไม่ระบุ สายน้ำแห่งชัยชนะ, ผู้ชนะในสายน้ำ
ชลทิศา 21 ชน-ทิ-สา Chon Thi Sa ไม่ระบุ ทิศแห่งน้ำ
ชนม์ณกานต์ 45 ชน-นะ-กาน Chon Na Kan ไม่ระบุ ผู้รักในความรู้เท่าชีวิต
ชลณกานต์ 32 ชน-นะ-กาน Chon Na Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักสายน้ำแห่งความรู้
สุดสายชล 33 สุด-สาย-ชน Sut Sai Chon หญิง -
สุชนม์ 29 สุ-ชน Su Chon ไม่ระบุ ผู้เกิด
ชนดา 9 ชน-นะ-ดา Chon Na Da ไม่ระบุ การเกิด
ชลภัสส์ 36 ชน-ละ-พัด Chon La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งสายน้ำ
เมืองชน 29 เมือง-ชน Mueang Chon ชาย -
ชนนสรณ์พงศ์ 63 ชน-นะ-สอ-ระ-พง Chon Na So Ra Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นที่พึ่งของปวงชน
ชณนภา 14 ชน-นะ-พา Chon Na Pha ไม่ระบุ น้ำฟ้า
สายธีรชล 39 สาย-ที-ระ-ชน Sai Thi Ra Chon ไม่ระบุ -
ชลสมัย 32 ชน-ละ-สะ-หมัย Chon La Sa Mai ไม่ระบุ ฤดูฝน
ชลชลัยย์ 45 ชน-ชะ-ลัย Chon Cha Lai ไม่ระบุ -
ชลนทีวรรณ 40 ชน-นะ-ที-วัน Chon Na Thi Wan ไม่ระบุ เชื้อสายแห่งสายน้ำ
จิระชล 26 จิ-ระ-ชน Chi Ra Chon ไม่ระบุ สายน้ำที่ยั่งยืน, ผู้มีความยั่งยืนเหมือนสายน้ำ
อรชน 17 ออ-ระ-ชน O Ra Chon หญิง -
ชลลดาภรณ์ 35 ชน-ละ-ดา Chon La Da หญิง ความเยือกเย็น, น้ำ
ชนกาญจน์ 33 ชน-กาน Chon Kan ไม่ระบุ คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
ชลณิธา 22 ชน-นิ-ทา Chon Ni Tha หญิง -
ชนวัฒน์ 34 ชน-วัด Chon Wat หญิง การไหลเวียนของน้ำ
ชนแดน 15 ชน-แดน Chon Daen ชาย ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชนกชน 15 ชะ-นก-ชน Cha Nok Chon ไม่ระบุ ผู้ให้กำเนิด
ราเชนท์ 24 รา-เชน Ra Chen ชาย ไม้หอมชนิดหนึ่ง
ราเชน 14 รา-เชน Ra Chen ชาย ไม้หอมชนิดหนึ่ง
ชลพัทธ์ 34 ชน-พัด Chon Phat ไม่ระบุ คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ดรรชน 16 ดัน-ชน Dan Chon ไม่ระบุ -
ชนนาถ 14 ชน-นาด Chon Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชลมาศ 21 ชน-มาด Chon Mat หญิง น้ำจันทร์
ชนกอร 18 ชน-กอน Chon Kon หญิง ผู้สร้างชัยชนะ, ผู้เป็นแสงสว่างของปวงชน
ชณภา 9 ชน-พา Chon Pha หญิง ผู้เกิดมามีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง
ชนนัช 18 ชน-นะ-นัด Chon Na Nat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อแม่
ชนน์กฤช 25 ชน-กริด Chon Krit ไม่ระบุ -
ชนรดี 19 ชน-ระ-ดี Chon Ra Di หญิง เป็นที่รักแห่งปวงชน
กันชน 17 กัน-ชน Kan Chon ไม่ระบุ -
ชลชญา 15 ชน-ชะ-ยา Chon Cha Ya หญิง เกิดจากน้ำ
ชลรัศมี 35 ชน-รัด-สะ-หมี Chon Rat Sa Mi ไม่ระบุ แสงแห่งสายน้ำ
ชลธารา 18 ชน-ทา-รา Chon Tha Ra ไม่ระบุ สายน้ำ
ณภัทรชล 23 นะ-พัด-ชน Na Phat Chon ไม่ระบุ น้ำฝน
ชลทวีวัฒน์ 49 ชน-ทะ-วี-วัด Chon Tha Wi Wat ไม่ระบุ สายน้ำที่เจริญเพิ่มขึ้น