บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชณัตพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชณัตพงศ์
ชื่อ ชณัตพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นัด-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Nat Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณัตพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ชณัตพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชณัตพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณัตพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชณัตพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญชวิภา 23 กัน-ชะ-วิ-พา Kan Cha Wi Pha ไม่ระบุ สว่างดุจน้ำดอกไม้
อัชดาภรณ์ 33 อัด-ชะ-ดา-พอน At Cha Da Phon หญิง -
ทัชชจิญา 24 ทัด-ชะ-จิ-ยา That Cha Chi Ya หญิง ผู้ให้ความรู้อันยั่งยืน
พัชญนนต์ 40 พัด-ชะ-ยะ-นน Phat Cha Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในกรอบยิ่ง
อิชยา 21 อิด-ชะ-ยา It Cha Ya หญิง ครู, การบูชา
ชนุตร์ณัฏฐ์ 60 ชะ-นุ-นัด Cha Nu Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ดีกว่าคนอื่น
พชรรัชต์ 36 พะ-ชะ-ระ-รัด Pha Cha Ra Rat ชาย ผู้มีเงินและเพชร
ชยาภัค 20 ชะ-ยา-พัก Cha Ya Phak ไม่ระบุ ผู้ชนะและมีโชค
รัชนร 19 รัด-ชะ-นอน Rat Cha Non หญิง -
ชโลชา 15 ชะ-โล-ชา Cha Lo Cha หญิง เกิดจากน้ำ
เพชรรินทร์ 43 เพ็ด-ชะ-ริน Phet Cha Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเพชร, ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีคุณค่าดังเพชร
พัชรภณ 24 พัด-ชะ-ระ-พน Phat Cha Ra Phon ชาย มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
ปัณชญา 18 ปัน-ชะ-ยา Pan Cha Ya หญิง ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์
วัชรเกียรติ์ 54 วัด-ชะ-ระ-เกียด Wat Cha Ra Kiat ชาย ความก้าวหน้าของชื่อเสียง
จิรัชญานิช 36 จิ-รัด-ชะ-ยา-นิด Chi Rat Cha Ya Nit หญิง ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ตลอดกาล
ชะออม 23 ชะ-ออม Cha Om ชาย -
พิชญภูมิ 30 พิด-ชะ-ยะ-พูม Phit Cha Ya Phum ไม่ระบุ แผ่นดินของนักปราชญ์
ปภิฏฐ์ชญา 41 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันงดงามรุ่งเรือง
ชัชชญาพา 24 ชัด-ชะ-ชะ-ยา-พา Chat Cha Cha Ya Pha หญิง นักรบผู้มีความรู้
พงษ์ชนก 31 พง-ชะ-นก Phong Cha Nok ไม่ระบุ -
ชะนา 12 ชะ-นา Cha Na หญิง ผู้คน
สุพิธฐาชญา 41 สุ-พิด-ถา-ชะ-ยา Su Phit Tha Cha Ya หญิง ผู้รู้อันมั่นคงเป็นอย่างดี
ณนันทน์ชญา 41 นะ-นัน-ทะ-ชะ-ยา Na Nan Tha Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้อยู่ในความยินดี
กัญชญาณ์ 30 กัน-ชะ-ยา Kan Cha Ya ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีปัญญา
กรพิชญา 24 กอน-พิด-ชะ-ยา Kon Phit Cha Ya หญิง ผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
สุชวลักษณ์ 45 สุ-ชะ-วะ-ลัก Su Cha Wa Lak หญิง -
ชนินฑร 23 ชะ-นิน-ทอน Cha Nin Thon ไม่ระบุ เจ้าแห่งคน, เป็นใหญ่เหนือคน
ภูชนะ 14 พู-ชะ-นะ Phu Cha Na ชาย ผู้ชนะในแผ่นดิน
ชยณัฐ 28 ชะ-ยะ-นัด Cha Ya Nat ไม่ระบุ ชัยชนะของนักปราชญ์
ณชธฤต 15 นะ-ชะ-ทะ-ริด Na Cha Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่นในความรู้
พชรินทร์ 37 พะ-ชะ-ริน Pha Cha Rin ชาย -
ชรัฐคม 28 ชะ-รัด-คม Cha Rat Khom ไม่ระบุ -
พิชญาน์ลลิน 54 พิด-ชะ-ยา-ละ-ลิน Phit Cha Ya La Lin หญิง มีความน่ารักในกรอบ
ชลัชญา 19 ชะ-ลัด-ชะ-ยา Cha Lat Cha Ya หญิง ผู้รู้เรื่องทรัพยากรน้ำ
ชะยุดา 17 ชะ-ยุ-ดา Cha Yu Da ไม่ระบุ รุ่งเรือง
ณัฐนิชกานต์ 48 นัด-นิด-ชะ-กาน Nat Nit Cha Kan หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารักตลอดกาล
ภาคย์ชวิศ 42 พาก-ชะ-วิด Phak Cha Wit ชาย เจ้าแห่งไหวพริบที่มีโชค
ชวกัญญ์ 30 ชะ-วะ-กัน Cha Wa Kan ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรวดเร็ว, หญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
วัชรพล 30 วัด-ชะ-ระ-พน Wat Cha Ra Phon ชาย พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
ชนัญชิฎา 27 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น