บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชณิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชณิชา
ชื่อ ชณิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชณิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 45
หมายเลข 45 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอยู่เนืองๆ ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาง่ายๆ โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชณิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชญาณรัศมิ์ 45 ชะ-ยา-นะ-รัด Cha Ya Na Rat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญา
กฤชญ์พชรฎ์ 45 กริด-พะ-ชะ-ระ Krit Pha Cha Ra ชาย ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
ชโลธร 20 ชะ-โล-ทอน Cha Lo Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชญ์ทรรศน์ 45 ชะ-ยะ-ทัด Cha Ya That ชาย ความคิดเห็นของผู้มีความรู้
รัชนีวรรณ์ 50 รัด-ชะ-นี-วัน Rat Cha Ni Wan หญิง มีผิวสวยอย่างน่ายินดี
รัฌสร 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
ชนิดพันธุ์ 43 ชะ-นิด-พัน Cha Nit Phan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ทำให้เกิด
ชยุดา 13 ชะ-ยุ-ดา Cha Yu Da ชาย รุ่งเรือง
จิรัสย์ชฎา 50 จิ-รัด-ชะ-ดา Chi Rat Cha Da หญิง ชฎาที่มีอายุยืนนาน
ลัชรพรรณ 37 ลัด-ชะ-ระ-พัน Lat Cha Ra Phan ไม่ระบุ -
ณนันทน์ชญา 41 นะ-นัน-ทะ-ชะ-ยา Na Nan Tha Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้อยู่ในความยินดี
ปรียาพัชร 40 ปรี-ยา-พัด-ชะ-ระ Pri Ya Phat Cha Ra หญิง -
ชนันต์ปานตา 40 ชะ-นัน-ปาน-ตา Cha Nan Pan Ta หญิง ผู้เปรียบเสมือนแก้วตาที่เหนือผู้อื่น
ชลชวฤทธิ์ 35 ชน-ชะ-วะ-ริด Chon Cha Wa Rit ไม่ระบุ อำนาจอันรวดเร็วของสายน้ำ
ชลอ 14 ชะ-ลอ Cha Lo ชาย ทําให้ช้าลง, ทําให้ช้าลงเพื่อรอ
มฆชนน 20 มะ-คะ-ชะ-นน Ma Kha Cha Non ไม่ระบุ -
ชรียา 22 ชะ-รี-ยา Cha Ri Ya ไม่ระบุ สายน้ำ
ชนก 8 ชะ-นก Cha Nok หญิง พ่อ, ชายผู้ให้กำเนิด
ชนิตร 18 ชะ-นิด Cha Nit ชาย ที่เกิด
ชัชญาณิจฌ์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วัชรอมร 31 วัด-ชะ-ระ-อะ-มอน Wat Cha Ra A Mon ไม่ระบุ -
ถิรัชชนันท์ 41 ถิ-รัด-ชะ-นัน Thi Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
นุชดาพร 22 นุด-ชะ-ดา-พอน Nut Cha Da Phon หญิง หญิงสาวผู้มากับพร
ณิชชยาณัฐ 40 นิด-ชะ-ยา-นัด Nit Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่ได้รับชัยชนะอันบริสุทธิ์
หยดชรินทร์ 43 หยด-ชะ-ริน Yot Cha Rin ไม่ระบุ -
ณัทชลิดา 24 นัด-ชะ-ลิ-ดา Nat Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองซึ่งให้ความรู้ผู้อื่น
กชอร 13 กด-ชะ-ออน Kot Cha On หญิง หญิงงามดุจดอกบัว
วัชรียา 32 วัด-ชะ-รี-ยา Wat Cha Ri Ya หญิง เพชร
ชยารัต 22 ชะ-ยา-รัด Cha Ya Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในชัยชนะ
นันทณิชรีย์ 54 นัน-ทะ-นิ-ชะ-รี Nan Tha Ni Cha Ri หญิง -
พัชรชวัล 36 พัด-ชะ-ระ-ชะ-วัน Phat Cha Ra Cha Wan หญิง เพชรที่งดงาม, งดงามดุจเพชร
ชนุต 11 ชะ-นุด Cha Nut ไม่ระบุ คนที่สูงสุด
ชวัลวรี 35 ชะ-วัน-วะ-รี Cha Wan Wa Ri ไม่ระบุ -
อังชนิตา 27 อัง-ชะ-นิ-ตา Ang Cha Ni Ta หญิง -
ชณัฐชนม์ 41 ชะ-นัด-ชน Cha Nat Chon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กาญจน์ชนก 34 กาน-ชะ-นก Kan Cha Nok ไม่ระบุ พ่อที่ดี
พัชรวลัย 42 พัด-ชะ-ระ-วะ-ลัย Phat Cha Ra Wa Lai หญิง กำไลเพชร
พัชรศรี 36 พัด-ชะ-ระ-สี Phat Cha Ra Si หญิง -
รชนีพร 30 ระ-ชะ-นี-พอน Ra Cha Ni Phon หญิง -