บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชณัตพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชณัตพงศ์
ชื่อ ชณัตพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัด-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nat Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชณัตพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชณัตพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณัตพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชณัตพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐชณี 32 นัด-ชะ-นี Nat Cha Ni หญิง -
นชชนก 15 นด-ชะ-นก Not Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดความรู้
วรัชญาน์ 35 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้อันประเสริฐ
กชรัต 14 กด-ชะ-รัด Kot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยินดีในดอกบัว
วัชรี 23 วัด-ชะ-รี Wat Cha Ri หญิง พระอินทร์
ชัชนก 14 ชัด-ชะ-นก Chat Cha Nok หญิง -
นัชช์ฐิติ 42 นัด-ชะ-ทิ-ติ Nat Cha Thi Ti หญิง ผู้มีความมั่นคงมาแต่เกิด
ชนิษฐ์ภัค 42 ชะ-นิด-พัก Cha Nit Phak หญิง ผู้ที่ปรารถนาในความเจริญ
นิชคุณ 21 นิ-ชะ-คุน Ni Cha Khun ชาย ผู้มีคุณงามความดีเป็นของตนเอง
ชย 10 ชะ-ยะ Cha Ya ไม่ระบุ ชัยชนะ
ณพิชวรัณย์ 55 นะ-พิด-ชะ-วะ-รัน Na Phit Cha Wa Ran หญิง ผู้ดุจป่าอันประเสริฐด้วยวิชาความรู้
ชนกธร 16 ชะ-นก-ทอน Cha Nok Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งความผู้ให้กำเนิด
ชริยาวีร์ 45 ชะ-ริ-ยา-วี Cha Ri Ya Wi หญิง หญิงผู้โชคดียิ่ง
ชยาวุธ 22 ชะ-ยา-วุด Cha Ya Wut ชาย มีชัยชนะเป็นอาวุธ
ณัชภริกา 22 นัด-ชะ-พะ-ริ-กา Nat Cha Pha Ri Ka หญิง -
ชนัตชญาน์นันท์ 59 ชะ-นัด-ชะ-ยา-นัน Cha Nat Cha Ya Nan หญิง ประชาชนผู้ยินดีในความรู้
กมลชนกพร 32 กะ-มน-ชะ-นก-พอน Ka Mon Cha Nok Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเป็นดั่งดวงใจของบิดา
ธัชนันท์ 34 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ทัชอร 17 ทัด-ชะ-ออน That Cha On ไม่ระบุ หญิงที่เป็นผู้ให้
หฤทชญา 14 หะ-ริด-ชะ-ยา Ha Rit Cha Ya หญิง ผู้รู้ใจ
พิชญุตน์ 36 พิ-ชะ-ยุด Phi Cha Yut หญิง -
พัชรภรณ์ 37 พัด-ชะ-ระ-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง ประเสริฐดุจดังทรัพย์
พชรี 21 พะ-ชะ-รี Pha Cha Ri หญิง -
ชนากาณ 15 ชะ-นา-กา-นะ Cha Na Ka Na หญิง เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ภีณชญากรณ์ 39 พี-นะ-ชะ-ยา-กอน Phi Na Cha Ya Kon ไม่ระบุ -
ธัชธรรม 27 ทัด-ชะ-ทำ That Cha Tham ชาย มีธรรมเป็นธงชัย
ชลายุทธ 23 ชะ-ลา-ยุด Cha La Yut ชาย -
ญาณาชนุตม์ 36 ยา-นา-ชะ-นุด Ya Na Cha Nut หญิง ผู้มีความรู้สูงสุด
ธัชกรณ์ 29 ทัด-ชะ-กอน That Cha Kon ไม่ระบุ ทำให้เป็นจุดเด่น
ฉัตรชนินทร์ 46 ฉัด-ชะ-นิน Chat Cha Nin หญิง ผู้ยิงใหญ่เหนือหมู่คนที่อยู่ใต้ร่มเงา
ชัชวะรินทร์ 45 ชัด-ชะ-วะ-ริน Chat Cha Wa Rin ชาย -
สุนชฎาพร 33 สุน-ชะ-ดา-พอน Sun Cha Da Phon หญิง -
ชนัติพล 32 ชะ-นัด-ติ-พน Cha Nat Ti Phon ไม่ระบุ มีกำลังในการเปล่งเสียง
นัชชพงษ์ 36 นัด-ชะ-พง Nat Cha Phong ชาย เชื้อสายแห่งแม่น้ำ
วัชราวลี 36 วัด-ชะ-รา-วะ-ลี Wat Cha Ra Wa Li หญิง -
รัชรัญชน์ 38 รัด-ชะ-รัน Rat Cha Ran ไม่ระบุ ความยินดีของกษัตริย์
ชลอศรี 32 ชะ-ลอ-สี Cha Lo Si หญิง -
ณชสา 15 นด-ชะ-สา Not Cha Sa หญิง ยอดปราชญ์
วัชรวีร์ 42 วัด-ชะ-ระ-วี Wat Cha Ra Wi ชาย กล้าแข็งเหมือนเพชร
เพ็ญพิชญา 41 เพ็น-พิ-ชะ-ยา Phen Phi Cha Ya หญิง ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้, นักปราชญ์