บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ชคกิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ชคกิต
ชื่อ ชคกิต ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับคำสรรเสริญบนแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชะ-คะ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Cha Kha Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชคกิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ชคกิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชคกิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ชคกิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ชคกิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ชคกิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชคกิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ชคกิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชคกิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ชคกิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ชคกิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ชคกิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นัชชพงษ์ 36 นัด-ชะ-พง Nat Cha Phong ชาย เชื้อสายแห่งแม่น้ำ
ณัชพิชญ์ชา 41 นัด-พิด-ชะ-ยา Nat Phit Cha Ya หญิง ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ให้ความรู้
ณัฐธช 24 นัด-ทะ-ชะ Nat Tha Cha ได้ทั้งชายและหญิง ธงนักปราชญ์
ชนากรณ์ 27 ชะ-นา-กอน Cha Na Kon ชาย การกระทำของหมู่ชน
ชนัญญู 21 ชะ-นัน-ยู Cha Nan Yu ชาย ผู้รู้จักคน
โยชนัฐ 32 โย-ชะ-นัด Yo Cha Nat หญิง -
อัฐชลี 34 อัด-ถะ-ชะ-ลี At Tha Cha Li หญิง -
ณัฐฌญาน์ 42 นัด-ชะ-ยา Nat Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ฌานความรู้
รัฐชนก 25 รัด-ชะ-นก Rat Cha Nok ไม่ระบุ ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
พัชญาธรณ์ 41 พัด-ชะ-ยา-ทอน Phat Cha Ya Thon หญิง ผู้อยู่ในกรอบ
อรัชพร 28 อะ-รัด-ชะ-พอน A Rat Cha Phon หญิง บริสุทธิ์และประเสริฐ
ชญาณรัศมิ์ 45 ชะ-ยา-นะ-รัด Cha Ya Na Rat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญา
รัชภร 15 รัด-ชะ-พอน Rat Cha Phon หญิง -
ศิวะชะเนตร์ 50 สิ-วะ-ชะ-เหนด Si Wa Cha Net ชาย -
ชญาณี 19 ชะ-ยา-นี Cha Ya Ni หญิง หญิงผู้มีความรู้
กัญญณัชพัฏฏ์ 63 กัน-ยะ-นัด-ชะ-พัด Kan Ya Nat Cha Phat หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อคงความรู้ไว้ตลอด
ขวัญชโวทัย 41 ขวัน-ชะ-โว-ทัย Khwan Cha Wo Thai หญิง รุ่งเรืองด้วยปัญญาอันเป็นมงคล
ชนิตร์นัยน์ 58 ชะ-นิ-นัย Cha Ni Nai ไม่ระบุ แหล่งกำเนิดของดวงตา
ทัตชญา 15 ทัด-ชะ-ยา That Cha Ya หญิง ผู้ให้ชีวิต
ณชชญา 14 นะ-ชะ-ชะ-ยา Na Cha Cha Ya หญิง นักปราชญที่เกิดมาให้ความรู้
นนทน์ชณัฐ 45 นน-ทะ-ชะ-นัด Non Tha Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
นันทณิชรีย์ 54 นัน-ทะ-นิ-ชะ-รี Nan Tha Ni Cha Ri หญิง -
รัตน์ชฎา 33 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da ไม่ระบุ -
ชยารัตน์ 36 ชะ-ยา-รัด Cha Ya Rat หญิง ความรู้ดุจดวงแก้วมณี
ชนานัท 18 ชะ-นา-นัด Cha Na Nat ไม่ระบุ -
กรชปกร 14 กอน-ชะ-ปะ-กอน Kon Cha Pa Kon ชาย คัมภีร์หรือตำราที่สร้างจากมือ
พัชริยา 31 พัด-ชะ-ริ-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้แก่กล้า
เนธิชชญา 24 เน-ทิด-ชะ-ยา Ne Thit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้งที่เกิดมามีสมบัติ
ชวลิตศิลป์ 49 ชะ-วะ-ลิด-สิน Cha Wa Lit Sin ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในศิลปะ
ชญาณิสา 24 ชะ-ยา-นิ-สา Cha Ya Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้
พงษ์ชนก 31 พง-ชะ-นก Phong Cha Nok ไม่ระบุ -
ชริตา 14 ชะ-ริ-ตา Cha Ri Ta หญิง มีน้ำ
ชวรากร 18 ชะ-วะ-รา-กอน Cha Wa Ra Kon ไม่ระบุ ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชัชชัยยะ 34 ชัด-ชะ-ชัย-ยะ Chat Cha Chai Ya ชาย -
รัสชนก 23 หรัด-ชะ-นก Rat Cha Nok หญิง -
ชวินพรรธน์ 51 ชะ-วิน-พัด Cha Win Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญที่มีปัญญาว่องไว
พชรภูนาถ 24 พะ-ชะ-ระ-พู-นาด Pha Cha Ra Phu Nat ชาย ผู้เป็นที่พึ่งในโลกเหมือนเพชร
พิชคุณ 24 พิด-ชะ-คุน Phit Cha Khun ชาย ผู้เกื้อกูลความรู้
ณชวัต 20 นด-ชะ-วัด Not Cha Wat ชาย ผู้ประพฤติตนเกิดมาให้ความรู้
เปรมชนัน 29 เปรม-ชะ-นัน Prem Cha Nan ชาย ทำให้เกิดความรักความเอ็นดู