บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชณกาณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชณกาณ
ชื่อ ชณกาณ ความหมาย แปลว่า คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-นะ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Na Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณกาณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชณกาณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณกาณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชณกาณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ชณกาณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชณกาณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณกาณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชณกาณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณกาณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชณกาณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชณกาณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชณกาณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แชน 9 แชน Chaen ชาย -
ถีรชนม์ 33 ถี-ระ-ชน Thi Ra Chon ไม่ระบุ -
ชายชล 19 ชาย-ชน Chai Chon ชาย ชายน้ำ ริมน้ำ
สุพิชล 28 สุ-พิ-ชน Su Phi Chon ชาย -
ชนธฤต 15 ชน-ทะ-ริด Chon Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่นในหมู่ชน
ชลกนก 15 ชน-กะ-หนก Chon Ka Nok หญิง สายธารแห่งทองคำ
ชยชล 18 ชะ-ยะ-ชน Cha Ya Chon ไม่ระบุ สายน้ำแห่งชัยชนะ
ชลชญาน์ 29 ชน-ชะ-ยา Chon Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ในเรื่องน้ำ
ชนม์สิตา 36 ชน-สิ-ตา Chon Si Ta หญิง ผู้อาศัยการเกิด
ชลณัฐณา 32 ชน-นัด-ถะ-นา Chon Nat Tha Na ไม่ระบุ -
ชลธาร 17 ชน-ละ-ทาน Chon La Than ชาย ลำน้ำ, ร่องน้ำ, ทะเลสาบ
ชนวิท 18 ชน-นะ-วิด Chon Na Wit ชาย ผู้รอบรู้เกี่ยวกับปวงชน
อนุชล 20 อะ-นุ-ชน A Nu Chon ชาย -
คันชล 21 คัน-ชน Khan Chon ชาย -
ชนดา 9 ชน-นะ-ดา Chon Na Da หญิง การเกิด
คุรุชน 17 คุ-รุ-ชน Khu Ru Chon ไม่ระบุ -
ชลมารค 22 ชน-ละ-มาก Chon La Mak ไม่ระบุ -
ชลทิตย์ 33 ชน-ทิด Chon Thit ชาย ทะเล, มหาสมุทร
วิญญูชน 27 วิน-ยู-ชน Win Yu Chon หญิง -
ชลวิภา 20 ชน-วิ-พา Chon Wi Pha ไม่ระบุ แสงแห่งน้ำ
ชนม์รพี 40 ชน-ระ-พี Chon Ra Phi หญิง -
ชนชนัน 23 ชน-ชะ-นัน Chon Cha Nan ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของคน
ชลพิสุทธิ์ 46 ชน-พิ-สุด Chon Phi Sut ชาย น้ำบริสุทธิ์
กิตติชล 23 กิด-ติ-ชน Kit Ti Chon ไม่ระบุ สายน้ำที่มีชื่อเสียง
ชลนี 20 ชน-นี Chon Ni หญิง -
ชลทรัพย์ 42 ชน-ละ-ซับ Chon La Sap ชาย ไข่มุก
ชลอด 15 ชน-อด Chon Ot ได้ทั้งชายและหญิง -
ชลสิทธ์ 33 ชน-สิด Chon Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จเรื่องน้ำ
วีรชน 24 วี-ระ-ชน Wi Ra Chon ชาย ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความกล้าหาญ.
ชลพัทธ์ 34 ชน-พัด Chon Phat ไม่ระบุ คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชลภัทร 18 ชน-พัด Chon Phat ชาย ประเสริฐดุจสายน้ำ
ชนมพันธ์ 42 ชน-มะ-พัน Chon Ma Phan ชาย ความผูกพัน
ชลกรานต์ 31 ชน-กราน Chon Kran ชาย -
อรชน 17 ออ-ระ-ชน O Ra Chon หญิง -
ชนมณี 24 ชน-มะ-นี Chon Ma Ni หญิง คนที่มีค่ายิ่ง
พิมพ์ชนก์ 51 พิม-ชน Phim Chon ชาย พ่อผู้เป็นแบบอย่าง
ชนญาดา 14 ชน-ยา-ดา Chon Ya Da หญิง คนที่เป็นนักปราชญ์
ชลรวิชญ์ 37 ชน-ระ-วิด Chon Ra Wit ไม่ระบุ ความรู้เกี่ยวกับพระอาทิตย์และน้ำ
ชลปภพ 19 ชน-ปะ-พบ Chon Pa Phop ชาย ผู้นำแห่งสายน้ำ
ชนแตน 17 ชน-แตน Chon Taen ชาย -