บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชญภพ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชญภพ
ชื่อ ชญภพ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินแห่งชัยชนะ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-ยะ-พบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Ya Phop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญภพ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชญภพ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญภพ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชญภพ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชญภพ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชญภพ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนกมนต์ 30 ชะ-นก-มน Cha Nok Mon ไม่ระบุ ผู้ที่รักในผู้ให้กำเนิด
ชนาจันทร์ 37 ชะ-นา-จัน Cha Na Chan หญิง ดุจพระจันทร์แห่งคนทั้งปวง
ชณัฏฐ์ทิพพ์ 68 ชะ-นัด-ทิบ Cha Nat Thip ไม่ระบุ -
ศรีเพชร์ 43 สี-เพ็ด-ชะ Si Phet Cha ชาย -
พิมชนก 25 พิม-ชะ-นก Phim Cha Nok หญิง เหมือนพ่อ
จรัสรัชญ์ 44 จะ-หรัด-รัด-ชะ Cha Rat Rat Cha ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติอันรุ่งเรือง
ชนินทร์นาถ 37 ชะ-นิน-นาด Cha Nin Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่ในหมู่คน
ชนากร 13 ชะ-นา-กอน Cha Na Kon ชาย คนที่เป็นผู้สร้าง
ชนุตต์สิริ 42 ชะ-นุด-สิ-ริ Cha Nut Si Ri หญิง ผู้มีมงคลซึ่งเป็นคนเหนือคน
นันชรี 27 นัน-ชะ-รี Nan Cha Ri หญิง -
ชนัยญา 24 ชะ-นัย-ยา Cha Nai Ya หญิง ผู้ความสุข ผู้มีความยินดี
มลชญา 18 มน-ชะ-ยา Mon Cha Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะใจ
ปุณชญา 15 ปุน-ชะ-ยา Pun Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันเปี่ยมล้น
จิรัชญานันท์ 49 จิ-รัด-ชะ-ยา-นัน Chi Rat Cha Ya Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในการรู้นาน ยินดีในความฉลาดนาน
นัฎชฎาวรัฐ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
กชลักษิกา 24 กด-ชะ-ลัก-สิ-กา Kot Cha Lak Si Ka หญิง ผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว
วัชรีย์ 40 วัด-ชะ-รี Wat Cha Ri หญิง พระอินทร์
กชชญานี 22 กด-ชะ-ยา-นี Kot Cha Ya Ni หญิง ผู้มีความรู้เรื่องดอกบัว
อัฉรา 20 อัด-ชะ-รา At Cha Ra หญิง -
ชนินทร์ภร 35 ชะ-นิน-พอน Cha Nin Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนและเป็นใหญ่ในหมู่ชน
นิชรัตน์ 36 นิด-ชะ-รัด Nit Cha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าเป็นของตนเอง
ชโรทัย 23 ชะ-โร-ทัย Cha Ro Thai หญิง -
อัชรี 23 อัด-ชะ-รี At Cha Ri หญิง -
ฉัตรชรินทร์ 45 ฉัด-ชะ-ริน Chat Cha Rin หญิง ยอดประดับฉัตรอันงดงามยิ่ง
รชยา 15 ระ-ชะ-ยา Ra Cha Ya หญิง ผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ
พชญธร 22 พะ-ชะ-ยะ-ทอน Pha Cha Ya Thon หญิง -
วัชรพนธ์ 42 วัด-ชะ-ระ-พน Wat Cha Ra Phon ชาย พลังแข็งแกร่งดุจเพชร
อัญชสา 24 อัน-ชะ-สา An Cha Sa หญิง จริงแท้, รวดเร็ว
ชวัลพัชร์ 45 ชะ-วัน-พัด Cha Wan Phat หญิง เพชรที่รุ่งเรือง, เพชรที่มีประกายเรืองรอง
ชญาภัส 19 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญา
กชพร 15 กด-ชะ-พอน Kot Cha Phon หญิง ดอกบัวประเสริฐ, ประเสริฐดุจดอกบัว
ชนาขวัญ 24 ชะ-นา-ขวัน Cha Na Khwan หญิง มิ่งขวัญของปวงชน
ชะนัย 23 ชะ-นัย Cha Nai ชาย ความสุขความยินดี
ชิชญาช์ 24 ชิ-ชะ-ยา Chi Cha Ya หญิง -
ศิวะชะเนตร์ 50 สิ-วะ-ชะ-เหนด Si Wa Cha Net ชาย -
ชวนันธร 30 ชะ-วะ-นัน-ทอน Cha Wa Nan Thon ไม่ระบุ -
ชลัชปณต 24 ชะ-ลัด-ปะ-นด Cha Lat Pa Not ชาย การไหว้เหมือนดอกบัว
วัชรเศรษฐ์ 51 วัด-ชะ-ระ-เสด Wat Cha Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
นันท์ชญาน์ 45 นัน-ชะ-ยา Nan Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่น่ายินดี
ปรียาพัชร 40 ปรี-ยา-พัด-ชะ-ระ Pri Ya Phat Cha Ra หญิง -