บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฉัตรอารีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฉัตรอารีย์
ชื่อ ฉัตรอารีย์ ความหมาย แปลว่า ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ฉัด-อา-รี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat A Ri
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัตรอารีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฉัตรอารีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัตรอารีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฉัตรอารีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ฉัตรอารีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฉัตรอารีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฉัตรอารีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฉัตรอารีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฉัตรอารีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฉัตรอารีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฉัตรอารีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ฉัตรอารีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฉันทญานันท์ 44 ฉัด-ทะ-ยา-นัน Chat Tha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ใฝ่ดี
มลิฉัตร 31 มะ-ลิ-ฉัด Ma Li Chat ไม่ระบุ -
จิรัณฉัตร 39 จิ-รัน-ฉัด Chi Ran Chat ไม่ระบุ เป็นร่มเงาและมีปัญญาตลอดกาล
ฉัตรา 17 ฉัด-รา Chat Ra ชาย ร่มเงา
เอกฉัท 19 เอก-กะ-ฉัด Ek Ka Chat ชาย ยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฉัตรจักร 31 ฉัด-ตระ-จัก Chat Tra Chak ชาย ปูมโหราศาสตร์
ฉัฐรพี 37 ฉัด-ระ-พี Chat Ra Phi ไม่ระบุ -
ฉัตร์รวี 42 ฉัด-ระ-วี Chat Ra Wi หญิง ร่มเงาของพระอาทิตย์
ฉัตรระพี 39 ฉัด-ระ-พี Chat Ra Phi หญิง -
ฉัฐรินทร์ 45 ฉัด-ริน Chat Rin หญิง พระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรดา 18 ฉัด-ระ-ดา Chat Ra Da หญิง ผู้มีดาวเป็นร่มเงา
ฉัตรปวีร์ 44 ฉัด-ปะ-วี Chat Pa Wi ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ธัญญฉัตร 32 ทัน-ยะ-ฉัด Than Ya Chat หญิง ร่มเงาแห่งความรุ่งเรือง
ฉัตรณภา 23 ฉัด-นะ-พา Chat Na Pha ไม่ระบุ ร่มเงาที่เกิดจากแสงสว่างแห่งปัญญา
ฉัตราสิริ 36 ฉัด-รา-สิ-หริ Chat Ra Si Ri หญิง ฉัตรที่งดงาม, ฉัตรที่เป็นมงคล
ชูฉัตร 20 ชู-ฉัด Chu Chat ชาย -
อัญญฉัฐ 36 อัน-ยะ-ฉัด An Ya Chat หญิง -
ณัฐช์ณฉัตร 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
ฉัตรติญา 28 ฉัด-ติ-ยา Chat Ti Ya ไม่ระบุ ความรู้ 3 ประการที่เป็นร่มเงา
ฉัฐพสิษฐ์ 59 ฉัด-พะ-สิด Chat Pha Sit ชาย ผู้เป็นร่มเงาแห่งความร่ำรวย
ฉัฐภูมิ 30 ฉัด-ทะ-พูม Chat Tha Phum ไม่ระบุ โลกทั้ง 6
ฉัตราวดี 31 ฉัด-รา-วะ-ดี Chat Ra Wa Di ไม่ระบุ -
ฉัฏฐ์นลิน 56 ฉัด-ทะ-ลิน Chat Tha Lin หญิง บัวทั้ง 6
ฉัตรหทัย 34 ฉัด-หะ-ทัย Chat Ha Thai ไม่ระบุ ผู้เป็นดั่งดวงใจและเป็นร่มเงา
ฉัตร์มงคล 42 ฉัด-มง-คน Chat Mong Khon ชาย ฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฉัตรคำภร 26 ฉัด-คัม-พอน Chat Kham Phon หญิง -
ฉัตรพลัช 36 ฉัด-พะ-ลัด Chat Pha Lat ชาย ฉัตรที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
สมฉัตร 28 สม-ฉัด Som Chat ชาย -
ฉัตรธิดา 26 ฉัด-ทิ-ดา Chat Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวใต้ร่มเงาอันเป็นมงคล
กัญจณฉัฒฐ์ 50 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Cha Na Chat หญิง ผู้เป็นร่มเงาแห่งทอง
ปาณฉัตร 24 ปา-นะ-ฉัด Pa Na Chat หญิง -
บวรฉัตร 28 บอ-วอน-ฉัด Bo Won Chat ไม่ระบุ ฉัตรที่ประเสริฐ
พงษ์ฉัตร 39 พง-ฉัด Phong Chat ไม่ระบุ ตระกูลชั้นสูง
ฉัตรทิชา 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฉัตรสิริชาติ 45 ฉัด-สิ-หริ-ชาด Chat Si Ri Chat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมาเป็นสิริและเป็นร่มเงา
ฉัฐกมล 30 ฉัด-กะ-มน Chat Ka Mon หญิง ร่มใจ, ดวงใจที่เป็นร่มเงา
ฉัตรฐิรัตน์ 54 ฉัด-ถิ-รัด Chat Thi Rat หญิง ร่มเงาที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ฉัตรชนก 24 ฉัด-ชะ-นก Chat Cha Nok ชาย ร่มของพ่อ
กมลฉัตร 28 กะ-มน-ฉัด Ka Mon Chat หญิง ร่มใจ
ฉัทปนัย 29 ฉัด-ปะ-นัย Chat Pa Nai ชาย เป็นที่สรรเสริญและยินดี