บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชณิชา
ชื่อ ชณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนะกูล 20 ชะ-นะ-กูน Cha Na Kun ไม่ระบุ ฝั่งที่ชนะ
คุณัชญา 21 คุ-นัด-ชะ-ยา Khu Nat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้รู้เรื่องความดี ผู้มีคุณธรรม
สรัลชนา 29 สะ-รัน-ชะ-นา Sa Ran Cha Na หญิง คนผู้ซื่อตรง
ญานชวินทร์ 41 ยาน-ชะ-วิน Yan Cha Win หญิง เจ้าแห่งความว่องไวในความรู้
วรรณชลี 34 วัน-นะ-ชะ-ลี Wan Na Cha Li หญิง -
อัชฌรักษ์ 39 อัด-ชะ-รัก At Cha Rak ไม่ระบุ -
ชญาพัฒน์ 36 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ความรู้อันประเสริฐ
ชญาณ์นนท์ 41 ชะ-ยา-นน Cha Ya Non ชาย ผู้มีความรู้อันน่ายินดี
ชัชทภณ 15 ชัด-ชะ-ทบ-นะ Chat Cha Thop Na ชาย คำพูดของนักรบ, ผู้กล่าวอย่างกล้าหาญ, ผู้กล้าพูดความจริง
กชภัท 9 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat ชาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
เพชรรินทร์ 43 เพ็ด-ชะ-ริน Phet Cha Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเพชร, ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าดังเพชร
ชวรัช 18 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา, ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นสมบัติ
จิตชญานี 32 จิด-ชะ-ยา-นี Chit Cha Ya Ni หญิง -
กีรชฎา 20 กี-ระ-ชะ-ดา Ki Ra Cha Da ไม่ระบุ ตำนานอันสูงสุด
รัชภาค 16 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ไม่ระบุ -
นงชวิน 24 นง-ชะ-วิน Nong Cha Win หญิง นางผู้ปราดเปรื่อง
ณชสา 15 นด-ชะ-สา Not Cha Sa หญิง ยอดปราชญ์
ธัญชนิด 24 ทัน-ชะ-นิด Than Cha Nit ชาย ผู้ให้เกิดโชคดีผู้ให้เกิดสิริมงคล
ธัชพรรณ 31 ทัด-ชะ-พัน That Cha Phan หญิง มีผิวพรรณเดน, มีผิวพรรณเป็นธงชัย
รัชฏาภรณ์ 39 รัด-ชะ-ตา-พอน Rat Cha Ta Phon หญิง -
ชรินันท์ 34 ชะ-ริ-นัน Cha Ri Nan ไม่ระบุ -
ชโยธรณ์ 36 ชะ-โย-ทอน Cha Yo Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
อัญชลีธร 37 อัน-ชะ-ลี-ทอน An Cha Li Thon ไม่ระบุ รักษาไว้ซึ่งการไหว้, ผู้ทำความเคารพ
กชณัฐนันท์ 45 กด-ชะ-นัด-ถะ-นัน Kot Cha Nat Tha Nan ชาย ยินดีในดอกบัวของนักปราชญ์
วัชรายุธ์ 39 วัด-ชะ-รา-ยุ Wat Cha Ra Yu ชาย ชื่อพระอินทร์
ชยน 15 ชะ-ยน Cha Yon ชาย ชัยชนะ
วัชรมัย 33 วัด-ชะ-ระ-มัย Wat Cha Ra Mai ชาย แข็งดุจเพชร
ชนิตชัย 28 ชะ-นิด-ไช Cha Nit Chai ไม่ระบุ ให้เกิดชัยชนะ
ชยาวิช 23 ชะ-ยา-วิด Cha Ya Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่ทำให้มีชัยชนะ, ชนะด้วยความรู้
ชฎาภากร 15 ชะ-ดา-พา-กอน Cha Da Pha Kon หญิง แสงสว่างอันสูงสุด
ชัชชพล 24 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ชาย กำลังที่เกิดจากนักรบ
ชนกกานต์ 27 ชะ-นก-กาน Cha Nok Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของพ่อ
ชวิศพิบูล 41 ชะ-วิด-พิ-บูน Cha Wit Phi Bun ชาย เจ้าแห่งปัญญาอันว่องไวที่สมบูรณ์
ชัชพงศ์ 34 ชัด-ชะ-พง Chat Cha Phong ชาย เชื้อสายนักรบ
มัญชริน 28 มัน-ชะ-ริน Man Cha Rin หญิง ที่ประดับไข่มุกหรือดอกไม้
ชวชิต 17 ชะ-วะ-ชิด Cha Wa Chit ไม่ระบุ -
ณัชพน 24 นัด-ชะ-พน Nat Cha Phon ชาย ป่าที่ให้ความรู้
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
อธินชนุตต์ 42 อะ-ทิน-ชะ-นุด A Thin Cha Nut ชาย ผู้อยู่สูงสุดที่คนเชื่อฟัง
ชนากร 13 ชะ-นา-กอน Cha Na Kon ชาย คนที่เป็นผู้สร้าง