บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชญานุศภัฒค์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชญานุศภัฒค์
ชื่อ ชญานุศภัฒค์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้และความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ya Nut Sa Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญานุศภัฒค์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชญานุศภัฒค์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญานุศภัฒค์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญานุศภัฒค์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ชญานุศภัฒค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชญานุศภัฒค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนิสกา 20 ชะ-นิ-สะ-กา Cha Ni Sa Ka หญิง -
ชญามณี 24 ชะ-ยา-มะ-นี Cha Ya Ma Ni หญิง ความรู้ที่มีค่าดั่งแก้วมณี
รัชยาวีญ์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง -
ชะเน 13 ชะ-เน Cha Ne หญิง -
พิชยะ 26 พิด-ชะ-ยะ Phit Cha Ya ไม่ระบุ ชัยชนะ
สุพิชญ์ชญา 42 สุ-พิด-ชะ-ยา Su Phit Cha Ya หญิง ฉลาดยิ่ง
ชลันทร 22 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ทะเลหรือมหาสมุทร
ชลัชมนพร 36 ชะ-ลัด-ชะ-มน-พอน Cha Lat Cha Mon Phon หญิง ผู้มีหัวใจประเสริฐดังดอกบัว
เพชรอุไร 36 เพ็ด-ชะ-อุ-รัย Phet Cha U Rai หญิง -
ชนันต์ญาต์ 45 ชะ-นัน-ยา Cha Nan Ya หญิง ผู้มีญาติพี่น้องมากมาย
ชนิศากาญจน์ 45 ชะ-นิ-สา-กาน Cha Ni Sa Kan หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนอันมีค่าดุจทองคำ
ฉัตรชฏาพร 40 ฉัด-ระ-ชะ-ตา-พอน Chat Ra Cha Ta Phon หญิง ประเสริฐสุด
สุพัชราภรณ์ 46 สุ-พัด-ชะ-รา-พอน Su Phat Cha Ra Phon หญิง เปรียบเสมือนเพชร
ชญานุศภัฒค์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
ชนกนันท์ 32 ชะ-นก-นัน Cha Nok Nan ชาย เป็นที่ยินดีของบิดา
ชญาชัช 15 ชะ-ยา-ชัด Cha Ya Chat หญิง ทหารผู้มีความรู้, ความรู้ทางการทหาร
ชนกชน 15 ชะ-นก-ชน Cha Nok Chon หญิง ผู้ให้กำเนิด
ชญานิศวร์ 42 ชะ-ยา-นิด Cha Ya Nit หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ชนารัติ 23 ชะ-นา-รัด Cha Na Rat ไม่ระบุ แสงสว่างของมวลชน
ฉันท์ชนิตา 39 ฉัน-ชะ-นิ-ตา Chan Cha Ni Ta ไม่ระบุ ก่อให้เกิดความพอใจ
ชนนภัส 24 ชะ-นน-พัด Cha Non Phat หญิง ผู้งามจากเชื้อสาย
ชนกกานต์ 27 ชะ-นก-กาน Cha Nok Kan ไม่ระบุ เป็นที่รักของพ่อ
มัชรอาภา 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
ชณัญทิตา 24 ชะ-นัน-ทิ-ตา Cha Nan Thi Ta หญิง เกิดความรู้อันรุ่งเรือง
ณัชณิชา 23 นัด-ชะ-นิ-ชา Nat Cha Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ให้ความรู้
ปุชนีย์ 34 ปู-ชะ-นี Pu Cha Ni หญิง น่านับถือ, น่าบูชา
ภูริชญา 18 พู-ริ-ชะ-ยา Phu Ri Cha Ya หญิง มีปัญญา นักปราชญ์
กิจชนะ 22 กิด-ชะ-นะ Kit Cha Na ไม่ระบุ ผู้ชนะในหน้าที่
กชกัญจน์ 32 กด-ชะ-กัน Kot Cha Kan ชาย ดอกบัวทอง
ชนัย 19 ชะ-นัย Cha Nai ชาย ความสุขความยินดี
รัชตวรรณ 32 รัด-ชะ-ตะ-วัน Rat Cha Ta Wan หญิง ผิวดังเงินยวง
สุวิชญา 25 สุ-วิด-ชะ-ยา Su Wit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้ง
ชมะนันท์ 35 ชะ-มะ-นัน Cha Ma Nan ชาย แมวที่น่ารัก
อรรชนิดา 27 อัด-ชะ-นิ-ดา At Cha Ni Da หญิง ได้ไว้แล้ว
ภานุชญา 15 พา-นุ-ชะ-ยา Pha Nu Cha Ya หญิง น้องผู้มีความรุ่งเรืองด้วยภูมิความรู้, สตรีงามผู้มีควาามรุ่งเรืองด้วยภูมิความรู้
ชนิษฏ์ภัค 42 ชะ-นิด-พัก Cha Nit Phak หญิง ผู้พอใจในโชค
ชรินญา 20 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya ไม่ระบุ -
ชโนทร 16 ชะ-โน-ทอน Cha No Thon ไม่ระบุ คนที่มีเอื้อเฟื้อ
จิรชย 24 จิ-ระ-ชะ-ยะ Chi Ra Cha Ya ชาย ผู้มีชัยชนะตลอดกาล
นพชนก 21 นบ-ชะ-นก Nop Cha Nok ไม่ระบุ -